Bài tập ankan anken ankadien ankin 2023 violet năm 2024

Nói về cái khó khi học hoá hữu cơ 11 thì đó là phải ghi nhớ các phản ứng hoá học rất dài và rất nhiều của các hợp chất. Tuy nhiên để giúp các em dễ nhớ và nắm được bản chất của phản ứng thì Chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11 có đáp án sẽ làm được điều đó.Bạn đang xem: Tổng hợp ankan anken ankin aren hay nhất

Có thể bạn quan tâm

 • Đề Kiểm Tra Chương 4 Đại Số 9 Violet, Bộ 6 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 4 Đại Số Lớp 9 Có
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 4 Năm 2015, TrườNg TiểU HọC Hướng Phùng
 • Bài Tập Hình Học 9 Chương 2 Có Lời Giải Violet, Bài Tập Chương 2 Hình Học 9 Violet
 • Bài Tập Gerund And Present Participle Có Đáp Án Violet, Bài Tập Gerund And Present Participle Có Đáp Án
 • Download Sách Bài Tập Câu Trực Tiếp Gián Tiếp Violet, Bài Tập Câu Trực Tiếp Gián Tiếp Violet

Bài tập ankan anken ankadien ankin 2023 violet năm 2024

Chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11 có đáp án

I. Chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11 có đáp án: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Dạng 1: Sơ đồ cho ở dạng công thức cấu tạo hoặc tên hợp chất.

Đang xem: Bài tập ankin có lời giải violet

– Cần nắm vững kiến thức lý thuyết để hoàn thành phản ứng.

– Chú ý điều kiện phản ứng và nhất thiết phải lấy sản phẩm chính.

Dạng 2: Sơ đồ vừa cho ở dạng chất đã biết, vừa cho ở dạng có chữ (chưa biết rõ là chất nào).

– Bắt đầu từ các phản ứng có công thức cụ thể hoặc dựa vào chất tham gia để tìm chất có trong sơ đồ theo từng phản ứng trong chuỗi.

Dạng 3: Sơ đồ hoàn toàn bằng chữ (chất A, chất B,…)

– Dựa vào điều kiện đặc biệt của một phản ứng nào đó trong sơ đồ, từ đó viết và suy ra được công thức của phản ứng, sau đó tìm các chất còn lại.

* Lưu ý:

– Một số sơ đồ bắt đầu từ phản ứng đầu tiên nếu cho rõ công thức cấu tạo.

– Một số sơ đồ đi từ phản ứng có điều kiện đặc biệt để tìm ra chất.

– Một số sơ đồ đi từ chất cuối cùng của sơ đồ.

Dạng 4: Điều chế chất

Xem Thêm : Phương Pháp Giải Một Số Dạng Bài Tập Về Ankan Có Lời Giải Chi Tiết

– Đề bài sẽ cho chất đầu và chất cuối, ta cần xây dựng chuỗi phản ứng sau đó mới viết phương trình hoá học.

– Cần lưu ý khi viết phương trình, sản phẩm tạo thành phải là sản phẩm chính (tuân theo qui tắc thế vào ankan, qui tắc cộng Maccopnhicop, qui tắc tách Zaixep, qui tắc thế vào vòng bezen).

Xem thêm: Trang Thông Tin Điện Tử – Tổ Chức Trọng Tài Và Tòa Án Trọng Tài

Bài tập ankan anken ankadien ankin 2023 violet năm 2024

Chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11 có đáp án

II. Chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11 có đáp án: BÀI TẬP

1. Hiđocacbon

Chuỗi 1:

Xem Thêm : Đề Thi Dự Bị Đại Học Môn Toán 2015, Sách Luyện Thi Đại Học: Giải

Bài tập ankan anken ankadien ankin 2023 violet năm 2024

Chuỗi phản ứng này liên quan đến tính chất hoá học, điều chế ankan.

Bài tập ankan anken ankadien ankin 2023 violet năm 2024

Phản ứng đặc trưng của ankan hay của hiđrocacbon no là phản ứng thế halogen trong điều kiện chiếu sáng.

Phản ứng cháy của ankan, sinh ra mol H2O lớn hơn mol CO2.

Chuỗi 2:

Xem Thêm : Đề Thi Dự Bị Đại Học Môn Toán 2015, Sách Luyện Thi Đại Học: Giải

Bài tập ankan anken ankadien ankin 2023 violet năm 2024

Anken được điều chế từ ankin tương ứng và từ phản ứng tách nước của ancol. Nhưng trong phòng thí nghiệm ta sử dụng ancol để tạo anken.

Phản ứng đặc trưng của anken hay của hiđrocacbon không no là phản ứng cộng: cộng Br2, HCl, H2O,… tuân theo quy tắc cộng Maccopnhicop.

Anken làm mất màu dung dịch brom và dung dịch KMnO4 nên ta có thể dùng tính chất này để nhận biết anken.

Chuỗi 3:

Ankin được điều chế từ nhiều phản ứng khác nhau. Ankin hay gặp nhất là axetilen, được điều chế từ khí metan và từ canxi cacbua. Nhưng trong phòng thí nghiệm ta sử dụng canxi cacbua.

Phản ứng đặc trưng của ankin tương tự anken, là phản ứng cộng: cộng Br2, HCl, H2O,… tuân theo quy tắc cộng Maccopnhicop.

Ankin cũng làm mất màu dung dịch brom và dung dịch KMnO4 nên ta có thể dùng tính chất này để nhận biết anken.

Ngoài ra đối với ankin có nối ba đầu mạch, ta có thể nhận biết bằng phản ứng thế với AgNO3/NH3, tạo kết tủa vàng nhạt.

Nói về cái khó khi học hoá hữu cơ 11 thì đó là phải ghi nhớ các phản ứng hoá học rất dài và rất nhiều của các hợp chất. Tuy nhiên để giúp các em dễ nhớ và nắm được bản chất của phản ứng thì Chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11 có đáp án sẽ làm được điều đó.Bạn đang xem: Các dạng bài tập về axit hữu cơ violet

Có thể bạn quan tâm

 • Trọn Bộ Bài Tập Ket Hop Thì Hiện Tại Đơn Và Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Đơn Có Đáp Án
 • Bộ Đề Kiểm Tra Chương 3 Hình Học 9 (Có Ma Trận), Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)
 • Chuyên Đề Este Lipit Violet, Các Dạng Bài Tập Este Lipit Violet
 • Các Dạng Bài Tập Về Sắt Và Hợp Chất Violet Trong Giảng Dạy Môn Hóa Học
 • Download Đề Thi Văn Hay Chữ Tốt Lớp 6 7, Đề Thi Văn Hay Chữ Tốt Khối 6 7
  Bài tập ankan anken ankadien ankin 2023 violet năm 2024

Chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11 có đáp án

I. Chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11 có đáp án: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Dạng 1: Sơ đồ cho ở dạng công thức cấu tạo hoặc tên hợp chất.Bạn đang xem: Các dạng bài tập về ankan violet

– Cần nắm vững kiến thức lý thuyết để hoàn thành phản ứng.Bạn đang xem: Trắc nghiệm ankan violet

– Chú ý điều kiện phản ứng và nhất thiết phải lấy sản phẩm chính.

Đang xem: Bài tập ankan violet

Dạng 2: Sơ đồ vừa cho ở dạng chất đã biết, vừa cho ở dạng có chữ (chưa biết rõ là chất nào).

– Bắt đầu từ các phản ứng có công thức cụ thể hoặc dựa vào chất tham gia để tìm chất có trong sơ đồ theo từng phản ứng trong chuỗi.

Dạng 3: Sơ đồ hoàn toàn bằng chữ (chất A, chất B,…)

– Dựa vào điều kiện đặc biệt của một phản ứng nào đó trong sơ đồ, từ đó viết và suy ra được công thức của phản ứng, sau đó tìm các chất còn lại.

* Lưu ý:

– Một số sơ đồ bắt đầu từ phản ứng đầu tiên nếu cho rõ công thức cấu tạo.

Xem Thêm : Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Lớp 7 Violet, Bài Tập Thì Quá Khứ Tiếp Diễn Violet

– Một số sơ đồ đi từ phản ứng có điều kiện đặc biệt để tìm ra chất.

– Một số sơ đồ đi từ chất cuối cùng của sơ đồ.

Dạng 4: Điều chế chất

– Đề bài sẽ cho chất đầu và chất cuối, ta cần xây dựng chuỗi phản ứng sau đó mới viết phương trình hoá học.

Xem thêm: Xem Ngày Làm Nhà Tháng 2 Năm 2017 Theo Tuổi Tân Dậu 1981, Xem Ngày Tốt Xây Nhà Tháng 2 Năm 2017

Bài tập ankan anken ankadien ankin 2023 violet năm 2024

Chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11 có đáp án

II. Chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11 có đáp án: BÀI TẬP

1. Hiđocacbon

Chuỗi 1:

Bài tập ankan anken ankadien ankin 2023 violet năm 2024
Bài tập ankan anken ankadien ankin 2023 violet năm 2024

Phản ứng đặc trưng của ankan hay của hiđrocacbon no là phản ứng thế halogen trong điều kiện chiếu sáng.

Phản ứng cháy của ankan, sinh ra mol H2O lớn hơn mol CO2.

Xem Thêm : Exercises On Gerund And Present Participleexercises On, Gerund And Present Participle Violet

Chuỗi 2:

Bài tập ankan anken ankadien ankin 2023 violet năm 2024

Anken được điều chế từ ankin tương ứng và từ phản ứng tách nước của ancol. Nhưng trong phòng thí nghiệm ta sử dụng ancol để tạo anken.

Phản ứng đặc trưng của anken hay của hiđrocacbon không no là phản ứng cộng: cộng Br2, HCl, H2O,… tuân theo quy tắc cộng Maccopnhicop.

Anken làm mất màu dung dịch brom và dung dịch KMnO4 nên ta có thể dùng tính chất này để nhận biết anken.

Chuỗi 3:

Ankin được điều chế từ nhiều phản ứng khác nhau. Ankin hay gặp nhất là axetilen, được điều chế từ khí metan và từ canxi cacbua. Nhưng trong phòng thí nghiệm ta sử dụng canxi cacbua.

Phản ứng đặc trưng của ankin tương tự anken, là phản ứng cộng: cộng Br2, HCl, H2O,… tuân theo quy tắc cộng Maccopnhicop.