Top 8 cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f(x) 2023

Top 1: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(x^2-1)(x-4) với mọi x thuộc R

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 183 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho hàm số y=x4-2x2+2 . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?. Cho hàm số y=x3. -3(m+1)x2+3(7m-3)x. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số không có cực trị. Số phần tử của S là. Biết phương trình ax3+bx2+cx+d=0a≠0 có đúng hai nghiệm thực.. Hỏi đồ thị hàm số y=ax3+bx2+cx+d có bao nhiêu điểm cực trị?. Cho hàm số y=x4-2. x2+1 có đồ thị (C) Biết rằng đồ thị (C) có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác, gọi là △ABC.Tính diện tích △ABC. Cho hàm số f(x)=ax4+bx2+c với a>0, c>2018 và a+b+c<2018. Số điểm cực trị của hàm số y=f(x)-2018 là Điểm cực tiểu của hàm số y=-x4+5x2+4 là:.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(x2-1)(x-4) với mọi x∈R. Hàm số g(x)=f(3-x) có bao nhiêu điểm cực đại? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3.Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(x2-1)(x-4) với mọi x∈R. Hàm số g(x)=f(3-x) có bao nhiêu điểm cực đại? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3. ...

Top 2: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x (x-2)^3 - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 156 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=xx-23, với mọi x∈ ℝ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Đạo hàm của hàm số  y=ln(1-x2) là. Tính đạo hàm của hàm số y=log3(x2-1) Tính đạo hàm của hàm số y=x+39x. Tìm đạo hàm của hàm số y=2x2+2x+3x2+x+3. Tính đạo hàm cùa hàm số y=72x-log2(5x). Một vật chuyển động theo quy luật s=13t. 3+6t2 trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu mét/giây?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=xx-23, với mọi x∈ ℝ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. (1;3) B. (-1;0) C. (0;1) D.Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=xx-23, với mọi x∈ ℝ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. (1;3) B. (-1;0) C. (0;1) D. ...

Top 3: Cho hàm số y = f( x ) có đạo hàm là f'( x ). Đồ thị hàm số y = f'( x )

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 165 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365 [thrive_leads id="512922"] Cho hàm số \(y =. f\left( x \right)\) có đạo hàm là \(f'\left( x \right)\). Đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình vẽ bên. Biết rằng \(f\left( 0 \right) + f\left( 3 \right) = f\left( 2 \right) + f\left( 5 \right)\). Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của \(f\left( x \right)\) trên \(\left[ {0;5} \right]\) lần lượt là: . A. \(f\left( 0 \right);f\left( 5 \right)\) B. \(f\left( 2 \right);f\left( 0 \right)\) C. \(f\left( 2 \right)
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm là (f'left( x right)). Đồ thị hàm số (y = f'left( x right)) như hình vẽ bên. Biết rằng (fleft( 0.Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm là (f'left( x right)). Đồ thị hàm số (y = f'left( x right)) như hình vẽ bên. Biết rằng (fleft( 0. ...

Top 4: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'( x )=x^2+1forall xin R. Mệnh đề nào ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 180 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right)={{x}^{2}}+1,\forall x\in R\). Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( 1;+\infty  \right)\) B. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( -\infty ;+\infty  \right)\) C.. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( -1;1 \right)\) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( -\infty ;0 \right)\)
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'( x )=x^2+1forall xin R. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'( x ...Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'( x )=x^2+1forall xin R. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'( x ... ...

Top 5: Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (f'left( x right) = {left( {x - 1} right)^3 ...

Tác giả: booktoan.com - Nhận 230 lượt đánh giá
Tóm tắt: adsense Câu. hỏi: Cho hàm số \(y = f(x)\) có đạo hàm \(f’\left( x \right) = {\left( {x – 1} \right)^3}\left[ {{x^2} + \left( {1 – 3m} \right)x + 2{m^2} – 2m} \right]\), \(\forall x \in \mathbb{R}\). Có bao nhiêu giá trị của tham số \(m \in [ – 5;5]\) để hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {\left| x \right| + m} \right)\) có tối thiểu 3 cực trị.A. \(8.\)B. \(9.\)C. \(10.\)D. \(11.\)LỜI GIẢI CHI TIẾTTa có:\(f’\left( x \right) = 0. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\{x^2} + \left( {1 – 3
Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 8, 2021 · Câu hỏi: Cho hàm số \(y = f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x ...3 thg 8, 2021 · Câu hỏi: Cho hàm số \(y = f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x ... ...

Top 6: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(x-2)^2(1-x) với mọi x thuộc R ...

Tác giả: c2thanhcong-bd.edu.vn - Nhận 216 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho hàm số y=fx có đạo hàm f‘x=x−221−x với. mọi x∈ℝ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? . Home/Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(x-2)^2(1-x) với mọi x thuộc R . Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? . thcsthanhcongTháng Ba 21, 20230 596 Less. than a minute. Câu hỏi: Cho hàm số y=fx có đạo hàm f‘x=x−221−x với. mọi x∈ℝ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Xem lời giải Trả lời:Chọn DTa có f‘x>0⇔x−221. −x>0⇔1−x>0x−22>0⇔x<1x≠. 2⇔x<1.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 21 thg 3, 2023 · Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(x−2)2(1−x) với mọi x∈ℝ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. (1;2).21 thg 3, 2023 · Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(x−2)2(1−x) với mọi x∈ℝ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. (1;2). ...

Top 7: Cho hàm số y =f(x) có đạo hàm f'(x) trên khoảng (-∞;+∞). - Olm

Tác giả: olm.vn - Nhận 213 lượt đánh giá
Tóm tắt: Học bài Hỏi bài . Kiểm tra ĐGNL Thi đấu Bài viết . Trợ giúp Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3. Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8. Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ. Khách Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời. Tất cả. Câu hỏi hay Chưa trả lời Câu hỏi vip14 tháng 6 2018 lúc 6:03Chọn đáp án B. Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu. hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần! . Cho hàm số y = f (
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hình ảnh trên là một phần đồ thị của y trên tập xác định. Ta thấy rằng hàm số đạt cực đại tại x = 2 nhưng không chắc rằng có còn điểm cực đại nào khác trên ...Hình ảnh trên là một phần đồ thị của y trên tập xác định. Ta thấy rằng hàm số đạt cực đại tại x = 2 nhưng không chắc rằng có còn điểm cực đại nào khác trên ... ...

Top 8: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = (x2-1)(x2-x-2). Hỏi ... - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 578 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi Alayna 3 tháng 9 2021 lúc 2:01 Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = (x2-1)(x2-x-2). Hỏi hàm số g(x) = f(x-x2) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?A. (-1;1)B.. (0;2)C. (-∞;-1)D. (2;+∞) Xem chi tiết Cho hàm số y f(x) có đạo hàm liên tục trên i. Đồ thị hàm số y f’(x) như hình bên dưới Hàm số g(x) 2 f(x) - x 2 đồng biến trên. khoảng nào trong các khoảng sau đây?Đọc tiếp Xem chi tiết Cho hàm số y f( x)  có đạo hàm liên tục trên R.  Đồ thị h
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = (x2-1)(x2-x-2). Hỏi hàm số g(x) = f(x-x2) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = (x2-1)(x2-x-2). Hỏi hàm số g(x) = f(x-x2) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau? ...