hairdressers bacon sandwich là gì - Nghĩa của từ hairdressers bacon sandwich

hairdressers bacon sandwich có nghĩa là

Một âm hộ có nhiều lông với những vạt màu đỏ phát sáng dính ra và giòn túi yên ngựa, giống như một bánh sandwich thịt xông khói ở bên cạnh nó nằm trên sàn của một tiệm làm tóc trong tất cả các mái tóc cắt.

Thí dụ

Tôi ước tôi không bao giờ đi xuống cô ấy, cô ấy đã có bánh sandwich thịt xông hơi tóc ....