orientalist là gì - Nghĩa của từ orientalist

orientalist có nghĩa là

Ai đó, thường là người da trắng, nhưng không phải lúc nào cũng rất quan tâm đến các nền văn hóa khác nhau của châu Á, thường được gọi là Phương Đông,
chẳng hạn như ngôn ngữ, hệ thống viết, truyền thống & kiến trúc.
Orientalist có thể nghiên cứu đến một cực đoan để tích lũy nhiều kiến thức về châu Á càng tốt.

Thí dụ

Một số người có thể gọi tôi là một người phương Đông, nhưng tôi sẽ bác bỏ rằng giả định.