gcheat là gì - Nghĩa của từ gcheat

gcheat có nghĩa là

Một người đang trò chuyện với người khác trên google chat trong khi cũng có thể chơi với bạn. Để nhắn tin nhiều hơn một người tại một thời điểm trên chương trình Gmail.

Thí dụ

Nếu bạn đang gchatting với ai đó, và họ mất quá lâu để trả lời hoặc gọi cho bạn bằng tên sai ... họ có thể gcheat trên bạn.

gcheat có nghĩa là

Khi bạn phát hiện ra rằng một người nào đó mà bạn đang làm việc cũng đang nói chuyện với một số người khác.

Thí dụ

Nếu bạn đang gchatting với ai đó, và họ mất quá lâu để trả lời hoặc gọi cho bạn bằng tên sai ... họ có thể gcheat trên bạn. Khi bạn phát hiện ra rằng một người nào đó mà bạn đang làm việc cũng đang nói chuyện với một số người khác. Cô gái chết tiệt, bạn đang gcheat trên tôi?