Phong cách lãnh đạo lý tưởng theo Lưới lãnh đạo là gì?

Robert Blake và Jane Mouton đã phát triển một lý thuyết khác gọi là Lưới lãnh đạo, tập trung vào các định hướng sản xuất/mối quan hệ được khám phá trong các nghiên cứu của Đại học Bang Ohio và Đại học Michigan. Họ đã tiến xa hơn một chút bằng cách tạo ra một mạng lưới dựa trên mối quan tâm của Nhà lãnh đạo đối với con người (mối quan hệ) và sản xuất (nhiệm vụ)

Lưới kết hợp "quan tâm đến sản xuất" với "quan tâm đến con người" và trình bày năm phong cách lãnh đạo hành vi thay thế. Một cá nhân nhấn mạnh không sản xuất đang thực hành "quản lý nghèo nàn" theo lưới điện. Nếu một người chú trọng đến sự quan tâm đến con người và ít chú trọng đến sản xuất, thì người đó được gọi là quản lý "câu lạc bộ đồng quê".

Ngược lại, một người nhấn mạnh mối quan tâm đến sản xuất nhưng ít chú ý đến mối quan tâm của cấp dưới là người quản lý "nhiệm vụ". Một người cố gắng cân bằng giữa mối quan tâm đến sản xuất và mối quan tâm đến con người được gọi là nhà quản lý "giữa đường"

Cuối cùng, một cá nhân có thể đồng thời thể hiện mối quan tâm cao độ đối với sản xuất và mối quan tâm cao độ đối với mọi người đang thực hành "quản lý nhóm". "Theo quy định của mạng lưới, quản lý nhóm là phương pháp lãnh đạo tốt nhất. Lưới quản lý đã trở thành một công cụ tư vấn chính và là cơ sở cho một lượng lớn đào tạo lãnh đạo trong thế giới doanh nghiệp (Encyclopedia of Management, 2009)

Bạn có thể tìm thấy Lưới lãnh đạo tại http. //openlearning. mở. AC. anh/tập tin. php/2338/T205_2_010i. jpg

Ngoài năm phong cách lãnh đạo thay thế được mô tả trước đây, Blake và các đồng nghiệp của ông đã xác định hai phong cách khác kết hợp nhiều khía cạnh của lưới

 • Chủ nghĩa gia trưởng / Chủ nghĩa làm mẹ
 • chủ nghĩa cơ hội

Chủ nghĩa gia trưởng/Chủ nghĩa mẫu mực đề cập đến một nhà lãnh đạo hành động hòa nhã nhưng làm như vậy vì mục đích hoàn thành mục tiêu. Người lãnh đạo theo phong cách này đối xử với mọi người như thể họ bị tách rời khỏi nhiệm vụ (Northouse, 2007, tr. 75)

Chủ nghĩa cơ hội đề cập đến một nhà lãnh đạo hành động bằng cách sử dụng bất kỳ sự kết hợp nào trong năm phong cách cơ bản nhằm mục đích thăng tiến cá nhân.  

Người ta tin rằng một người thường có kiểu lưới thống trị mà cô ấy/anh ấy sử dụng trong hầu hết các tình huống và kiểu dự phòng. Phong cách dự phòng là những gì nhà lãnh đạo quay trở lại khi bị áp lực, khi cách thông thường để hoàn thành công việc không hiệu quả (Northouse, 2007, tr. 76)

Việc coi định hướng nhiệm vụ và định hướng con người là hai khía cạnh độc lập là một bước quan trọng trong các nghiên cứu về lãnh đạo. Nhiều nghiên cứu về lãnh đạo được thực hiện vào những năm 1950 tại Đại học Michigan và Đại học bang Ohio tập trung vào hai khía cạnh này.

Dựa trên công việc của các nhà nghiên cứu tại các trường Đại học này, Robert Blake và Jane Mouton (những năm 1960) đã đề xuất một mô tả đồ họa về các phong cách lãnh đạo thông qua một mạng lưới quản lý (đôi khi được gọi là mạng lưới lãnh đạo). Lưới mô tả hai chiều hành vi của nhà lãnh đạo, mối quan tâm đến mọi người (đáp ứng nhu cầu của mọi người và ưu tiên cho họ) trên trục y và mối quan tâm đến sản xuất (duy trì lịch trình chặt chẽ) trên trục x, với mỗi chiều từ thấp (1) đến cao . (Xem hình 1)

Năm phong cách lãnh đạo kết quả như sau

 1. Quản lý nghèo nàn (1, 1). Các nhà quản lý với cách tiếp cận này thấp ở cả hai khía cạnh và nỗ lực tối thiểu để hoàn thành công việc từ cấp dưới. Nhà lãnh đạo ít quan tâm đến sự hài lòng của nhân viên và thời hạn hoàn thành công việc và kết quả là sự bất hòa và vô tổ chức phổ biến trong tổ chức. Các nhà lãnh đạo được gọi là không hiệu quả trong đó hành động của họ chỉ nhằm duy trì công việc và thâm niên
 2. Quản lý tác vụ (9, 1). Còn được gọi là phong cách độc tài hoặc diệt vong. Ở đây các nhà lãnh đạo quan tâm nhiều hơn đến sản xuất và ít quan tâm đến mọi người hơn. Phong cách dựa trên lý thuyết X của McGregor. Nhu cầu của nhân viên không được quan tâm và họ chỉ đơn giản là phương tiện để đạt được mục đích. Nhà lãnh đạo tin rằng hiệu quả chỉ có thể đạt được thông qua việc tổ chức hợp lý các hệ thống làm việc và thông qua việc loại bỏ con người bất cứ khi nào có thể. Phong cách như vậy chắc chắn có thể làm tăng sản lượng của tổ chức trong thời gian ngắn nhưng do các chính sách và quy trình nghiêm ngặt, tỷ lệ luân chuyển lao động cao là không thể tránh khỏi
 3. Giữa Đường (5, 5). Về cơ bản, đây là một phong cách thỏa hiệp trong đó nhà lãnh đạo cố gắng duy trì sự cân bằng giữa các mục tiêu của công ty và nhu cầu của mọi người. Nhà lãnh đạo không đẩy ranh giới của thành tích dẫn đến hiệu suất trung bình cho tổ chức. Ở đây, cả nhu cầu của nhân viên và sản xuất đều không được đáp ứng đầy đủ
 4. Câu lạc bộ đồng quê (1, 9). Đây là phong cách tập thể được đặc trưng bởi nhiệm vụ thấp và định hướng con người cao, nơi người lãnh đạo quan tâm chu đáo đến nhu cầu của mọi người, do đó cung cấp cho họ một môi trường thân thiện và thoải mái. Người lãnh đạo cảm thấy rằng cách đối xử như vậy với nhân viên sẽ dẫn đến động lực của bản thân và sẽ thấy mọi người làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, sự tập trung thấp vào các nhiệm vụ có thể cản trở quá trình sản xuất và dẫn đến kết quả đáng ngờ
 5. Quản lý nhóm (9, 9). Được đặc trưng bởi con người cao và tập trung vào nhiệm vụ, phong cách này dựa trên lý thuyết Y của McGregor và được gọi là phong cách hiệu quả nhất theo Blake và Mouton. Người lãnh đạo cảm thấy rằng việc trao quyền, cam kết, tin tưởng và tôn trọng là những yếu tố chính trong việc tạo ra bầu không khí nhóm sẽ tự động mang lại sự hài lòng và năng suất cao cho nhân viên

Ưu điểm của Lưới quản lý của Blake và Mouton

Lưới quản lý hoặc lãnh đạo được sử dụng để giúp các nhà quản lý phân tích phong cách lãnh đạo của chính họ thông qua một kỹ thuật được gọi là đào tạo lưới. Điều này được thực hiện bằng cách quản lý một bảng câu hỏi giúp các nhà quản lý xác định quan điểm của họ đối với mối quan tâm của họ đối với sản xuất và con người. Khóa đào tạo nhằm mục đích cơ bản là giúp các nhà lãnh đạo đạt đến trạng thái lý tưởng 9, 9

Hạn chế của Lưới quản lý của Blake và Mouton

Mô hình bỏ qua tầm quan trọng của các giới hạn bên trong và bên ngoài, vấn đề và kịch bản. Ngoài ra, có một số khía cạnh khác của lãnh đạo có thể được đề cập nhưng không


❮❮ Trước Sau ❯❯

Những bài viết liên quan

 • Lý thuyết lãnh đạo
 • Lý thuyết Mục tiêu Con đường của Nhà
 • Lý thuyết người vĩ đại
 • Lý thuyết đặc điểm
 • Lý thuyết LMX

Xem tất cả các bài viết

Quyền tác giả/Tham chiếu - Giới thiệu về (các) Tác giả

Bài báo được viết bởi “Prachi Juneja” và được đánh giá bởi Nhóm Nội dung Hướng dẫn Nghiên cứu Quản lý. Nhóm nội dung MSG bao gồm Giảng viên giàu kinh nghiệm, Chuyên gia và Chuyên gia về chủ đề. Chúng tôi là một ISO 2001. Nhà cung cấp dịch vụ giáo dục được chứng nhận năm 2015. Để biết thêm, hãy nhấp vào Giới thiệu về chúng tôi. Việc sử dụng tài liệu này là miễn phí cho mục đích học tập và giáo dục. Vui lòng tham khảo quyền tác giả của nội dung được sử dụng, bao gồm (các) liên kết đến ManagementStudyGuide. com và url trang nội dung

Phong cách lãnh đạo lý tưởng nhất là gì?

Lãnh đạo dân chủ là một trong những phong cách lãnh đạo hiệu quả nhất. Điều này là do nó cho phép nhân viên cấp thấp hơn thực hiện quyền hạn mà họ sẽ cần sử dụng một cách khôn ngoan ở các vị trí trong tương lai.

Phong cách lãnh đạo tốt nhất trong Lưới quản lý là gì?

Theo mô hình của Blake Mouton, Quản lý theo nhóm là phong cách lãnh đạo hiệu quả nhất. Nó phản ánh một nhà lãnh đạo đam mê công việc của họ và là người làm tốt nhất có thể cho những người mà họ làm việc cùng.

Lãnh đạo nào là lãnh đạo lý tưởng trong lý thuyết Lưới quản lý và tại sao?

Lãnh đạo nhóm .

4 loại phong cách lãnh đạo là gì?

Các loại phong cách lãnh đạo .
chuyên quyền
dân chủ
Giấy thông hành
biến đổi