t bake là gì - Nghĩa của từ t bake

t bake có nghĩa là

A bị cháy bìu

Thí dụ

Người đàn ông chết tiệt, tôi không nên biến mất tannin .. Bây giờ tôi đã nhận được một khó khăn ass t Bake !!