Hiệu suất là 20 lượng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani là

Điều kiện để xảy ra phản ứng dây truyền là?

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở điều kiện?

Nhiệt hạch và phân hạch hạt nhân

Sự phóng xạ và sự phân hạch không có cùng đặc điểm nào sau đây?

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?

Cho phản ứng \(_1^2D + _1^2D \to _2^3He + n + 3,25MeV\). Phản ứng này là:

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

Tìm phát biểu sai về phản ứng nhiệt hạch?

Năng lượng ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất có nguồn gốc từ

giải dùm mình câu này với .Câu 11. Trong phản ứng vỡ hạt nhân urani U235 năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân là 200MeV. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu u rani, có công suất 500.000kW, hiệu suất là 20%. Lượng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani là:

A. 961kg;                       B. 1121kg;                   C. 1352,5kg;                   D. 1421kg.

Trong phản ứng vỡ hạt nhân Urani $^{235}U$ năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu Urani $^{235}U$, có công suất 500 MW, hiệu suất là 20%. Lượng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani xấp xỉ là

A. 962 kg.

B. 1121 kg.

C. 1352,5 kg.

D. 1421 kg.

Hướng dẫn

Tổng năng lượng mà lò phản ứng hạt nhân tiêu thụ hàng năm là: $Q={{P}_{tp}}t=\frac{{{P}_{ci}}}{H}t=\frac{{{500. 10}^{6}}}{0,2}. 365. 24. 3600=7,{{884. 10}^{16}}J$ $Q=N. \Delta E=\frac{{{m}_{U}}}{{{A}_{U}}}. {{N}_{A}}. \Delta E\to {{m}_{U}}=\frac{Q. {{A}_{U}}}{{{N}_{A}}. \Delta E}=\frac{7,{{884. 10}^{16}}. 235}{6,{{02. 10}^{23}}. 200. 1,{{6. 10}^{-13}}}={{962. 10}^{3}}g=962kg$

【C20】Lưu lạiTrong phản ứng vỡ hạt nhân Urani 235U năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu Urani, có công suất 500 000 kW, hiệu suất là 20%. Lượng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani là

A. 961 kg. B. 1121 kg. C.  1352,5 kg. D. 1421 kg.


Page 2

【C2】Lưu lạiChọn câu sai khi nói về phản ứng phân hạch ?

A.  Phản ứng phân hạch là phản ứng toả năng lượng. B. Phản ứng phân hạch là hiện tượng một hạt nhân nặng hấp thụ một notron chậm rồi vỡ thành hai hạt nhân trung bình  C. Phản ứng phân hạch con người chưa thể kiểm soát được. D.  Phản ứng phân hạch con người có thể kiểm soát được.


Page 3

【C3】Lưu lạiChọn câu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch.

A. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng toả năng lượng. B. Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao C.  Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ cao nên gọi là phản ứng thu năng lượng  D. Phản ứng nhiệt hạch con người chưa thể kiểm soát được.


Page 4

【C4】Lưu lạiChọn câu sai khi nói về phản ứng phân hạch, nhiệt hạch ?

A. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn. B. Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao (hàng trăm triệu độ) nên gọi là phản ứng nhiệt hạch. C. Xét năng lượng toả ra trên một đơn vị khối lượng thì phản ứng nhiệt hạch toả ra năng lượng lớn hơn nhiều phản ứng phân hạch. D.

Một phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng nhiều hơn một phản ứng phân hạch.


Page 5

【C5】Lưu lạiTìm phát biểu sai về phản ứng nhiệt hạch:

A. Sự kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân năng hơn cũng toả ra năng lượng. B. Mỗi phản ứng kết hợp toả ra năng lượng bé hơn một phản ứng phân hạch, nhưng tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng kết hợp toả ra năng lượng nhiều hơn. C. Phản ứng kết hợp toả ra năng lượng nhiều, làm nóng môi trường xung quanh nên gọi là phản ứng nhiệt hạch. D.

Bom H là ứng dụng của phản ứng nhiệt hạch nhưng dưới dạng phản ứng nhiệt hạch không kiểm soát được.


Page 6

【C6】Lưu lạiPhóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm. B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng. C. đều không phải là phản ứng hạt nhân. D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.


Page 7

【C7】Lưu lạiGọi k là số nơtron trung bình còn lại sau mỗi phân hạch, thì điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy ra là

A.  k < 1. B. k = 1. C. k > 1. D. k ≥ 1.


Page 8

【C8】Lưu lạiTrong sự phân hạch của hạt nhân 23592U, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh. B. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.
C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra. D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

Trong phản ứng phân hạch Urani U235 năng lượng trung bình tỏa ra khi một hạt nhân bị phân hạch là 200MeV . Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu urani , có công suất 500.000kW , hiệu suất là 20 % . Lượng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani là bao nhiêu kg?
Mọi người giải bài này giúp với ạ, xin cảm ơn!

[email protected] Năng lượng nhà máy tiêu thụ trong 1 năm là [imath]\mathrm{E}=\frac{\mathrm{Pt}}{\mathrm{H}}=7,884 \cdot 10^{16} \mathrm{~J}=4,9275.10^{29} \mathrm{Mev}[/imath] Năng lượng tỏa ra khi phân chia hết [imath]1 \mathrm{~kg}[/imath] Urani là [imath]\mathrm{W}=\mathrm{N} \Delta \mathrm{E}=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{M}} \mathrm{N}_{\mathrm{A}} \Delta \mathrm{E}=5,126.10^{26} \mathrm{Mev}[/imath] Lượng Urani tiêu thụ trong 1 năm là [imath]\mathrm{m}=\frac{\mathrm{E}}{\mathrm{W}}=....[/imath]. Có gì thắc mắc bạn hỏi nhé

Bạn có thể tham khảo kiến thức: Hướng đến kì thi ĐGNL 2022 và xem thêm Tạp chí Vật Lí số 07 nhé!


Link topic cá nhân: Đuổi bắt cùng Tom and Jerry

Reactions: [email protected]