Suy niệm phúc âm cho ngày 23 tháng 3 năm 2023 là gì?

7 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi xuống ngay, vì dân mà ngươi đem từ Ai-cập đến đây đã trở nên bại hoại.

8 Họ đã nhanh chóng rời khỏi con đường mà tôi đã ra lệnh cho họ đi theo. Họ đã đúc cho mình một con bê bằng kim loại, thờ lạy nó, dâng của lễ cho nó, và la lên rằng: "Hỡi Y-sơ-ra-ên, đây là Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi từ Ai Cập đến đây. "'

9 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Ta biết dân nầy;

10 Vậy bây giờ hãy rời khỏi ta, để cơn giận của ta bùng lên và ta có thể tiêu diệt chúng. Thay vào đó, tôi sẽ tạo ra một quốc gia vĩ đại từ bạn. '

11 Môi-se cố làm yên lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Ông nói: “Lạy Đức Giê-hô-va, tại sao Ngài lại nổi giận với dân Ngài, những người mà Ngài đã dùng quyền năng và cánh tay quyền năng của Ngài mà đưa ra khỏi Ai Cập?

12 Tại sao người Ai-cập lại nói: "Ông ta đã mang họ ra ngoài với ý định xấu xa, để tàn sát họ trên núi và quét sạch họ khỏi mặt đất?"

13 Xin nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, những người mà Ngài đã lấy chính mình mình mà thề và hứa điều này. “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời, và cả đất nước mà ta đã nói đến, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi, và nó sẽ là cơ nghiệp của chúng đến đời đời. "

14Đức Giê-hô-va thương xót trước tai họa mà Ngài đã định giáng trên dân Ngài


Thánh vịnh đáp ca, Thánh vịnh 106. 19-20, 21-22, 23

19 Tại Horeb, họ đã làm một con bê, cúi thấp trước kim loại đúc;

20 họ đổi vinh quang lấy hình tượng bò ăn cỏ

21 Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng đã cứu họ, Đấng đã làm nhiều việc lớn ở Ai Cập,

22 những điều kỳ diệu như vậy trong đất của Cham, những việc đáng kinh ngạc như vậy tại Biển Sậy

23 Ngài đã định tiêu diệt chúng, nếu Môi-se, người được Ngài chọn, đã không đứng trong lỗ hổng và đối đầu với Ngài, để Ngài nguôi cơn giận hủy diệt chúng


Lớp học Công giáo MIỄN PHÍ Chọn một lớp học, bạn có thể học bất cứ điều gì

Tin Mừng Gioan 5. 31-47

31 Nếu tôi tự mình làm chứng, thì lời chứng của tôi không đúng sự thật;

32 nhưng có một nhân chứng khác nói thay cho tôi, và tôi biết rằng lời chứng của người ấy là thật.

33 Chính các ông đã sai sứ giả đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.

34 Chẳng phải tôi cậy sự chứng cớ của loài người;

35 Giăng là ngọn đèn được thắp sáng và anh em vui hưởng ánh sáng ông ban cho trong một thời gian.

36 Nhưng lời chứng của tôi lớn hơn lời chứng của Giăng. những việc Cha giao cho tôi làm, chính những việc tôi làm đó làm chứng rằng Cha đã sai tôi

37 Ngoài ra, chính Cha, Đấng đã sai tôi, làm chứng cho tôi. Bạn chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của anh ấy, bạn chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng của anh ấy,

38 và lời của Ngài không tìm thấy chỗ ở nơi các ngươi vì các ngươi không tin vào Đấng mà Ngài đã sai đến

39 Bạn nghiền ngẫm thánh thư, tin rằng trong đó bạn có thể tìm thấy cuộc sống vĩnh cửu;

40 và bạn vẫn từ chối đến với tôi để nhận được cuộc sống

41 Vinh quang của con người chẳng nghĩa lý gì với tôi

42 Ngoài ra, tôi biết bạn rất rõ. bạn không có tình yêu của Chúa trong bạn

43 Ta nhân danh Cha mà đến, các ngươi không chịu tiếp ta;

44 Làm sao các ngươi tin được, vì các ngươi tìm vinh quang cho nhau mà không màng đến vinh quang đến từ một Thiên Chúa duy nhất?

45 Anh em đừng tưởng tôi tố cáo anh em trước mặt Chúa Cha. bạn đã đặt hy vọng vào Moses, và Moses sẽ là người tố cáo bạn

PHẢN HỒI PHÚC ÂM. “Làm sao các ngươi có thể tin được khi các ngươi chỉ nhận lời khen ngợi lẫn nhau và không tìm kiếm sự ngợi khen đến từ Đức Chúa Trời duy nhất?” . 44

Các Bài Suy Niệm Tin Mừng Hằng Ngày Công Giáo 23 Tháng Ba 2023 THÔNG ĐIỆP

Việc cha mẹ khen ngợi một đứa trẻ vì những việc tốt mà chúng làm là điều hoàn toàn bình thường và lành mạnh. Sự củng cố tích cực lành mạnh này là một cách dạy chúng tầm quan trọng của việc làm điều tốt và tránh điều sai trái. Nhưng lời khen ngợi của con người không phải là một hướng dẫn không thể sai lầm về điều gì là đúng và sai. Trên thực tế, khi lời khen ngợi của con người không dựa trên lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì điều đó gây ra thiệt hại lớn.

Đoạn trích Kinh thánh ngắn trên đây xuất phát từ lời dạy dài của Chúa Giê-su về sự khác biệt giữa lời khen ngợi của con người và “lời khen ngợi chỉ đến từ Đức Chúa Trời”. ” Chúa Giêsu nói rõ rằng điều duy nhất có giá trị là lời khen ngợi đến từ một mình Thiên Chúa. Thực ra, trước đó trong Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã nói rõ ràng: “Ta không chấp nhận lời khen của loài người…” Tại sao vậy?

Trở lại với ví dụ về việc cha mẹ khen ngợi con cái vì điều tốt mà chúng làm, khi lời khen ngợi đó thực sự là lời khen ngợi về lòng tốt của chúng, thì điều này còn hơn cả lời khen ngợi của con người. Đó là lời khen ngợi từ Đức Chúa Trời được ban cho qua cha mẹ. Bổn phận của cha mẹ phải là dạy dỗ đúng sai phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời

Đối với “sự ngợi khen của con người” mà Chúa Giê-su nói, đây rõ ràng là sự khen ngợi của người khác mà không có sự chân thật của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Chúa Giê-su đang nói rằng nếu ai đó ca ngợi Ngài về điều gì đó không đến từ Cha trên trời, thì Ngài sẽ từ chối điều đó. Ví dụ, nếu một người nào đó nói về Chúa Giê-su: “Tôi nghĩ Ngài sẽ là một thống đốc vĩ đại của quốc gia chúng ta vì ngài có thể lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống lại giới lãnh đạo hiện tại. ” Rõ ràng là “lời khen ngợi” như vậy sẽ bị từ chối

Điểm mấu chốt là chúng ta phải khen ngợi nhau, nhưng lời khen ngợi của chúng ta chỉ phải là những gì bắt nguồn từ Thiên Chúa. Lời nói của chúng ta chỉ được nói phù hợp với Sự Thật. Sự ngưỡng mộ của chúng ta chỉ phải là sự hiện diện của Thiên Chúa sống động trong những người khác. Mặt khác, nếu chúng ta khen ngợi người khác dựa trên các giá trị thế gian hoặc vị kỷ, chúng ta chỉ khuyến khích họ phạm tội.

Hôm nay, hãy suy ngẫm về lời khen ngợi mà bạn cho và nhận. Bạn có cho phép những lời khen ngợi sai lầm của người khác dẫn dắt bạn sai hướng trong cuộc sống không?

CẦU NGUYỆN CHO HÔM NAY. Lạy Chúa đáng ngợi khen của con, con cảm tạ Ngài và ngợi khen Ngài vì sự tốt lành trọn vẹn của Ngài. Con cảm tạ Chúa vì cách Chúa hành động hoàn toàn hợp nhất với thánh ý Chúa Cha. Xin giúp con chỉ lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc đời này và từ chối mọi tiếng nói lầm lạc và khó hiểu của thế gian. Có thể các giá trị và lựa chọn của tôi được hướng dẫn bởi Bạn và một mình Bạn. Chúa ơi, con tin vào Ngài

Suy niệm phúc âm ngày 24 tháng 3 năm 2023 là gì?

Trong niềm đam mê chỉnh sửa vũ trụ rời rạc, Đức Chúa Trời đã mở rộng trái tim của chính mình trong tình yêu thương . Đức Chúa Cha không chỉ sai một đại diện, một phát ngôn viên hay một đại diện toàn quyền mà còn là chính Con của Ngài đến sự rối loạn chức năng của thế giới để Ngài có thể tập hợp thế giới đó vào niềm hạnh phúc của sự sống thần thượng.

Suy niệm phúc âm ngày 25 tháng 3 năm 2023 là gì?

Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, và Vương quốc của Ngài sẽ vô tận . ” Không một người Y-sơ-ra-ên nào ở thế kỷ thứ nhất lại bỏ qua ý nghĩa ở đây. đứa trẻ này sẽ là sự hoàn thành lời hứa với vua David.

Suy niệm phúc âm ngày 28 tháng 3 năm 2023 là gì?

Khi chuẩn bị cho Tuần Thánh, mong sao chúng ta có thể chiêm ngưỡng sự hiện diện liên tục của Chúa ở giữa chúng ta khi chúng ta nhớ lại cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô . Như Chúa Cha luôn ở với Chúa Giêsu, thì Chúa Thánh Thần của Người cũng luôn ở với chúng ta. Chúng tôi đã không bị bỏ lại một mình.

Bài giảng ngày 22 tháng 3 năm 2023 là gì?

Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta, Đấng thực sự quan tâm đến từng người chúng ta, và Ngài không muốn chúng ta lạc mất Ngài. Ngài khiển trách, trừng phạt chúng ta với mục đích giúp chúng ta kỷ luật hơn trong lối sống, xa lánh con đường tội lỗi, xấu xa.