homoghey là gì - Nghĩa của từ homoghey

homoghey có nghĩa là

Để một người thực sự đồng tính, đưa nó lên sai cho niềm vui.

Thí dụ

Người đàn ông: "Hãy nhìn người phụ nữ đó, cái mông tốt"
Jase: "Tôi thích người đàn ông bên cạnh cô ấy"
Người đàn ông: "Homoghey của bạn! Này tất cả mọi người, hãy đến lấy anh ta, HOMOGHEY!"