Phân đới thẳng đứng của vỏ phong hóa là gì năm 2024

- Nguyên nhân sinh ra: do sự phân hủy các chất phóng xạ, phản ứng hóa học tỏa nhiệt, do chuyển động tự quay của Trái

 1. Tác động Đất, do sự sắp xếp vật chất theo tỉ trọng,…

Nội lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua các vận động kiến tạo theo phương thẳng đứng và theo phương nằm ngang.

- Vận động theo phương thẳng đứng: là vận động nâng lên hạ xuống diễn ra trong 1 khu vực rộng lớn, làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác được hạ xuống => hiện tượng biển tiến và biển thoái.

- Vận động theo phương nằm ngang: khiến vỏ Trái Đất bị nén ép chỗ này và tách dãn chỗ khác => hiện tượng uốn nếp và đứt gãy.

\=> Xu hướng chung của quá trình nội lực: tạo ra sự gồ ghề, cao thấp, mấp mô của địa hình bề mặt đất. Những dạng địa hình do nội lực tạo ra thường có kích thước lớn như châu lục, các dãy núi,…

2. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

 1. Khái niệm

- Ngoại lực là lực diễn ra trên bề mặt Trái Đất như tác động của gió, mưa, nước chảy, sóng biển, băng, sinh vật và con người.

- Nguyên nhân sinh ra: chủ yếu do nguồn năng lượng bức xạ Mặt Trời.

 1. Tác động

Ngoại lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua 3 quá trình: phong hóa, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ.

- Phong hóa:

+ Là quá trình phá hủy, làm thay đổi đá và khoáng vật dưới tác động của nhiệt độ, nước, sinh vật,…

+ Quá trình phong hóa gồm: phong hóa vật lí, phong hóa hóa học và phong hóa sinh học.

+ Kết quả: tạo ra lớp vỏ phong hóa.

- Bóc mòn:

+ Là quá trình dời chuyển các sản phẩm phong hóa khỏi vị trí ban đầu, dưới tác động của nước chảy, sóng biển, gió, băng hà,…

+ Bóc mòn được chia thành 3 quá trình (dựa theo nhân tố bóc mòn): xâm thực (do nước chảy), mài mòn (do sóng biển và băng hà), thổi mòn (do gió).

+ Kết quả: tạo ra các dạng địa hình phong phú và đa dạng.

- Quá trình vận chuyển và quá trình bồi tụ:

+ Vận chuyển là quá trình chuyển vật liệu từ nơi này tới nơi khác.

+ Bồi tụ là quá trình tích tụ các vật liệu để tạo ra các dạng địa hình bồi tụ: đồng bằng, bãi bồi,…

\=> Xu hướng chung của quá trình ngoại lực: phá hủy, san bằng sự gồ ghề, mấp mô, làm cho địa hình bằng phẳng hơn. Các dạng địa hình do ngoại lực tạo nên rất đa dạng và phức tạp, thường là những dạng địa hình nhỏ.

Phân đới thẳng đứng của vỏ phong hóa là gì năm 2024

CHƯƠNG 1 TRÁI ĐẤT VÀ VỎ TRÁI ĐẤT

 1. Trình bày các dạng vận động kiến tạo của vỏ Trái Đất?
 1. Hiện tượng uốn nếp là gì? Ý nghĩa của việc nghiên cứu hiện tượng này trong công

tác xây dựng công trình?

 1. Hiện tượng đứt gãy là gì? Ý nghĩa của việc nghiên cứu hiện tượng đứt gãy trong

công tác xây dựng công trình?

 1. Động đất là gì? Phân loại động đất theo nguyên nhân và theo độ sâu tâm chấn?
 1. Trình bày nguồn gốc gây ra động đất và các loại sóng động đất?
 1. Các tác dụng địa chất ngoại sinh gây ra những hiện tượng địa chất chủ yếu nào?
 1. Hiện tượng phong hóa đất đá là gì? Hãy trình bày và phân tích các biện pháp phòng

chống phong hóa chủ yếu?

 1. Các kiểu phong hóa? Trình bày các biện pháp phòng chống phong hóa chủ yếu?
 1. Trình bày đặc tính phân đới thẳng đứng của vỏ phong hóa? Các biện pháp phòng

chống phong hóa chủ yếu?

 1. Hiện tượng Karst là gì? Điều kiện hình thành Karst và các biện pháp phòng chống

Karst chủ yếu? (Điều kiện phát sinh, phát triển hiện tượng Karst? Phòng chống

và xử lý Karst?)

 1. Khi xây dựng công trình trong vùng có sự phân bố của hiện tượng Karst cần lưu ý

những vấn đề gì? Các biện pháp phòng chống Karst chủ yếu?

 1. Hãy trình bày các tác dụng xâm thực chủ yếu của dòng chảy sông? Các biện pháp

phòng chống tác dụng xâm thực của dòng chảy sông?

 1. Hiện tượng mương xói là gì? Hiện tượng này thường xảy ra ở vùng đồi núi hay

vùng đồng bằng ? Các biện pháp phòng chống mương xói chủ yếu ?

 1. Hãy viết phương trình cân bằng của phân tố trượt ? Giải thích các nguyên nhân

gây ra hiện tượng trượt đất đá?

 1. Nêu các nguyên nhân gây ra hiện tượng trượt đất đá? Các biện pháp phòng chống

trượt đất đá chủ yếu?

 1. Phân loại đất đá trên vỏ Trái Đất theo nguồn gốc thành tạo của chúng?
 1. Hãy trình bày các đặc điểm về điều kiện thành tạo, kiến trúc, cấu tạo và các đặc

tính xây dựng cơ bản của đá magma?

 1. Nêu tên các nhóm đá trầm tích chủ yếu và cho biết chúng được phân chia theo

nguyên tắc nào?