Ngày hôm qua 2023

Người đóng thuế phải đối mặt với một số vấn đề do những thay đổi quan trọng của luật thuế xảy ra vào năm 2021 và những thách thức đang diễn ra liên quan đến đại dịch. IRS tiếp tục chia sẻ thông tin cập nhật cho những người hiện đang khai thuế năm 2021 và những người lên kế hoạch cho tờ khai thuế năm 2022 mà họ sẽ nộp vào năm sau cũng như bất kỳ ai có tờ khai thuế năm trước đang chờ IRS xử lý.

Trang này sẽ được cập nhật với các cảnh báo đặc biệt được thiết kế để giúp bất kỳ ai cho dù họ đang chuẩn bị khai thuế hay đang chờ xử lý tờ khai thuế hoặc tiền hoàn thuế và các cập nhật mới nhất về thư hoặc thông báo của IRS. Các bản cập nhật mới hơn sẽ được đặt ở đầu trang này; IRS cũng sẽ cung cấp các bản cập nhật quan trọng thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

Các bản cập nhật

Cập nhật ngày 13 tháng 9

IRS ban hành các quy tắc cho tín thuế Nhiên Liệu Thay Thế

IRS đã ban hành Thông Báo 2022-39 (tiếng Anh)PDF, trong đó cung cấp các quy tắc để yêu cầu một lần đối với khoản tín thuế và khoản thanh toán được phép cho các loại nhiên liệu thay thế được bán hoặc sử dụng trong quý đầu tiên, thứ hai và thứ ba của năm 2022. Nó cũng cung cấp hướng dẫn về cách nợ của người đóng thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt có thể được giảm bớt bằng cách yêu cầu tín thuế nhiên liệu hỗn hợp thay thế được phép cho quý đầu tiên và thứ hai của năm 2022. Các khoản tín thuế nhiên liệu thay thế là một phần của Đạo Luật Giảm Lạm Phát.

Cập nhật ngày 2 tháng 9

Tuyên bố của IRS: IRS thực hiện các bước ngay lập tức để giải quyết vấn đề với một nhóm phụ của Mẫu 990-T

IRS gần đây đã phát hiện ra rằng một số dữ liệu Mẫu 990-T có thể đọc được bằng máy (XML) được cung cấp cho phần tải xuống hàng loạt trên Tìm Kiếm Tổ Chức Miễn Thuế (TEOS) không nên được công khai. Phần này chủ yếu được sử dụng bởi những người có khả năng sử dụng dữ liệu máy đọc được; các phần khác được sử dụng rộng rãi hơn của TEOS không bị ảnh hưởng.

IRS đã thực hiện các bước ngay lập tức để giải quyết vấn đề này. Các tệp đã bị xóa khỏi IRS.gov và sẽ được thay thế bằng các tệp cập nhật trong tương lai gần. Ngoài ra, IRS cũng sẽ làm việc với các nhóm sử dụng tệp thường xuyên để loại bỏ các tệp bị lỗi và thay thế chúng bằng các phiên bản chính xác khi chúng có sẵn. IRS sẽ liên hệ với tất cả những người khai bị ảnh hưởng trong những tuần tới.

Mẫu 990-T là tờ khai thuế kinh doanh được sử dụng bởi các tổ chức được miễn thuế, bao gồm các tổ chức được miễn thuế, các tổ chức chính phủ và các tài khoản hưu trí, để báo cáo và trả thuế thu nhập đối với thu nhập được tạo ra từ một số khoản đầu tư hoặc thu nhập không liên quan đến mục đích được miễn của họ.

IRS bắt buộc công khai thông tin này cho các tổ chức 501 (c) (3); tuy nhiên, thông tin tương tự đã vô tình được công bố cho một nhóm phụ không phải 501 (c) (3) mà không bắt buộc công bố rộng rãi. Tuy nhiên, dữ liệu không bao gồm số An Sinh Xã Hội, thông tin chi tiết về chủ tài khoản hoặc tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 1040). Trong một số trường hợp, dữ liệu bao gồm tên cá nhân hoặc thông tin liên hệ của doanh nghiệp.

IRS đang tiếp tục xem xét tình huống này.

Cập nhật ngày 24 tháng 8

Miễn áp dụng thuế do Covid: Giảm tiền phạt đối với một số tờ khai năm 2019 và 2020 do đại dịch

Để giúp những người đóng thuế đang gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, IRS đã ban hành Thông báo 2022-36 (tiếng Anh)PDF, nhầm cung cấp biện pháp giảm nhẹ hình phạt cho hầu hết những người và doanh nghiệp nộp tờ khai năm 2019 hoặc 2020 trễ hạn.

IRS cũng đang thực hiện một bước bổ sung để giúp những người đã trả tiền phạt này. Gần 1,6 triệu người đóng thuế sẽ tự động nhận được hơn 1,2 tỷ đô la tiền hoàn thuế hoặc tín thuế. Nhiều khoản thanh toán này sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 9.

Bên cạnh việc cung cấp miễn giảm cho cả cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bước này được thiết kế để cho phép IRS tập trung nguồn lực của mình vào việc xử lý các tờ khai thuế bị tồn đọng và thư từ của người đóng thuế để giúp trở lại hoạt động bình thường cho mùa khai thuế năm 2023.

Để đủ điều kiện nhận khoản miễn giảm này, mọi tờ khai thuế thu nhập đủ điều kiện phải được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 9, 2022.

Cập nhật ngày 19 tháng 8

Đạo Luật Giảm Lạm Phát

Trong 10 năm tới, các khoản tiền từ Đạo Luật Giảm Lạm Phát sẽ giúp IRS trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc bổ sung các nguồn lực quan trọng không chỉ để thu hẹp khoảng cách thuế mà còn cải thiện phục vụ người đóng thuế và công nghệ một cách có ý nghĩa.

Các điều khoản thuế vụ trong Đạo Luật Giảm Lạm Phát năm 2022, bao gồm một loạt các luật thuế mới và được khôi phục sẽ ảnh hưởng đến cả cá nhân và doanh nghiệp.

Một điều khoản có hiệu lực ngay sau khi luật được ký, thay đổi các quy định về tính đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế cho phương tiện sạch (tiếng Anh).

Thông tin chi tiết về phương tiện sạch và các điều khoản thuế khác sẽ có trong những tháng tới.

Người khai thuế gia hạn năm 2021, đừng bỏ qua những lợi ích quan trọng về thuế

Những người đóng thuế chưa nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 nên đảm bảo rằng họ tận dụng các khoản khấu trừ và tín thuế mà họ được hưởng (tiếng Anh) và nộp tờ khai bằng điện tử càng sớm càng tốt.

Những người hội đủ điều kiện có thể chuẩn bị và nộp đơn khai thuế miễn phí với Free File của IRS. Nộp tờ khai bằng điện tử và chọn hình thức ký gửi trực tiếp có thể giúp người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn. Nếu họ nợ thuế, việc gửi tờ khai thuế với khoản thanh toán đầy đủ sẽ tránh được các khoản lãi và phạt bổ sung. Không có khoản tiền phạt do không nộp tờ khai nếu người đóng thuế có tiền hoàn thuế.

Mẹo nộp tờ khai cho người đóng thuế chưa khai thuế năm 2021 có sẵn trên IRS.gov.

Cập nhật ngày 11 tháng 8

Miễn Áp Dụng Thuế cho các Nạn Nhân Thiên Tai ở Kentucky, Missouri St. Croix

Sau các tuyên bố về thiên tai gần đây do Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang đưa ra, IRS đã thông báo rằng những người đóng thuế bị ảnh hưởng ở một số khu vực nhất định sẽ được giảm thuế. Các tuyên bố thiên tai gần đây đã được ban hành cho Kentucky (tiếng Anh), Missouri (tiếng Anh) và St. Croix (tiếng Anh). Người đóng thuế sống trong các khu vực bị ảnh hưởng có thể đủ điều kiện để được miễn thuế, bao gồm cả thời hạn nộp đơn kéo dài đến ngày 15 tháng 11, 2022.

Người lái xe tải cần phải nộp tờ khai trước ngày 31 tháng 8

IRS nhắc nhở những người đã đăng ký hoặc bắt buộc phải đăng ký xe tải lớn và xe buýt rằng đã đến lúc phải nộp Mẫu 2290, Tờ Khai Thuế Sử Dụng cho Xe Đường Cao Tốc Hạng Nặng (tiếng Anh)PDF. IRS đặc biệt khuyến khích sử dụng e-file và nộp trước thời hạn thanh toán là ngày 31 tháng 8, 2022 đối với các xe được sử dụng lần đầu tiên vào tháng 7, 2022.

Cập nhật ngày 27 tháng 7

Thông Báo Đến Hạn Trả Nợ Thuế (CP-14)

Một số khoản thanh toán được thực hiện cho tờ khai thuế năm 2021 đã không được áp dụng chính xác (tiếng Anh) cho các tài khoản người đóng thuế chung và những người đóng thuế này đang nhận được các thông báo đến hạn trả nợ thuế (thông báo CP-14) có sai sót hoặc thông báo hiển thị số tiền không chính xác.

Nói chung, đây là các khoản thanh toán được thực hiện bởi người phối ngẫu (người đóng thuế thứ hai được liệt kê) trên tờ khai thuế chung với tư cách đã kết hôn nộp qua Tài Khoản Trực Tuyến của họ. Một số người đóng thuế khác cũng có thể bị ảnh hưởng bên ngoài nhóm này.

Không cần hành động hoặc gọi điện thoại ngay lập tức: Người đóng thuế nhận được thông báo nhưng đã nộp đầy đủ và đúng hạn số thuế còn nợ, bằng phương thức điện tử hoặc bằng chi phiếu, không nên trả lời thông báo vào thời điểm này. IRS đang nghiên cứu vấn đề này và sẽ cung cấp bản cập nhật sớm nhất có thể. Những người đóng thuế đã chỉ trả một phần số thuế được khai báo đến hạn tờ khai thuế chung năm 2021, nên thanh toán phần còn lại hoặc làm theo hướng dẫn trên thông báo để tham gia thỏa thuận trả góp hoặc yêu cầu các phương án truy thâu thuế bổ sung.

Cập nhật ngày 20 tháng 7

Kế Hoạch Chiến Lược Mới của IRS: Cơ quan ban hành kế hoạch 5 năm với mục tiêu trợ giúp người đóng thuế

IRS đã phát hành Kế Hoạch Chiến Lược 5 năm mới trong đó nêu ra các mục tiêu của mình nhằm cải thiện dịch vụ người đóng thuế và quản lý thuế.

Kế Hoạch Chiến Lược IRS FY2022-2026 (tiếng Anh) sẽ đóng vai trò là một lộ trình giúp định hướng các chương trình và hoạt động của cơ quan này. Kế hoạch này cũng sẽ giúp đáp ứng các nhu cầu thay đổi của người đóng thuế và các thành viên của cộng đồng thuế.

Người nộp hồ sơ xin gia hạn khai thuế năm 2021 không cần đợi đến ngày 17 tháng 10

IRS đang nhắc nhở khoảng 19 triệu người đóng thuế ước tính đã yêu cầu gia hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 rằng họ không phải đợi đến giữa tháng 10 để khai thuế (tiếng Anh). Nếu người đóng thuế có tất cả các thông tin cần thiết để nộp tờ khai thuế chính xác thì họ có thể khai thuế điện tử bất kỳ lúc nào trước thời hạn tháng 10 và tránh phải nộp hồ sơ vội vàng vào phút chót.

Những người đóng thuế yêu cầu thêm thời gian để nộp tờ khai chính xác có thời hạn đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, những người có những gì họ cần để khai thuế nên khai thuế càng sớm càng tốt để tránh sự chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế của họ.

Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh: Số PIN Bảo Vệ Danh Tính cung cấp một biện pháp phòng vệ quan trọng chống lại hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế

Các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh khuyến khích các chuyên gia thuế tăng cường nỗ lực thông báo cho khách hàng về Chương Trình Đăng Ký Số PIN Bảo Vệ Danh Tính Của IRS (tiếng Anh) để giúp bảo vệ mọi người khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.

Số IP PIN đóng vai trò như một biện pháp phòng vệ quan trọng chống lại những kẻ trộm danh tính. IRS, các cơ quan thuế tiểu bang và ngành thuế của quốc gia – cùng làm việc với tư cách Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh – cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia thuế để cho khách hàng của họ biết rằng số IP PIN hiện có sẵn cho bất kỳ ai có thể xác minh danh tính của họ.

Cập nhật ngày 15 tháng 7

Người khai thuế được gia hạn: IRS khuyến khích mọi người khai thuế sớm và khai thuế điện tử trước tháng 10 để tránh bị chậm trễ

Với hàng triệu người vẫn đang chờ nộp tờ khai thuế, IRS nhắc họ khai thuế càng sớm càng tốt và tận dụng các công cụ đặc biệt (tiếng Anh) có sẵn trên IRS.gov có thể giúp họ khai thuế.

Mùa hè có thể là khoảng thời gian bận rộn đối với nhiều người, nhưng đó là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu lập kế hoạch thuế – cho dù quý vị vẫn cần nộp tờ khai thuế năm 2021 hay bắt đầu lập kế hoạch cho mùa thuế năm sau. Trang web IRS là cách nhanh nhất và thuận tiện nhất để nhận thông tin và trợ giúp liên quan đến thuế. Các công cụ trực tuyến có sẵn bất cứ lúc nào, vì vậy người đóng thuế có thể sử dụng chúng một cách thuận tiện.

IRS thuê 470 nhân viên thu thuế

IRS, một trong những chủ lao động về kế toán chuyên nghiệp lớn nhất, hiện đang thuê 470 nhân viên thu thuế, những người sẽ chuyên kiểm toán hoặc kiểm tra cả người đóng thuế cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Được biết đến chính thức là Nhân Viên Thuế Vụ, các vị trí này ở cấp 5-12 trong hệ thống dịch vụ dân sự liên bang với mức lương cơ bản dao động từ $31.083 đến $68.299.

Trong suốt tháng 7, IRS đang tổ chức một loạt các phiên thông tin trực tuyến (tiếng Anh) cho các ứng viên quan tâm. Các phiên này cung cấp thông tin tổng quan về vị trí, quyền lợi khi làm việc tại IRS, cách đăng ký vị trí và phiên hỏi đáp.

Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh của IRS gia hạn cảnh báo cho các chuyên gia thuế

IRS, các cơ quan thuế tiểu bang và ngành thuế đã tiếp tục kêu gọi các chuyên gia thuế đề phòng các mối đe dọa mới và đang diễn ra liên quan đến hệ thống của họ và dữ liệu người đóng thuế.

Nỗ lực này bắt đầu vào tuần tới với chiến dịch mùa hè hàng năm của Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh tập trung vào các chuyên gia thuế và thực hiện các bước cơ bản để ngăn chặn hành vi trộm cắp dữ liệu từ văn phòng của họ. Đây là năm thứ bảy mà các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh – IRS, cơ quan thuế tiểu bang và cộng đồng thuế của quốc gia – đã nỗ lực để nâng cao nhận thức về những vấn đề này thông qua chiến dịch "Bảo Vệ Khách Hàng; Bảo Vệ Bản Thân – Mùa Hè 2022 (tiếng Anh)".

Cập nhật ngày 30 tháng 6

IRS mở rộng các tùy chọn bot giọng nói để cung cấp dịch vụ nhanh hơn, ít thời gian chờ đợi hơn

IRS đã mở rộng tùy chọn bot giọng nói (tiếng Anh) để giúp người đóng thuế đủ điều kiện dễ dàng xác minh danh tính của họ để thiết lập hoặc sửa đổi kế hoạch chi trả đồng thời tránh phải chờ đợi lâu.

Người đóng thuế đủ điều kiện gọi đến đường dây miễn phí của Hệ Thống Truy Thâu Thuế Tự Động (ACS) và Quản Lý Tài Khoản và muốn thảo luận về các tùy chọn kế hoạch chi trả có thể xác thực hoặc xác minh danh tính của mình thông qua một quy trình tạo mã số nhận diện cá nhân (PIN). Thiết lập số PIN dễ dàng: Người đóng thuế sẽ cần hóa đơn IRS gần đây nhất và một số thông tin cá nhân cơ bản để hoàn tất quy trình này.

Cập nhật ngày 22 tháng 6

Báo cáo IRS về tình trạng tồn kho

IRS cam kết có lượng tồn kho ổn (tiếng Anh) vào cuối năm nay và tiếp tục đạt được tiến bộ mạnh mẽ trong việc xử lý các tờ khai thuế chưa được xử lý.

Điều này tiếp nối các hành động chưa từng có của cơ quan này và những nỗ lực chuyên sâu nhằm giúp đỡ người đóng thuế sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Hôm qua, IRS đã thông báo rằng tất cả quá trình xử lý trên các tờ khai thuế cá nhân gốc, không có sai sót được nộp vào năm 2021 sẽ được hoàn tất trong tuần này.

IRS tiếp tục công việc đối với tình trạng tồn kho tờ khai thuế

Sau quá trình làm việc tích cực trong nhiều tháng qua, IRS đã thông báo rằng việc xử lý một nhóm chính các tờ khai thuế cá nhân được nộp trong năm 2021 sẽ được hoàn tất vào cuối tuần này (tiếng Anh). Do các vấn đề liên quan đến đại dịch và hạn chế về nhân sự, IRS bắt đầu năm 2022 với một lượng tồn kho lớn hơn bình thường về các tờ khai thuế và thư từ bằng giấy được nộp trong năm 2021. IRS đã thực hiện một số bước để giải quyết vấn đề này và cơ quan này đang đi đúng hướng để hoàn tất quá trình xử lý Mẫu 1040 được nộp ban đầu (tờ khai thuế cá nhân không có sai sót) nhận được vào năm 2021 trong tuần này.

Cập nhật ngày 9 tháng 6

Tăng mức trả tiền cho mỗi dặm đường trong thời gian còn lại của năm 2022

IRS đã thông báo tăng mức trả tiền tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường tùy chọn (tiếng Anh) cho 6 tháng cuối năm 2022. Người đóng thuế có thể sử dụng mức trả tiền tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường tùy chọn này để tính toán chi phí được khấu trừ khi chạy ô tô phục vụ công việc kinh doanh và một số mục đích khác.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, mức trả tiền tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường cho trường hợp đi công tác sẽ là 62,5 xu mỗi dặm, tăng 4 xu so với mức giá có hiệu lực vào đầu năm. Mức giá mới cho các chi phí y tế hoặc di chuyển được khấu trừ (áp dụng cho các thành viên tại ngũ của quân đội) sẽ là 22 xu trong thời gian còn lại của năm 2022, tăng 4 xu so với mức giá có hiệu lực vào đầu năm 2022. Các mức giá mới này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. IRS đã cung cấp hướng dẫn pháp lý về các mức giá mới trong Thông Báo 2022-13.

Cập nhật ngày 3 tháng 6

Đừng chờ đợi để khai thuế: IRS khuyến khích người đóng thuế khai thuế điện tử khi đã sẵn sàng

IRS khuyến khích những người đóng thuế chưa nộp tờ khai thuế năm 2021 – kể cả những người đã yêu cầu gia hạn thời gian – nên nộp tờ khai thuế điện tử đầy đủ và chính xác càng sớm càng tốt sau khi họ có tất cả thông tin. Không cần phải đợi đến thời hạn tháng 10.

Những người đóng thuế đã yêu cầu gia hạn có thêm thời gian đến ngày 17 tháng 10 năm nay để nộp tờ khai thuế. Tuy nhiên, nếu người đóng thuế có tất cả các thông tin cần thiết để khai thuế chính xác, thì việc khai thuế trước kỳ nghỉ hè có thể lợi cả đôi đường.

Khai thuế điện tử càng sớm càng tốt cũng có thể giúp những người đóng thuế đã không nộp đơn xin gia hạn và bỏ lỡ thời hạn tháng 4 tránh tiền phạt và tiền lãi bổ sung nếu họ nợ thuế.

Tuyển dụng IRS

Để tăng cường lực lượng lao động của mình và giúp đỡ người đóng thuế và doanh nghiệp tốt hơn, IRS đang tuyển dụng tại một số văn phòng trên toàn quốc vào mùa hè này.

IRS đang tổ chức nhiều sự kiện tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến mỗi tháng. Các phiên thông tin và hội chợ việc làm này cung cấp thông tin chi tiết về các vị trí hiện có. Để biết thêm thông tin và đăng ký sự kiện, hãy xem Sự Kiện IRS (tiếng Anh).

Cập nhật ngày 27 tháng 5

Sổ Dữ Liệu cho năm tài khóa 2021 mô tả các hoạt động của cơ quan; IRS cung cấp thông tin chi tiết bổ sung về dữ liệu kiểm toán gần đây

IRS đã phát hành Sổ Dữ Liệu (tiếng Anh) trong đó nêu chi tiết các hoạt động của cơ quan này trong năm tài khóa 2021 (1 tháng 10 năm 2020 – 30 tháng 9 năm 2021) cũng như thông tin mới về dữ liệu kiểm toán gần đây. Ngoài việc mô tả công việc được thực hiện trong đại dịch, Sổ Dữ Liệu cho năm tài khóa 2021 của IRS bao gồm 33 bảng mô tả nhiều hoạt động của IRS từ việc các tờ khai thuế được xử lý, tiền thuế được thu và các khoản tiền hoàn thuế được cấp đến số lần tiến hành kiểm tra và số thuế bổ sung khuyến nghị, cũng như ngân sách và thông tin nhân sự. Sổ Dữ liệu đưa ra các ước tính theo thời điểm về các hoạt động của IRS tính đến tháng 9 năm 2021. Để có thêm bối cảnh, IRS cũng đưa ra một cuộc thảo luận dài hơn có liên quan về dữ liệu kiểm toán gần đây (tiếng Anh)PDF.

Vào ngày 1 tháng 7, lãi suất tăng lên 5%

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, lãi suất (tiếng Anh) của IRS là 5% mỗi năm, cộng dồn hàng ngày. Nói chung, đây là tỷ lệ tích lũy vào hoặc sau ngày 1 tháng 7, đối với khoản thuế chưa thanh toán. Đây cũng là tỷ lệ chúng tôi trả đối với các khoản tiền hoàn thuế, trong đó, thường mất hơn 45 ngày để xử lý tờ khai thuế hoặc yêu cầu hoàn thuế. Để biết thêm chi tiết về tiền lãi, hãy xem Tiền Lãi.

Cập nhật ngày 13 tháng 5

Cập nhật về bản kê khai dữ kiện để khai thuế năm 2020

IRS đã đưa ra một báo cáo (tiếng Anh) về các câu hỏi liên quan đến việc xử lý các bản kê khai dữ kiện để khai thuế năm 2020. Bản kê khai dữ kiện để khai thuế không phải là tờ khai thuế và chúng là tài liệu do người trả tiền bên thứ ba, không phải người đóng thuế nộp cho IRS. Người đóng thuế hoặc bên trả tiền chưa – và sẽ không – phải chịu các hình phạt do hành động này gây ra.

Cập nhật ngày 6 tháng 5

IRS cung cấp hướng dẫn cho cư dân Puerto Rico để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em

Sở Thuế Vụ đã ban hành hướng dẫn cho một số cá nhân ở Puerto Rico (tiếng Anh) về cách khai và yêu cầu các khoản thanh toán Tín Thuế Trẻ Em mà họ được nhận theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ. Các gia đình không nợ thuế với IRS có thể nộp tờ khai thuế năm 2021 và yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em cho niên thuế 2021 vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2025 mà không bị phạt.

Cập nhật ngày 4 tháng 4

Cập nhật tạm thời cho quy trình đăng ký chứng nhận cư trú tại Hoa Kỳ

IRS đang tạm thời thay đổi các thủ tục đối với Mẫu 8802, đơn xin chứng nhận cư trú tại Hoa Kỳ, trong khoảng thời gian hai năm. Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại Thay đổi tạm thời trong chính sách đối với các đơn xin chứng nhận cư trú tại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian hai năm (tiếng Anh).

Cập nhật ngày 22 tháng 3

Tờ khai thuế được nộp bằng phương thức điện tử bị từ chối do thiếu Mẫu 8962

Các tờ khai thuế được nộp bằng phương thức điện tử năm thuế 2021 sẽ bị từ chối nếu người đóng thuế được yêu cầu đối chiếu các khoản ứng trước tín thuế bảo phí trên Mẫu 8962, Tín Thuế Bảo Phí, nhưng không đính kèm mẫu này với tờ khai thuế. Xem Cách sửa tờ khai đã nộp bằng phương thức điện tử bị từ chối do thiếu Mẫu 8962 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Cập nhật ngày 16 tháng 2

IRS cung cấp thông tin chi tiết về việc miễn khai báo Bảng K-2 và K-3: IRS đã phát hành một bản tin (tiếng Anh) và các câu hỏi thường gặp mới (FAQ) (tiếng Anh) cung cấp cả thông tin chung và chi tiết hơn về một số công ty hợp doanh và công ty S trong nước đủ điều kiện để được miễn khai báo năm 2021. Đối với năm 2021, các công ty hợp doanh và công ty S trong nước đủ điều kiện này sẽ không phải nộp các bảng mới. Chúng tôi đang thực hiện bước này để đáp lại phản hồi mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng thuế và các bên liên quan của chúng tôi. IRS sẽ sớm cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ về chương trình giảm nhẹ này.

Cập nhật ngày 14 tháng 2

IRS tạm dừng hơn chục thông báo tự động, bao gồm các vấn đề truy thâu thuế: Là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp thêm trợ giúp cho mọi người trong thời gian này, IRS đã tạm dừng các thông báo truy thâu thuế tự động thường được phát hành khi người đóng thuế nợ thêm thuế hoặc không có hồ sơ khai thuế. Lưu ý rằng để có giá trị pháp lý, nhiều thông báo khác của IRS theo luật định bắt buộc phải được phát hành trong một thời khoảng nhất định. IRS khuyến khích những người được yêu cầu khai thuế và vẫn chưa nộp tờ khai thuế năm trước hoặc chưa nộp bất kỳ khoản thuế đến hạn nào thực hiện ngay vì tiền lãi và tiền phạt sẽ tiếp tục tích lũy. Truy cập IRS.gov để biết các tùy chọn thanh toán. Để biết thêm thông tin về các thông báo bị tạm dừng, hãy xem IR-2022-31, IRS tiếp tục làm việc để giúp người đóng thuế; tạm dừng việc gửi thư bổ sung qua đường bưu điện (tiếng Anh).

Thông tin chung cho mùa thuế năm 2022

Hạn thuế ngày 18 tháng 4:  Những người đóng thuế nợ thuế và trễ hạn khai thuế ngày 18 tháng 4 nên khai thuế ngay bây giờ để hạn chế tiền phạt và tiền lãi. Trong khi người đóng thuế được hưởng tiền hoàn thuế không bị phạt nếu khai thuế muộn thì những người nợ thuế và trễ hạn mà không yêu cầu gia hạn nên nhanh chóng khai thuế để hạn chế tiền phạt và tiền lãi.

Các gia đình không nợ thuế với IRS vẫn có thể nộp tờ khai thuế năm 2021 và yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em cho năm thuế 2021 vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2025 mà không bị phạt. Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, nhiều gia đình có con ở Puerto Rico sẽ đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh), khoản tín thuế này đã được mở rộng để cung cấp lên đến $3.600 cho mỗi trẻ.

Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em: Những người đã nhận được các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 cần đảm bảo số tiền họ nhận được nhập chính xác trên tờ khai thuế năm 2021. Các mục nhập không chính xác khi báo cáo các khoản thanh toán này đồng nghĩa với việc IRS sẽ cần phải xét duyệt thêm tờ khai thuế đó, tạo ra sự chậm trễ lớn. Mọi người có thể kiểm tra số tiền thanh toán của họ trong Tài Khoản Trực Tuyến có sẵn trên IRS.gov. IRS cũng gửi thư cho người nhận qua đường bưu điện về số tiền khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em. Tuy nhiên, một nhóm hạn chế người đóng thuế có thể nhận được thư với số tiền được liệt kê không chính xác. Có thể tìm thấy thêm thông tin về những người có thể đã nhận được thư không chính xác trên trang Báo Cáo Của IRS – Thư Về Tín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh) của chúng tôi.

Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (còn được gọi là các khoản chi trả kích thích kinh tế hoặc Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế): Tất cả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba đã được phát hành. Mọi người có thể yêu cầu bất kỳ khoản chi trả kích thích kinh tế còn lại nào mà họ được hưởng trên tờ khai thuế năm 2021 như một phần của Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021. Những người đang khai thuế để nhận bất kỳ khoản thanh toán còn lại nào phải đảm bảo rằng số tiền họ đã nhận được nhập chính xác trên tờ khai thuế. Các mục nhập không chính xác khi báo cáo các khoản thanh toán này đồng nghĩa với việc IRS sẽ cần phải xét duyệt thêm tờ khai thuế đó, tạo ra sự chậm trễ lớn. IRS đang gửi thư qua đường bưu điện cho người nhận thanh toán về số tiền khoản chi trả kích thích kinh tế mà họ đã nhận được. Mọi người cũng có thể kiểm tra số tiền các khoản thanh toán của mình trong Tài Khoản Trực Tuyến của họ có trên IRS.gov.

Khai thuế nếu tờ khai thuế năm 2020 của quý vị vẫn đang được xử lý: Đối với những người có tờ khai thuế từ năm 2020 chưa được xử lý, họ vẫn nên nộp tờ khai thuế năm 2021. Những người nộp hồ sơ điện tử trong nhóm này cần có Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh, hay AGI, từ tờ khai thuế gần đây nhất của họ khi nộp hồ sơ điện tử. Đối với những người đang đợi tờ khai thuế năm 2020 của mình được xử lý, hãy đảm bảo nhập $0 (0 đô la) cho AGI năm ngoái trên tờ khai thuế năm 2021. Truy cập Xác Minh Tờ Khai Thuế Đã Nộp Điện Tử Của Quý Vị để biết thêm chi tiết.

Tình trạng tồn kho tờ khai thuế IRS từ những năm trước: COVID-19 tiếp tục gây ra sự chậm trễ trong việc xử lý một số tờ khai thuế của năm trước và các tờ khai sửa đổi. Vui lòng truy cập trang Hoạt Động Của IRS Trong Thời Kỳ COVID-19: Các chức năng quan trọng của sứ mệnh tiếp tục (tiếng Anh) để tìm hiểu tình trạng tồn đọng hiện tại của IRS từ những năm trước.

Mẫu 1099-INT (tiếng Anh): Người đóng thuế phải báo cáo tiền lãi từ các khoản tiền hoàn thuế do thất nghiệp, các khoản thanh toán khác của IRS dưới dạng thu nhập năm 2021. IRS nhắc nhở những người đóng thuế đã nhận được khoản thanh toán tiền lãi cho một vấn đề liên quan đến thuế vào năm 2021 cần phải báo cáo khoản đó dưới dạng thu nhập trên tờ khai thuế của họ.

Theo luật, thu nhập từ tiền lãi phải chịu thuế và bao gồm cả các khoản thanh toán từ IRS. Trong năm 2021, một số nhóm người có thể thuộc loại này. Loại này bao gồm những người đã nhận được các khoản thanh toán tiền lãi liên quan đến tiền hoàn thuế của IRS trả cho thu nhập từ thất nghiệp hoặc những người đã nhận được tiền lãi từ khoản tiền hoàn thuế. Thông thường, IRS được yêu cầu trả lãi cho khoản tiền hoàn thuế nếu khoản này được phát hành sau khoảng thời gian 45 ngày theo luật định.

IRS sẽ gửi Mẫu 1099-INT cho bất kỳ ai nhận được tổng tiền lãi ít nhất là $10. IRS nhắc mọi người xem thư của mình để nhận Mẫu 1099, không chỉ từ IRS và những bên trả tiền khác. Do các vấn đề về gửi thư qua đường bưu điện của IRS và các yếu tố khác, người đóng thuế có thể tiếp tục thấy thư đến qua đường bưu điện cho đến hết tháng 2.