Ngày tốt nghiệp mùa xuân năm 2024

Lịch học mùa xuân 2024

2-5 tháng 1, Thứ 3. -Thứ sáu. Định hướng, tư vấn và đăng ký cho tất cả học sinh dựa trên sĩ số và phân loại học sinh Ngày 8 tháng 1, Thứ Hai Các lớp học bắt đầu, 8. 00 một. m. Ngày 8 tháng 1, Thứ Hai Hạn chót kháng cáo đạt yêu cầu hỗ trợ tài chính về tiến độ học tập Ngày 8-12 tháng 1, Thứ Hai. -Thứ sáu. Đăng ký muộn và điều chỉnh lịch trìnhNgày 12 tháng 1, Thứ SáuGiờ bị khóa vì mục đích hỗ trợ tài chính. Ngày 12 tháng 1, thời gian FridayDrop/Add kết thúc; . Ngày 12 tháng 1, Thứ SáuNgày cuối cùng để rút khỏi khóa học để được hoàn trả học phí và lệ phí; . Ngày 15 tháng 1, Thứ Hai Thời gian nộp hồ sơ ưu tiên hỗ trợ tài chính kết thúc cho năm học 2024-25. Ngày 15 tháng 1, Thứ haiDr. Martin Luther King Jr. ngày nghỉ. Tan học; . Ngày 15 tháng 1, Thứ HaiHạn chót cho sinh viên tốt nghiệp đăng ký tốt nghiệp vào tháng 5 Ngày 22 tháng 1, Thứ Hai Báo cáo điều tra dân số; . Ngày 1 tháng 2, Thứ Năm bắt đầu đăng ký khóa học mùa hè cho học sinh tiếp tục. Ngày 15 tháng 2, Thứ Năm Hạn chót cho sinh viên đại học đăng ký tham gia giảng dạy cho sinh viên trong Mùa xuân năm 2025 Ngày 23 tháng 2, Thứ Sáu Đến hạn nộp điểm giữa kỳ; . Ngày 1 tháng 3, Thứ Sáu Ngày cuối cùng để rút tên khỏi khóa học mà không bị điểm WF (rút tên không thành công) Ngày 2 tháng 3, Thứ Bảy Hướng dẫn kết thúc cho Kỳ nghỉ Xuân, 1. 00 giờ. m. Sẽ được thông báoHạn chót cho sinh viên đại học nộp đơn xin tốt nghiệp vào tháng 5Ngày 11 tháng 3, Thứ HaiCác lớp học tiếp tục sau Kỳ nghỉ Xuân, ngày 8. 00 một. m. 11 tháng 3-tháng 4. 17, thứ hai. -Thứ Tư. Tư vấn học kỳ mùa thu cho sinh viên tiếp tục, theo lịch hẹnNgày 13 tháng 3, Thứ TưNgày cuối cùng cho kỳ thi vấn đáp của ứng viên tiến sĩ tháng 5Ngày 20 tháng 3, Thứ TưHạn chót nộp luận án và các trang chữ ký gốc cho Trường Cao họcMar. 25-Tháng 4. 17, thứ hai. -Thứ Tư. Đăng ký học kỳ mùa thu cho sinh viên tiếp tục29 tháng 3, thứ sáuKỳ nghỉ xuân. Tan học; . Ngày 2 tháng 4, Thứ BaHạn chót nộp luận án với Khoa Sau đại họcNgày 24 tháng 4, Thứ TưNgày học cuối cùngNgày 25 tháng 4, Thứ NămNgày cuối cùng để thông qua đầy đủ các ứng cử viên tháng 5 cho bằng cấp sau đại học. Thứ năm ngày 25 tháng 4Hạn chót nộp luận án hoặc luận án cuối cùng cho Khoa Sau đại học. 25 tháng Tư, Thứ NămNgày đọc sách26 & 27 tháng Tư, Thứ Sáu. & Đã ngồi. ; . -thứ Năm. Kỳ thi cuối kỳ Ngày 2 tháng Năm, Thứ Năm Tháng Năm Lễ Tốt nghiệp Cao học Ngày 3 tháng Năm, Thứ Sáu, Lễ Khai giảng Tháng Năm, Greensboro Coliseum Ngày 4 tháng Năm, Thứ Bảy Hạn chót nộp điểm cuối kỳ cho Học kỳ Tiêu chuẩn

Được sự chấp thuận của Thượng viện Khoa ngày 11 tháng 11 năm 2020


Các ngày trong tuần phân phối cuộc họp cho mùa xuân
Sự thiếu hụt một ngày của Thứ Sáu vào mùa xuân được bù đắp bằng sự thiếu hụt một ngày của Thứ Tư. Nếu một lớp học chỉ họp vào thứ Sáu (lớp học kéo dài ba giờ), thì người hướng dẫn có trách nhiệm bù 150 phút thiếu hụt thông qua phương pháp giảng dạy trực tuyến hoặc khác bên ngoài lớp học

01/03/2024 - Hạn nộp hồ sơ

 • Ngày cuối cùng để nộp đơn xin cấp bằng đại học, bằng cấp chuyên nghiệp hoặc chứng chỉ Spring mà không phải trả phí trễ hạn
 • Ngày cuối cùng để gửi thay đổi tên cho Chương trình Khai giảng Mùa xuân. Thay đổi tên phải được gửi thông qua Dịch vụ bảng lương

TBD tháng 3

26/04/2024 - Ngày dạy cuối cùng

 • Ngày cuối cùng để nộp đơn xin cấp bằng đại học, bằng cấp chuyên môn hoặc chứng chỉ mùa xuân với khoản phí nộp muộn 75 đô la
 • Thời hạn hoàn thành xác minh thông tin tốt nghiệp
  • Ngày cuối cùng để gửi thay đổi tên cho Văn bằng mùa xuân và Bảng điểm
  • Ngày cuối cùng để thêm/cập nhật Địa chỉ Văn bằng cho Văn bằng Mùa xuân

05/04/2024

 • Ngày tốt nghiệp sẽ xuất hiện trên Văn bằng & Bảng điểm cho mùa xuân

05/07/2024 – Nộp điểm cuối kỳ

 • Điểm cuối cùng đăng lên Bảng điểm WSU

08/05/2024 đến 14/06/2024 – Trao Bằng

 • Bằng cấp gửi đến bảng điểm WSU

22/05/2024 đến 28/06/2024 – Bằng tốt nghiệp được gửi qua đường bưu điện

 • Văn bằng cho sinh viên tốt nghiệp mùa xuân được gửi qua đường bưu điện
  • Văn bằng gửi trong vòng 2 đến 3 tuần sau khi đăng bằng cấp vào Bảng điểm WSU

06/07/2024

 • Ngày cuối cùng để nộp đơn xin cấp bằng đại học mùa xuân, bằng cấp chuyên nghiệp hoặc chứng chỉ. $150 lệ phí trả chậm áp dụng
 • Ngày cuối nộp thay đổi ngày tốt nghiệp để tốt nghiệp mùa xuân

14/06/2024 – Ngày cuối cùng để trao bằng và chứng chỉ

 • Ngày kết thúc lớp Spring
 • Xin lưu ý rằng các khoa có thể có thời hạn riêng để đáp ứng ngưỡng giới hạn cấp bằng
 • Những sinh viên chưa được trao bằng cho mùa xuân trước ngày này sẽ được chuyển sang trạng thái không hoạt động và sẽ được thông báo rằng họ chưa tốt nghiệp và cách tiến hành

ngày 3 tháng 1, Thứ Tư
Đại học mở cửa trở lại

Ngày 3 tháng 1, Thứ Tư – Ngày 5 tháng 1, Thứ Sáu
Đăng ký/điều chỉnh lịch trình

Ngày 5 tháng 1, thứ sáu, 9 a. m.  
Ký túc xá mở

Ngày 8 tháng 1, thứ hai, 8 a. m.  
Ngày đầu tiên đến lớp

Ngày 8 tháng 1, Thứ Hai – Ngày 12 tháng 1, Thứ Sáu
Đăng ký muộn/điều chỉnh lịch trình (add-drop)

ngày 12 tháng 1, thứ sáu
Ngày cuối cùng để thêm một lớp học

ngày 15 tháng 1, thứ hai
Martin Luther King, Jr. Kỳ nghỉ – Đại học đóng cửa

ngày 16 tháng 1, thứ ba
Thời gian rút tiền (“W”) bắt đầu

ngày 26 tháng 1, thứ sáu
Đơn xin tốt nghiệp mùa xuân nộp tại văn phòng Hiệu trưởng

ngày 16 tháng 2, thứ sáu
Ngày cuối cùng để rút khỏi các khóa học 7 tuần đầu tiên

19 tháng 2, Thứ Hai, Trưa
Sinh viên năm nhất/năm hai điểm giữa kỳ

ngày 23 tháng 2, thứ sáu
Khóa học 7 tuần đầu tiên kết thúc

ngày 26 tháng 2, thứ hai
Các khóa học 7 tuần thứ 2 bắt đầu

ngày 26 tháng 2, thứ hai
Sinh viên nên đặt lịch hẹn với cố vấn để chuẩn bị trước
đăng ký cho mùa hè và mùa thu. (Bắt buộc đối với sinh viên có tổ chức tư vấn bắt buộc. )

ngày 11 tháng 3, thứ hai
Ngày đề xuất nộp đơn cho kỳ tốt nghiệp tháng 7/tháng 8 năm 2024

Ngày 11 tháng 3, Thứ Hai – Ngày 15 tháng 3, Thứ Sáu
Đăng ký trước cho các khóa học mùa hè (chỉ dành cho sinh viên hiện đang đăng ký)

Ngày 16 tháng 3, Thứ Bảy, Trưa
Kí túc xá đóng cửa

ngày 18 tháng 3, thứ hai
Đăng ký trước cho các khóa học mùa hè bắt đầu (dành cho sinh viên được nhận/được nhận lại)

Ngày 18 tháng 3, Thứ Hai – Ngày 22 tháng 3, Thứ Sáu
Kỳ nghỉ xuân – tan học

ngày 18 tháng 3, thứ hai
Ngày đề xuất nộp đơn cho kỳ tốt nghiệp tháng 12 năm 2024

ngày 25 tháng 3, thứ hai
Các lớp học tiếp tục

ngày 29 tháng 3, thứ sáu
Luận án/luận án được phê duyệt phải được gửi đến trang web ETD để xem xét lần cuối

Ngày 1 tháng 4, Thứ Hai – Ngày 12 tháng 4, Thứ Sáu
Đăng ký trước cho học kỳ mùa thu (chỉ dành cho sinh viên hiện đang theo học)

ngày 5 tháng 4, thứ sáu
Ngày cuối cùng để rút khỏi khóa học 7 tuần thứ 2

ngày 12 tháng 4, thứ sáu
Ngày cuối cùng để rút khỏi một khóa học cá nhân đầy đủ học kỳ

ngày 15 tháng 4, thứ hai
Đăng ký trước cho học kỳ mùa thu bắt đầu (dành cho sinh viên được nhận/được nhận lại trừ sinh viên đại học lần đầu vào mùa thu)

Ngày 15 tháng 4, Thứ Hai – Ngày 19 tháng 4, Thứ Sáu
Tuần trước trận chung kết
Chỉ rút tiền hoàn tất

ngày 19 tháng 4, thứ sáu
ngày học cuối cùng
Ngày cuối cùng để rút hoàn toàn khỏi học kỳ mùa xuân

ngày 20 tháng 4, thứ bảy
Ngày thi các lớp thứ bảy
Một số trận chung kết phổ biến

ngày 22 tháng 4, thứ hai
ngày thi

ngày 23 tháng 4, thứ ba
ngày thi

ngày 24 tháng 4, Thứ Tư
ngày học
Các kỳ thi tiếp tục lúc 3 p. m. cho các lớp học tối thứ Tư

ngày 25 tháng 4, thứ năm
ngày thi

ngày 26 tháng 4, thứ sáu
ngày thi

Ngày 27 tháng 4, Thứ Bảy, TBD tại Mountain Health Arena
khởi công
Ngày tốt nghiệp chính thức tháng 4

28 tháng 4, Chủ Nhật, Trưa
Kí túc xá đóng cửa

29 tháng 4, Thứ Hai, Trưa
điểm cuối kỳ do
Tất cả các yêu cầu phải được đáp ứng để hoàn thành bằng cấp

ngày 13 tháng 5, thứ hai
Danh sách tốt nghiệp cuối cùng do Văn phòng Đăng ký

Ngày 25 tháng 5, Thứ Bảy – Ngày 27 tháng 5, Thứ Hai
Dịch vụ máy tính của trường đại học không khả dụng

ngày 27 tháng 5, thứ hai
Ngày lễ tưởng niệm – Đại học đóng cửa

ngày 4 tháng 7, thứ năm
Ngày lễ quốc khánh – Đại học đóng cửa