Top 6 hội thề nào đã kết thúc cuộc khởi nghĩa lam sơn 2023

Top 1: Khởi nghĩa Lam Sơn – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - 117 Rating
Tóm tắt: Hoàn cảnh[sửa | sửa mã. nguồn]. Lam Sơn âm thầm tụ nghĩa[sửa |. sửa mã nguồn]. Hoạt động ở vùng núi Thanh Hóa[sửa |. sửa mã nguồn]. Tiến vào. Nam[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến thắng Tốt Động – Chúc. Động[sửa | sửa mã nguồn]. Lập Trần Cảo[sửa |. sửa mã nguồn]. Vây thành Đông. Quan[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang[sửa | sửa mã nguồn]. Hội thề Đông. Quan[sửa | sửa mã nguồn]. Vấn đề tù binh người. Minh[sửa | sửa mã nguồn]. Lê Lợi lên ngôi vua[sửa |. sửa mã nguồn]. Việc phong thưởng các tướng Lam. Sơn[sửa | sửa mã nguồn]. Vai trò của hỏa lực trong khởi nghĩa Lam Sơn[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Sách trích. dẫn[sửa | sửa mã nguồn]. Lực lượng của quân Minh và lực lượng ban đầu của quân khởi nghĩa Lam. Sơn[sửa |. sửa mã nguồn]. Quá trình quân khởi nghĩa Lam Sơn hoạt động ở vùng núi Thanh. Hóa[sửa | sửa. mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418–1427) là cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh xâm lược về nước do Lê Lợi lãnh đạo và kết thúc bằng việc thành lập trở lại nước Đại ...Khởi nghĩa Lam Sơn (1418–1427) là cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh xâm lược về nước do Lê Lợi lãnh đạo và kết thúc bằng việc thành lập trở lại nước Đại ... ...

Top 2: Hội thề Lũng Nhai – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - 119 Rating
Tóm tắt: Nội dung[sửa | sửa mã. nguồn]. Địa. điểm[sửa | sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Tham khảo[sửa |. sửa mã nguồn] Bách khoa toàn thư mở WikipediaHội thề Lũng Nhai (chữ Hán: 會誓隴崖) là một sự kiện trong lịch sử Việt Nam, do Lê Lợi cùng 18 người tổ chức tại Lũng Nhai vào mùa đông năm 1416.[1]. Nội dung[sửa | sửa mã. nguồn]Hội thề Lũng Nhai năm 1416 không được chép trong những cuốn sách sử được viết cùng thời kỳ đó như Đại Việt sử ký toàn thư, Lam Sơn thực lục. Đến
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung văn thề sau đây được chép lại từ quyển Khởi nghĩa Lam Sơn của Phan Huy Lê và Phan Đại Doãn, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, 1977, được dịch từ gia phả ...Bị thiếu: thúc | Phải có:thúcNội dung văn thề sau đây được chép lại từ quyển Khởi nghĩa Lam Sơn của Phan Huy Lê và Phan Đại Doãn, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, 1977, được dịch từ gia phả ...Bị thiếu: thúc | Phải có:thúc ...

Top 3: Ngày 10-12-1427: Hội thề Đông Quan - Kết thúc thắng lợi cuộc ...

Tác giả: baotanglichsu.vn - 219 Rating
Tóm tắt: Hội thề Đông Quan diễn ra ngày 10 tháng 12 năm 1427, giữa thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn là Lê Lợi và chủ tướng quân Minh là Vương Thông, kết thúc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh xâm lược, giành lại độc lập cho Đại Việt.Nhà Minh đánh chiếm Đại Việt từ năm 1407, đặt bộ máy cai trị và đổi lại thành Giao Chỉ như thời Bắc thuộc nhà Hán. Cuối năm 1426, Lê Lợi và Nguyễn Trãi dời đại bản doanh nghĩa quân Lam Sơn từ làng Đông Phù Liệt, nay thuộc xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà. Nội) đến bến Bồ Đề ở
Khớp với kết quả tìm kiếm: 10 thg 12, 2013 · ... nghĩa quân Lam Sơn là Lê Lợi và chủ tướng quân Minh là Vương Thông, kết thúc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh xâm lược, giành lại độc lập10 thg 12, 2013 · ... nghĩa quân Lam Sơn là Lê Lợi và chủ tướng quân Minh là Vương Thông, kết thúc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh xâm lược, giành lại độc lập ...

Top 4: Bài 19 : Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) - Lib24.vn

Tác giả: lib24.vn - 133 Rating
Tóm tắt: I. Thời kỳ ở miền Tây Thanh Hóa (1418 –1423). . II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424-  1426).. III. Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (cuối năm 1426 - cuối năm 1427).  1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa.  2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân ở miền Tây Thanh Hóa. 1. Giải phóng Nghệ An (1424). 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa. (1425).. 3.  Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động cuối năm 1426.. 1. Trận Tốt Động - Chúc Động (cuối năm. 1426). 2. Trận Chi Lăng - Xương Giang (tháng 10 - 1427). 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. 1. Em hãy giới  thiệu đôi nét về Lê Lợi ?. 2. Lê Lợi đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc. khởi nghĩa ?. 3. Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa ?. 4. Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn ?. 5. Em hãy giới thiệu vài nét về Nguyễn Trãi ?. 6.. Hội thề Lũng Nhai được tổ chức ở đâu ? Gồm bao nhiêu người ? Nhằm mục đích gì ?. 7. Trong những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn đã gặp những khó. khăn gì ?. 8. Em hãy giới thiệu vài nét về Lê Lai ?. 9. Em có suy nghĩ gì trước gương hy sinh của Lê Lai ?. 10. Thái độ của quân Minh như thế nào trước lời đề nghị tạm hoà của Lê Lợi ? Tại sao ?. 11. Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm 1418-1423 ?. 12. Trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân, Nguyễn Chích có kế. hoạch như thế nào ?. 13. Em giới thiệu đôi nét về Nguyễn Chích ?. 14. Kế hoạch tiến quân vào Nghệ An của nghĩa quân diễn ra như thế nào ? Kết quả ra sao ? Tác dụng của kế hoạch này ?. 15. Từ Nghệ An nghĩa quân tiến quân vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá như thế nào ?. 16. Việc giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá có ý nghĩa gì đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?. 17. Dựa vào lược dồ (hình 41-SGK trang 88), em hãy trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi và nhận xét kế hoạch đó ?. 18. Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426 ?. 19. Em hãy nêu những tấm gương yêu nước trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?. 20. Từ cuối năm 1462, quân giặc có âm mưu gì ?. 21. Nghĩa quân Lam Sơn đã đối phó như thế nào trước âm mưu mới của quân địch ?. 22. Em biết gì về địa hình Tốt Động - Chúc Động ?. 23. Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động - Chúc Động ?. 24. Sau khi bị thất bại ở Tốt Động, Chúc Động, địch đưa viện binh tiến vào nước ta theo mấy đạo ? Do ai chỉ huy ?. 25. Nghĩa quân Lam Sơn đã đề ra kế hoạch đối phó với viện binh giặc Minh như thế nào ?. 26. Trình bày diễn biến trận Chi Lăng - Xương Giang ?. 27. Thái độ của Vương Thông như thế nào sau khi nghe tin hai đạo viện binh của Liễu Thăng, Mộc Thạch bị tiêu diệt ?. 28. Việc Lê Lợi mở hội thề Đông Quan (ngày 10-12-1427) nói lên điều gì ?. 29. Em hãy cho biết cách đánh giặc của ta trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?. 30. Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?. 31. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: * Nhận xét: Giai đoạn này thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, bất khuất, hy sinh, vượt gian khổ của nghĩa quân và đường lối đúng đắn của bộ tham mưu, đứng ...* Nhận xét: Giai đoạn này thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, bất khuất, hy sinh, vượt gian khổ của nghĩa quân và đường lối đúng đắn của bộ tham mưu, đứng ... ...

Top 5: iii. cuộc khởi nghĩa lam sơn của lê lợi (1418 - Dân ta phải biết sử ta

Tác giả: quan8.hochiminhcity.gov.vn - 299 Rating
Tóm tắt:             Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) là cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh xâm lược về nước do Lê Lợi lãnh đạo và kết thúc bằng việc giành lại độc lập tự chủ cho nước Đại Việt và sự thành lập nhà Hậu Lê.         Mùa xuân năm Mậu Tuất 1418, Lê Lợi đã cùng những hào kiệt cùng chí hướng như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên. Hãn, Lê Văn An,.. và các tướng văn, võ chính thức phất cờ khởi nghĩa Lam Sơn, xưng l
Khớp với kết quả tìm kiếm: Mùa xuân năm Mậu Tuất 1418, Lê Lợi đã cùng những hào kiệt cùng chí hướng như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lê Văn An,.. và các tướng văn, võ chính thức phất cờ ...Mùa xuân năm Mậu Tuất 1418, Lê Lợi đã cùng những hào kiệt cùng chí hướng như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lê Văn An,.. và các tướng văn, võ chính thức phất cờ ... ...

Top 6: Hội thề Đông Quan - sự kiện ngoại giao “xưa nay chưa từng thấy”

Tác giả: baophapluat.vn - 183 Rating
Tóm tắt: Bản tâm của bậc nhân đứcCuối năm 1426, Lê Lợi và Nguyễn Trãi dời đại bản doanh nghĩa quân Lam Sơn từ làng Đông Phù Liệt, nay thuộc xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đến bến Bồ Đề ở bờ Bắc sông Nhĩ, đối diện kinh thành ở bờ Nam để vây hãm thành Đông Quan.Từ tháng 1/1427, nghĩa quân vừa công thành vừa dụ hàng Vương Thông. Khích lệ tướng sĩ, Lê Lợi hứa rằng sau khi hạ thành Đông Quan, quét sạch bóng giặc Minh sẽ cho 25 vạn quân về. cày ruộng. Trong thư gửi Vương Thông sau đó, Nguyễn Trãi hết
Khớp với kết quả tìm kiếm: 31 thg 8, 2020 · ... là Hội thề Đông Quan. Hội thề Đông Quan đã kết thúc cuộc khởi nghĩa anh dũng, quật cường, khẳng định sức mạnh, tầm vóc dân tộc Đại Việt, mở ...31 thg 8, 2020 · ... là Hội thề Đông Quan. Hội thề Đông Quan đã kết thúc cuộc khởi nghĩa anh dũng, quật cường, khẳng định sức mạnh, tầm vóc dân tộc Đại Việt, mở ... ...