sparrows point là gì - Nghĩa của từ sparrows point

sparrows point có nghĩa là

Hoặc edgemere, một cộng đồng quận Baltimore là một cuộc sống, thở mâu thuẫn đã quên rễ như một thị trấn thép.Rednecks không sống ở đất nước, Bọn xã hội đen không sống trong thành phố và những đứa trẻ preppy sống trong một quasi-levittown.

Ví dụ

Đứa trẻ đó chắc chắn là cố gắng hết sức để phù hợp với clique;Anh ta phải đến từ điểm chim sẻ.

sparrows point có nghĩa là

Một ngôi trường nằm ở Edgemere, Maryland.Nó đã tổ chức trăm năm cho lớp 2009. Hầu hết các sinh viên tin rằng mình là "preppy rednecks" chỉ vì họ đi săn rất nhiều và mặc Hollister mọi lúc.Các sinh viên khác hành động Gangsta bằng cách hút một lượng lớn nồi và tự nhận tẩm.Một tỷ lệ nhỏ dân số các trường là emo / cảnh trẻ em đó là những người tuyệt vời duy nhất trong trường.

Ví dụ

Đứa trẻ đó chắc chắn là cố gắng hết sức để phù hợp với clique;Anh ta phải đến từ điểm chim sẻ.