Cách về hàng cột trong Excel

Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Mobile Xem thêm...Ít hơn

Bạn có thể chọn các ô và phạm vi trong bảng giống như cách bạn chọn chúng trong trang tính, nhưng việc chọn hàng và cột của bảng khác với việc chọn hàng và cột trong trang tính.

Để chọn

Làm thế này

Cột bảng có hoặc không có tiêu đề bảng

Bấm vào cạnh trên cùng của tiêu đề cột hoặc cột trong bảng. Mũi tên chọn sau đây sẽ xuất hiện để biểu thị rằng việc bấm sẽ chọn cột.

Cách về hàng cột trong Excel

Lưu ý: Bấm vào cạnh trên cùng một lần sẽ chọn dữ liệu cột bảng; bấm vào đó hai lần sẽ chọn toàn bộ cột bảng.

Bạn cũng có thể bấm vào vị trí bất kỳ trong cột bảng, rồi nhấn CTRL+PHÍM CÁCH hoặc bạn có thể bấm vào ô đầu tiên trong cột bảng, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Lưu ý: Nhấn CTRL+PHÍM CÁCH sau khi chọn dữ liệu cột bảng; Nhấn CTRL+PHÍM CÁCH hai lần sẽ chọn toàn bộ cột của bảng.

Hàng của bảng

Bấm vào viền trái của hàng bảng. Mũi tên chọn sau đây xuất hiện để cho biết thao tác bấm sẽ chọn hàng.

Cách về hàng cột trong Excel

Bạn có thể bấm vào ô đầu tiên trong hàng của bảng, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Tất cả hàng và cột trong bảng

Bấm góc trên bên trái của bảng. Mũi tên chọn sau đây xuất hiện để cho biết rằng việc bấm sẽ chọn dữ liệu bảng trong toàn bộ bảng.

Cách về hàng cột trong Excel

Bấm vào góc trên bên trái của bảng hai lần để chọn toàn bộ bảng, bao gồm cả tiêu đề bảng.

Bạn cũng có thể bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng, rồi nhấn CTRL+A để chọn dữ liệu bảng trong toàn bộ bảng hoặc bạn có thể bấm vào ô hầu hết phía trên bên trái trong bảng, rồi nhấn CTRL+SHIFT+END.

Nhấn CTRL+A hai lần để chọn toàn bộ bảng, bao gồm cả tiêu đề bảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Tổng quan về các bảng Excel

Video: Tạo và định dạng bảng Excel bảng

Tính tổng dữ liệu trong bảng Excel

Định dạng bảng Excel

Đổi kích cỡ cho bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Lọc dữ liệu trong một dải ô hoặc bảng

Chuyển đổi bảng thành phạm vi

Sử dụng tham chiếu có cấu trúc Excel bảng

Các vấn đề tương thích liên quan đến bảng Excel

Xuất bảng Excel sang SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Khi bạn di chuyển hoặc sao chép các hàng và cột, theo mặc định, Excel sẽ di chuyển hoặc sao chép tất cả dữ liệu mà chúng chứa, bao gồm công thức và giá trị kết quả, chú thích, định dạng ô và ô ẩn.

Khi bạn sao chép các ô có chứa công thức, các tham chiếu ô tương đối sẽ không được điều chỉnh. Do đó, nội dung của các ô và của bất kỳ ô nào trỏ tới chúng có thể hiển thị phần #REF! . Nếu điều đó xảy ra, bạn có thể điều chỉnh các tham chiếu theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Phát hiện lỗi trong công thức.

Bạn có thể sử dụng lệnh Cắt hoặc lệnh Sao chép để di chuyển hoặc sao chép các ô, hàng và cột đã chọn nhưng bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép chúng bằng chuột.

Theo mặc định, Excel hiển thị nút Tùy chọn Dán. Nếu bạn cần hiển thị lại thư mục, hãy đi đến Nâng cao trong Excel chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tùy chọn nâng cao.

 1. Chọn ô, hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Cắt

   Cách về hàng cột trong Excel
   hoặc nhấn CTRL+X.

  • Để sao chép hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm sao chép

   Cách về hàng cột trong Excel
   hoặc nhấn CTRL+C.

 3. Bấm chuột phải vào hàng hay cột bên dưới hoặc bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Khi bạn đang di chuyển hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã cắt.

  • Khi bạn đang sao chép hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã sao chép.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

Lưu ý: Excel sẽ hiển thị viền di chuyển động quanh các ô đã được cắt hoặc sao chép. Để hủy bỏ viền di chuyển, hãy nhấn Esc.

Theo mặc định, việc sửa bằng cách kéo và thả sẽ được bật để bạn có thể dùng chuột để di chuyển và sao chép các ô.

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Cắt và thay thế   Trỏ tới viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển

   Cách về hàng cột trong Excel
   , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác. Excel cảnh báo bạn nếu bạn định thay thế cột. Nhấn Hủy bỏ để tránh thay thế.

  • Sao chép và thay thế    Nhấn giữ phím CTRL trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột trở thành con trỏ sao chép

   Cách về hàng cột trong Excel
   , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác. Excel sẽ không cảnh báo bạn nếu bạn định thay thế cột. Nhấn CTRL+Z nếu bạn không muốn thay thế hàng hoặc cột.

  • Cắt và chèn   Nhấn giữ SHIFT trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển

   Cách về hàng cột trong Excel
   , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

  • Sao chép và chèn   Nhấn giữ SHIFT và CTRL trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển

   Cách về hàng cột trong Excel
   , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn nhấn giữ ctrl hoặc SHIFT trong khi thực hiện thao tác kéo và thả. Nếu bạn nhả CTRL hoặc SHIFT trước khi nhả nút chuột, bạn sẽ di chuyển hàng hoặc cột thay vì sao chép chúng.

Lưu ý: Bạn không thể di chuyển hay sao chép các hàng và cột không liền kề bằng chuột.

Nếu một vài ô, hàng hoặc cột trên trang tính không được hiển thị, bạn có thể chọn sao chép tất cả các ô hoặc chỉ sao chép các ô hiển thị. Ví dụ: bạn có thể chọn chỉ sao chép dữ liệu tóm tắt được hiển thị trên một trang tính được viền ngoài.

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đến Đặc biệt.

  Cách về hàng cột trong Excel

 3. Dưới Chọn, hãy bấm Chỉ những ô nhìn thấy, rồi bấm OK.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm sao chép

  Cách về hàng cột trong Excel
  hoặc nhấn Ctrl+C. .

 5. Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

 6. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm vào

  Cách về hàng cột trong Excel
  hoặc nhấn Ctrl+V.

  Nếu bạn bấm vào mũi tên bên dưới Dán

  Cách về hàng cột trong Excel
  , bạn có thể chọn từ một vài tùy chọn dán để áp dụng cho vùng chọn của mình.

Excel sẽ dán dữ liệu đã sao chép vào các cột hoặc các hàng liên tiếp. Nếu vùng dán có chứa các cột và hàng ẩn, bạn có thể phải hủy ẩn vùng dán để xem tất cả các ô đã sao chép.

Khi bạn sao chép hoặc dán dữ liệu ẩn hoặc đã lọc vào một ứng dụng khác hoặc một phiên bản Excel khác thì chỉ các ô hiển thị mới được sao chép.

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm sao chép

  Cách về hàng cột trong Excel
  hoặc nhấn Ctrl+C.

 3. Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.

 4. Trên tab Trang đầu , trong nhóm Bảng tạm, bấm vào mũi tên bên dưới Dán

  Cách về hàng cột trong Excel
  , rồi bấm Dán Đặc biệt.

 5. Chọn hộp kiểm Bỏ qua ô trống.

 1. Bấm đúp chuột vào ô có chứa dữ liệu bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Bạn cũng có thể chỉnh sửa và chọn dữ liệu ô trong thanh công thức.

 2. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển lựa chọn, bấm vào Cắt

   Cách về hàng cột trong Excel
   hoặc nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép vùng chọn, bấm Sao

   Cách về hàng cột trong Excel
   hoặc nhấn Ctrl+C.

 4. Trong ô, hãy bấm vị trí bạn muốn dán các ký tự hoặc bấm đúp chuột vào một ô khác để di chuyển hoặc sao chép dữ liệu.

 5. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm vào

  Cách về hàng cột trong Excel
  hoặc nhấn Ctrl+V.

 6. Nhấn ENTER.

  Lưu ý: Khi bạn bấm đúp chuột vào một ô hoặc nhấn F2 để sửa ô hiện hoạt, các phím mũi tên chỉ hoạt động trong ô đó. Để dùng các phím mũi tên để di chuyển đến một ô khác, đầu tiên nhấn Enter để hoàn thành việc thay đổi ô hiện hoạt.

Khi dán dữ liệu đã sao chép, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Chỉ dán định dạng ô, như màu phông hoặc màu tô (và không dán nội dung của các ô).

 • Chuyển đổi mọi công thức trong ô sang các giá trị tính toán mà không ghi đè lên định dạng đã có.

 • Chỉ dán công thức (và không dán các giá trị tính toán).

Quy trình

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm sao chép

  Cách về hàng cột trong Excel
  hoặc nhấn Ctrl+C.
   

 3. Chọn ô ở góc trên bên trái vùng dán hoặc ô tại đó bạn muốn dán giá trị, định dạng ô hoặc công thức.

 4. Trên tab Trang đầu , trong nhóm Bảng tạm, bấm vào mũi tên bên dưới Dán

  Cách về hàng cột trong Excel
  , rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để dán chỉ giá trị, hãy bấm Giá trị.

  • Để dán chỉ định dạng ô, hãy bấm Định dạng.

  • Để dán chỉ công thức, hãy bấm Công thức.

Khi bạn dán dữ liệu đã sao chép, dữ liệu được dán sẽ dùng thiết đặt độ rộng cột của các ô đích. Để sửa độ rộng cột giúp chúng khớp với các ô nguồn, hãy thực hiên theo các bước này.

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển ô, bấm vào Cắt

   Cách về hàng cột trong Excel
   hoặc nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép ô, hãy bấm Sao

   Cách về hàng cột trong Excel
   hoặc nhấn Ctrl+C.

 3. Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào mũi tên bên dưới Dán

  Cách về hàng cột trong Excel
  , rồi bấm Giữ Chiều rộng Cột Nguồn.

Bạn có thể sử dụng lệnh Cắt hoặc lệnh Sao chép để di chuyển hoặc sao chép các ô, hàng và cột đã chọn nhưng bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép chúng bằng chuột.

 1. Chọn ô, hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Cắt

   Cách về hàng cột trong Excel
   hoặc nhấn CTRL+X.

  • Để sao chép hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm sao chép

   Cách về hàng cột trong Excel
   hoặc nhấn CTRL+C.

 3. Bấm chuột phải vào hàng hay cột bên dưới hoặc bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Khi bạn đang di chuyển hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã cắt.

  • Khi bạn đang sao chép hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã sao chép.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

Lưu ý: Excel sẽ hiển thị viền di chuyển động quanh các ô đã được cắt hoặc sao chép. Để hủy bỏ viền di chuyển, hãy nhấn Esc.

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Cắt và chèn   Trỏ tới viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành một con trỏ

   Cách về hàng cột trong Excel
   , hãy kéo hàng hoặc cột đó đến một vị trí khác

  • Cắt và thay thế   Nhấn giữ SHIFT trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành một con trỏ di

   Cách về hàng cột trong Excel
   , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác. Excel cảnh báo bạn nếu bạn định thay thế một hàng hoặc cột. Nhấn Hủy bỏ để tránh thay thế.

  • Sao chép và chèn   Nhấn giữ phím CTRL trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành một con trỏ di

   Cách về hàng cột trong Excel
   , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

  • Sao chép và thay thế    Nhấn giữ SHIFT và CTRL trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành một con trỏ di

   Cách về hàng cột trong Excel
   , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác. Excel cảnh báo bạn nếu bạn định thay thế một hàng hoặc cột. Nhấn Hủy bỏ để tránh thay thế.

  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn nhấn giữ ctrl hoặc SHIFT trong khi thực hiện thao tác kéo và thả. Nếu bạn nhả CTRL hoặc SHIFT trước khi nhả nút chuột, bạn sẽ di chuyển hàng hoặc cột thay vì sao chép chúng.

Lưu ý: Bạn không thể di chuyển hay sao chép các hàng và cột không liền kề bằng chuột.

 1. Bấm đúp chuột vào ô có chứa dữ liệu bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Bạn cũng có thể chỉnh sửa và chọn dữ liệu ô trong thanh công thức.

 2. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển lựa chọn, bấm vào Cắt

   Cách về hàng cột trong Excel
   hoặc nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép vùng chọn, bấm Sao

   Cách về hàng cột trong Excel
   hoặc nhấn Ctrl+C.

 4. Trong ô, hãy bấm vị trí bạn muốn dán các ký tự hoặc bấm đúp chuột vào một ô khác để di chuyển hoặc sao chép dữ liệu.

 5. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm vào

  Cách về hàng cột trong Excel
  hoặc nhấn Ctrl+V.

 6. Nhấn ENTER.

  Lưu ý: Khi bạn bấm đúp chuột vào một ô hoặc nhấn F2 để sửa ô hiện hoạt, các phím mũi tên chỉ hoạt động trong ô đó. Để dùng các phím mũi tên để di chuyển đến một ô khác, đầu tiên nhấn Enter để hoàn thành việc thay đổi ô hiện hoạt.

Khi dán dữ liệu đã sao chép, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Chỉ dán định dạng ô, như màu phông hoặc màu tô (và không dán nội dung của các ô).

 • Chuyển đổi mọi công thức trong ô sang các giá trị tính toán mà không ghi đè lên định dạng đã có.

 • Chỉ dán công thức (và không dán các giá trị tính toán).

Quy trình

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm sao chép

  Cách về hàng cột trong Excel
  hoặc nhấn Ctrl+C.
   

 3. Chọn ô ở góc trên bên trái vùng dán hoặc ô tại đó bạn muốn dán giá trị, định dạng ô hoặc công thức.

 4. Trên tab Trang đầu , trong nhóm Bảng tạm, bấm vào mũi tên bên dưới Dán

  Cách về hàng cột trong Excel
  , rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chỉ dán giá trị, hãy bấm Dán Giá trị.

  • Để dán chỉ định dạng ô, hãy bấm DánĐịnh dạng

  • Để chỉ dán công thức, hãy bấm DánCông thức

Bạn có thể di chuyển hoặc sao chép các ô, hàng và cột đã chọn bằng cách sử dụng chuột và Hoán đổi.

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trỏ tới viền của ô hoặc dải ô bạn đã chọn.

 3. Khi con trỏ trở thành hình

  Cách về hàng cột trong Excel
  , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để

Thực hiện như sau

Di chuyển ô

Kéo các ô đến một vị trí khác.

Sao chép ô

Nhấn và giữ OPTION và kéo các ô đến một vị trí khác.

Lưu ý: Khi bạn kéo hoặc dán các ô vào vị trí mới, nếu có dữ liệu hiện có trước ở vị trí đó, Excel sẽ ghi đè dữ liệu gốc.

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trỏ tới viền của ô hoặc dải ô bạn đã chọn.

 3. Khi con trỏ trở thành hình

  Cách về hàng cột trong Excel
  , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để

Thực hiện như sau

Di chuyển hàng hoặc cột

Kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

Sao chép hàng hoặc cột

Nhấn và giữ OPTION và kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

Di chuyển hoặc sao chép dữ liệu giữa các hàng hoặc cột hiện có

Nhấn giữ SHIFT và kéo hàng hoặc cột của bạn giữa các hàng hoặc cột hiện có. Excel tạo khoảng trống cho hàng hoặc cột mới.

 1. Sao chép các hàng hoặc cột mà bạn muốn hoán đổi.

 2. Chọn ô đích (ô đầu tiên của hàng hoặc cột mà bạn muốn dán dữ liệu của mình) cho các hàng hoặc cột mà bạn đang chuyển đổi.

 3. Trên tab Trang đầu , bên dưới Chỉnh sửa, bấm vào mũi tên bên cạnh Dán, rồi bấm vào Hoán đổi.

  Cách về hàng cột trong Excel

  Lưu ý: Các cột và hàng không thể chờm lấp. Ví dụ: nếu bạn chọn giá trị trong Cột C và cố gắng dán các giá trị đó vào hàng chờm lấp Cột C, thì Excel sẽ hiển thị thông báo lỗi. Khu vực đích của cột hoặc hàng được dán phải nằm ngoài các giá trị gốc.

Xem thêm

Chèn hoặc xóa ô, hàng, cột