merrymaker là gì - Nghĩa của từ merrymaker

merrymaker có nghĩa là

Chỉ như nó được sử dụng để mô tả các lễ kỷ niệm phổ biến như Giáng sinh và Phục sinh, nó đề cập đến một bữa tiệc liên quan đến những người đến với nhau để có một thời gian tốt và tham gia vào các sự kiện và hoạt động, thường không yêu thích âm nhạc, tình dục, ma túy và rượu , đang diễn ra tại một nhà của một người.

Thí dụ

Người ta thường xuyên vui vẻ tại một số nhà Hussey tối nay ở Alfredon, ở đó hoặc là hình vuông.

merrymaker có nghĩa là

.

Thí dụ

Người ta thường xuyên vui vẻ tại một số nhà Hussey tối nay ở Alfredon, ở đó hoặc là hình vuông.

merrymaker có nghĩa là

.

Thí dụ

Người ta thường xuyên vui vẻ tại một số nhà Hussey tối nay ở Alfredon, ở đó hoặc là hình vuông. . Jacqueline là người đầu tiên cố vấn của Merrymaking, tham gia vào tour du lịch và bữa tiệc trên boong của cha mẹ có năng khiếu 40 tuổi.