Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024

Nguyên tử khối là gì? Bảng nguyên tử khối Hóa học. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm để gửi tới các bạn học sinh nhằm giúp các bạn học Hóa lớp 8 dễ dàng. Với tài liệu này chúng tôi hi vọng rằng chất lượng học tập môn Hóa sẽ được nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Nguyên tử khối là gì?

Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của một nguyên tử nguyên tố đó, là tổng của khối lượng electron, proton và notron, nhưng do khối lượng electron rất nhỏ nên thường không được tính, vì vậy có thể nguyên tử khối xấp xỉ số khối của hạt nhân.

Hay đơn giản hơn là:

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Nguyên tố khác nhau thì nguyên tử khối cũng khác nhau.

Ví dụ: Nguyên tử khối của Nitơ (N) = 14 (đvC), của Magie (Mg) = 24 (đvC).

Khối lượng nguyên tử

Đơn vị khối lượng nguyên tử là một đơn vị đo khối lượng cho khối lượng của các nguyên tử và phân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử cacbon 12. Do đó, đơn vị khối lượng nguyên tử còn được gọi là đơn vị cacbon, ký hiệu là đvC.

Nguyên tử khối trung bình

Hầu hết các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác định => nguyên tử khối của các nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp các đồng vị có tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng.

Giả sử nguyên tố X có 2 đồng vị A và B. kí hiệu A,B đồng thời là nguyên tử khối của 2 đồng vị, tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là a và b. Khi đó: nguyên tử khối trung bình của nguyên tố A X là:

Trong những phép toán không cần độ chính xác cao, có thể coi nguyên tử khối bằng số khối.

Công thức tính khối lượng mol nguyên tử Công thức và các bước tính khối lượng nguyên tử

Bước 1: Cần nhớ 1 đvC = 0,166 . 10-23

Bước 2: Tra bảng nguyên tử khối của nguyên tố. Chẳng hạn nguyên tố A có nguyên tử khối là a, tức A = a. Chuyển sang bước 3.

Bước 3: Khối lượng thực của A: mA = a . 0,166.10-23= ? (g)

Một số công thức tính thường dùng

Tính số mol: + Khi cho khối lượng chất: n = (mol); Khi cho thể tích chất khí: n = (mol)

Khi cho CM, Vlit dung dịch: n =CM.V (mol); Khi cho khối lượng dung dịch, nồng độ phần trăm: n = (mol)

Tính khối lượng: m= n.M( gam); khối lượng chất tan: mct = (gam)

Tính nồng độ: Nồng độ C%= .100%; tính nồng độ mol của dung dịch: CM= (M) (nhớ đổi V ra lit)

Bảng nguyên tử khối

Số p Tên nguyên tố Ký hiệu hoá học Nguyên tử khối Hoá trị 1 Nguyên tử khối của Hiđro H 1 I 2 Nguyên tử khối của Heli He 4 3 Nguyên tử khối của Liti Li 7 I 4 Nguyên tử khối của Beri Be 9 II 5 Nguyên tử khối của Bo B 11 III 6 Nguyên tử khối của Cacbon C 12 IV, II 7 Nguyên tử khối của Nitơ N 14 III,II,IV,.. 8 Nguyên tử khối của Oxi O 16 II 9 Nguyên tử khối của Flo F 19 I 10 Nguyên tử khối của Neon Ne 20 11 Nguyên tử khối của Natri Na 23 I 12 Nguyên tử khối của Mg(Magie) Mg 24 II 13 Nguyên tử khối của Nhôm Al 27 III 14 Nguyên tử khối của Silic Si 28 IV 15 Nguyên tử khối của Photpho P 31 III, V 16 Nguyên tử khối của Lưu huỳnh S 32 II,IV,VI,.. 17 Nguyên tử khối của Clo Cl 35,5 I,.. 18 Nguyên tử khối của Agon Ar 39,9 19 Nguyên tử khối của Kali K 39 I 20 Nguyên tử khối của Canxi Ca 40 II 24 Nguyên tử khối của Crom Cr 52 II,III 25 Nguyên tử khối của Mangan Mn 55 II,IV,VII,.. 26 Nguyên tử khối của Sắt Fe 56 II,III 29 Nguyên tử khối của Đồng Cu 64 I,II 30 Nguyên tử khối của Kẽm Zn 65 II 35 Nguyên tử khối của Brom Br 80 I,… 47 Nguyên tử khối của Ag (Bạc) Ag 108 I 56 Nguyên tử khối của Bari Ba 137 II 80 Nguyên tử khối của Thuỷ ngân Hg 201 I,II 82 Nguyên tử khối của Chì Pb 207 II,IV

(Chú ý: chữ in đậm là nguyên tố kim loại, Chữ in nghiêng là nguyên tố phi kim)

Tải xuống

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Ví dụ 3: Giả thiết trong tinh thể, các nguyên tử sắt là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu, cho khối lượng nguyên tử của Fe là 55,85 ở 20oC khối lượng riêng của Fe là 7,78g/cm3. Cho Vhc=4πr3/3. Bán kính nguyên tử gần đúng của Fe là:

 1. 1,44.10-8 cm.
 1. 1,29.10-9 cm.
 1. 1,97.10-8 cm.
 1. Kết quả khác.

*** Định hướng tư duy giải:

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024

Giả sử có 1 mol nguyên tử Fe

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024

——————

Ví dụ 4: Nguyên tử X có cấu trúc mạng lập phương tâm diện (hình bên). Phần trăm thể tích không gian trống trong mạng lưới tinh thể của X là

 1. 32 %.
 1. 26 %.
 1. 74 %.
 1. 68 %.

*** Định hướng tư duy giải:

a là độ dài ô mạng cơ sở; r là bán kính nguyên tử

Từ hình vẽ

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024

——————

Ví dụ 5: Cho biết

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024

*** Định hướng tư duy giải:

Áp dụng công thức về đồng vị:

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024

——————

Ví dụ 6: Clo ( Cl) tự nhiên là hỗn hợp của 2 đồng vị

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
trong đó đồng vị
Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
chiếm 75,77%

 1. Tính nguyên tử khối trung bình của Clo.
 1. Tính % khối lượng của đồng vị
  Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
  trong hợp chất CuCl2 (biết MCu=64)
 1. Tính % khối lượng của đồng vị
  Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
  trong hợp chất HClO4 (biết H=1; O=16).
 1. Xác định số đồng vị
  Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
  có trong 1,5 mol phân tử HClO4

*** Định hướng tư duy giải:

 1. Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
 1. Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
 1. Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
 1. Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
  (nguyên tử)

—— BÀI TẬP VẬN DỤNG ——

Câu 1: Nguyên tử khối của sắt là 55,85. Hãy tính khối lượng của một nguyên tử sắt.

Câu 2: Nguyên tử khối của kali là 39,10. Hãy tính khối lượng của một nguyên tử kali.

Câu 3: Nguyên tử khối của magie là 24,31. Hãy tính khối lượng của một nguyên tử magie.

Câu 4: Nguyên tử khối của đồng là 63,54. Hãy tính khối lượng của một nguyên tử đồng.

Câu 5: Nguyên tử khối của photpho là 30,97. Hãy tính khối lượng của một nguyên tử photpho.

Câu 6: Nguyên tử khối của oxi là 15,999. Hãy tính khối lượng của một nguyên tử oxi.

Câu 7: Nguyên tử natri có bán kính r = 0,157 (nm) và có khối lượng nguyên tử là 23u. Tính khối lượng riêng của nguyên tử natri.

Câu 8: Nguyên tử magie có bán kính r = 0,136 (nm) và có khối lượng nguyên tử là 24u. Tính khối lượng riêng của nguyên tử magie.

Câu 9: Nguyên tử silic có bán kính r = 0,117 (nm) và có khối lượng nguyên tử là 28u. Tính khối lượng riêng của nguyên tử silic.

Câu 10: Nguyên tử nhôm có bán kính r = 0,125 (nm) và có khối lượng nguyên tử là 27u. Tính khối lượng riêng của nguyên tử nhôm.

Câu 11: Ở 20oC khối lượng riêng của Au là DAu = 19,32 g/cm3. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Au là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể. Biết khối lượng nguyên tử của Au là 196,97. Tính bán kính nguyên tử của Au là :

 1. 1,44.10-8 cm
 1. 2,54.10-8 cm
 1. 1,84.10-8 cm
 1. 1,68.10-8 cm.

Câu 12: Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là:

 1. 0,155nm.
 1. 0,185nm.
 1. 0,196 nm.
 1. 0,168 nm.

Câu 13: Cho biết KLNT của Mg là 24,305 và khối lượng riêng của magie kim loại là

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
Giả thiết các nguyên tử Mg là những hình cầu nội tiếp trong các hình lập phương. Bán kính gần đúng của Mg là:

 1. 4,41.10-8 cm
 1. 3,61.10-8 cm
 1. 1,41.10-8 cm
 1. 1,01.10-8 cm.

Câu 14: Khối lượng riêng của Li là 0,53g/cm3 và nguyên tử khối của Li là 6,94. Trong tinh thể Li, có 32% theo thể tích là khe trống, bán kính nguyên tử gần đúng của Li là:

 1. 1,52.10-8 cm
 1. 1,12.10-8 cm
 1. 1,18.10-8cm
 1. 1,25.10-8cm

Câu 15: Trong tự nhiên đồng có hai đồng vị là:

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
Nguyên tử khối trung bình là 63,54

 1. Tính % các đồng vị của đồng trong tự nhiên.
 1. Tính % khối lượng của đồng vị
  Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
  có trong CuSO4 (biết O=16; S=32).
 1. Trong 100 gam CuSO4 có bao nhiêu nguyên tử
  Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024

Câu 16: Trong tự nhiên brom có hai đồng vị là:

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
chiếm 50,69% và
Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
chiếm 49,431%.

 1. Tìm nguyên tử khối trung bình của brom?
 1. Tính % khối lượng đồng vị
  Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
  có trong HBrO4 (biết H=1; O=16).
 1. Trong 100 gam HBr có bao nhiêu nguyên tử
  Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
  .

Câu 17: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị
Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
là:

 1. 27%
 1. 50%
 1. 54%
 1. 73%

Câu 18: Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền:

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là
Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
Thành phần % theo khối lượng của
Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
trong HClO4 là:

 1. 8,92%
 1. 8,43%
 1. 8,56%
 1. 8,79%

Câu 19: Nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất

Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
chiếm 75%. Nguyên tử khối trung bình của X là 35,5. Đồng vị thứ hai là:

 1. Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
 1. Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
 1. Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024
 1. Nguyên tử khối của canxi là bao nhiêu năm 2024

Câu 20: Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có 2 đồng vị X và Y, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị X = 0,37 số nguyên tử đồng vị Y. Vậy số nơtron của đồng vị Y ít hơn số nơtron của đồng vị X là:

 1. 2.
 1. 4.
 1. 6.
 1. 1.

Câu 21: Một nguyên tố R có 2 đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân của R có 35 hạt proton. Đồng vị thứ nhất có 44 hạt nơtron, đồng vị thứ 2 có số khối nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là bao nhiêu?

Canxi là chất liệu gì?

Canxi là một loại khoáng chất có vai trò rất quan trọng trong cơ thể người. Trong cơ thể Canxi chiếm 1,5 - 2% trọng lượng cơ thể người, 99% lượng canxi tồn tại trong xương, răng, móng và 1% trong máu. Canxi kết hợp với phospho là thành phần cấu tạo cơ bản của xương và răng, làm cho xương và răng chắc khỏe.

Canxi có hóa trị là bao nhiêu?

Canxi hay Calcium (gọi tắt là Ca) là nguyên tố có hóa trị 2, nên thường được viết là Ca+2.

Canxi nguyên tố là gì?

842 °CCalci / Điểm nóng chảynull

Cá có hóa trị bao nhiêu?

1. Bảng hóa trị một số nguyên tố hóa học..