all around virgin là gì - Nghĩa của từ all around virgin

all around virgin có nghĩa là

Bạn đã chưa bao giờ chạm vào theo bất kỳ cách tình dục nào.Đôi môi của bạn chưa bao giờ gặp người khác theo bất kỳ cách nào Bạn vẫn là một hôn trinh nữ cũng như một trinh nữ tình dục

Thí dụ

"Tôi đã nghe nói rằng Susan là một tất cả xung quanh Trinh nữ"