Tuyên bố Panwascam cho cuộc bầu cử năm 2024

BENGKALIS - Đối mặt với các giai đoạn Tổng tuyển cử (Bầu cử) diễn ra đồng thời vào năm 2024, Ban Giám sát Tổng tuyển cử (Bawaslu) của Quận Bengkalis mở ra cơ hội cho những người con ưu tú nhất của Quận Bengkalis tham gia với tư cách là Viên chức Giám sát Quận (Panwascam)

Lịch tuyển dụng Panwascam bắt đầu từ 21-27/09/2022. Tài liệu đăng ký có thể được gửi trực tiếp đến Văn phòng Bawaslu, trên Jalan Antara Bengkalis hoặc gửi qua email của Bawaslubks. [email protected]. com. Sau đây là các tệp và tài liệu phải được đính kèm để tham gia vào quá trình lựa chọn Panwascam

1. Bản sao chứng minh nhân dân điện tử (KTP).

2. 03 (ba) ảnh màu cỡ 4 x 6 mới chụp, nền đỏ

3. Bản sao bằng tốt nghiệp cuối cùng được hợp pháp hóa bởi quan chức có thẩm quyền hoặc có thể nộp bản sao bằng tốt nghiệp mà không cần hợp pháp hóa bằng cách xuất trình chứng chỉ gốc

4. Sơ yếu lý lịch

5. Giấy chứng nhận sức khỏe thể chất và/hoặc tinh thần từ bệnh viện chính phủ hoặc trung tâm y tế.  

6. Giấy chứng nhận không lạm dụng ma túy từ bệnh viện hoặc Puskesmas có thể được nộp trước lễ nhậm chức

7. Giấy phép của cấp trên trực tiếp đối với Công chức (PNS)

Sau đó đính kèm các tuyên bố bao gồm:

1. Tuyên bố trung thành với Pancasila với tư cách là Tổ chức Nhà nước, Hiến pháp năm 1945 của Cộng hòa Indonesia và lý tưởng của Tuyên bố ngày 17 tháng 8 năm 1945

2. Chưa bao giờ bị kết án tù dựa trên quyết định của tòa án có hiệu lực pháp lý vĩnh viễn vì phạm tội có thể bị phạt tù từ 5 năm trở lên.  

3. Tuyên bố chưa bao giờ là thành viên của một đảng chính trị hoặc đã từ bỏ tư cách là thành viên của một đảng chính trị trong ít nhất 5 năm tại thời điểm đăng ký

4. Tuyên bố không bao giờ là thành viên tổ vận động tranh cử cặp ứng cử viên Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng đại biểu đặc khu, Hội đồng đại biểu nhân dân đặc khu và các cặp ứng cử viên Trưởng đặc khu, Phó Trưởng đặc khu trong ít nhất 5 năm.  

5. Thư tuyên bố sẵn sàng làm việc toàn thời gian

6. Thư tuyên bố sẵn sàng từ chức khỏi các chức vụ chính trị, chức vụ trong chính phủ và/hoặc doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp thuộc sở hữu khu vực tại thời điểm bầu cử.  

7. Bức thư tuyên bố không phải là mối quan hệ hôn nhân với những người tổ chức bầu cử đồng nghiệp

8. Tuyên bố sẵn sàng không đảm nhận các vị trí chính trị, vị trí trong chính phủ và/hoặc doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp thuộc sở hữu khu vực trong thời gian làm thành viên nếu được bầu

9. Tuyên bố tự do khỏi lạm dụng ma túy

Ngoài ra, ứng viên cũng có thể gửi kèm thông tin hoặc bằng chứng khác chứng minh năng lực của ứng viên để làm cơ sở đánh giá trong tuyển chọn hành chính. Các biểu mẫu tệp hành chính đăng ký và thông tin thêm có thể được lấy trên trang web của Bengkalis Bawaslu hoặc đến trực tiếp văn phòng Bawaslu trên Jl. Giữa Bengkalis. #DISCOMINFOTIK

Trong bối cảnh thành lập Quận Panwaslu trong cuộc bầu cử đồng thời năm 2024, Nhóm công tác thành lập Quận Panwaslu của Huyện Lumajang dựa trên Quy định của Cơ quan giám sát bầu cử tổng hợp của Cộng hòa Indonesia Số 19 năm 2017 như lần cuối được sửa đổi bởi Quy chế của Ban Giám sát Bầu cử Cộng hòa Indonesia Số 8 năm 2019, với thẩm quyền được cấp bởi Luật Số 7 năm 2017, mở ra cơ hội cho Công dân Indonesia đáp ứng các yêu cầu đăng ký làm ứng cử viên cho các thành viên của Quận Panwaslu

a. Yêu cầu đối với các thành viên của Subdistrict Panwaslu như sau 1. công dân Indonesia;

 2. Tại thời điểm đăng ký, độ tuổi tối thiểu là 25 (hai mươi lăm) tuổi;

 3. Trung thành với Pancasila với tư cách là nền tảng của nhà nước, Hiến pháp năm 1945 của Cộng hòa Indonesia, Nhà nước thống nhất của Cộng hòa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, và những lý tưởng của Tuyên bố ngày 17 tháng 8 năm 1945;

 4. Chưa từng bị kết án tù dựa trên quyết định của tòa án có hiệu lực pháp lý vĩnh viễn vì phạm tội có thể bị phạt từ 5 (năm) năm trở lên;

 5. Có tính chính trực, nhân cách mạnh mẽ, trung thực và công bằng;

 6. Có trụ sở tại khu vực huyện/thành phố liên quan được chứng minh bằng Chứng minh nhân dân điện tử (KTP);

 7. Có khả năng và chuyên môn liên quan đến việc thực hiện bầu cử, quản lý nhà nước, chính đảng, giám sát bầu cử và quan điểm bình đẳng giới;

 8. Chưa bao giờ là thành viên của một đảng chính trị hoặc đã từ bỏ tư cách thành viên của một đảng chính trị trong ít nhất 5 (năm) năm tại thời điểm đăng ký;

 9. Chưa từng là thành viên ban vận động tranh cử của một trong các cặp ứng cử viên tổng thống, phó tổng thống, ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân, ĐBQH cấp vùng, ĐBQH cấp vùng, cũng như các cặp ứng cử viên trưởng, phó trưởng đặc khu ít nhất 05 (năm) năm;

 10. Có thể chất, tinh thần và không lạm dụng ma túy;

 11. Từ bỏ các chức vụ chính trị, chức vụ trong chính phủ, và/hoặc doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp thuộc sở hữu khu vực nếu đắc cử;

 12. Sẵn sàng làm việc toàn thời gian;

 13. Trình độ học vấn tối thiểu là trung học phổ thông hoặc tương đương;

 14. Sẵn sàng không nắm giữ các vị trí chính trị, vị trí chính phủ và/hoặc doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp thuộc sở hữu khu vực trong thời gian thành viên nếu được bầu;

 15. Không có quan hệ hôn nhân với những người tổ chức bầu cử đồng nghiệp;

 16. Xin phép người giám sát trực tiếp đối với Công chức (PNS)

b. Yêu cầu đầy đủ • Gửi thư đăng ký được hiển thị cho Nhóm công tác về việc thành lập Panwaslu, quận Lumajang Regency

 • Bản sao chứng minh nhân dân điện tử (KTP);

 • 03 (ba) ảnh màu mới chụp, phông nền đỏ, cỡ 4 x 6;

 • Bản sao bằng tốt nghiệp cuối cùng được hợp pháp hóa bởi quan chức có thẩm quyền hoặc có thể nộp bản sao bằng tốt nghiệp mà không được hợp pháp hóa bằng cách xuất trình chứng chỉ gốc;

 • Sơ yếu lý lịch;

 • Giấy chứng nhận sức khỏe thể chất từ ​​​​bệnh viện hoặc trung tâm y tế

 • Giấy chứng nhận sức khỏe tinh thần và không lạm dụng ma túy từ bệnh viện chính phủ bao gồm cả Puskesmas có thể nộp trước lễ nhậm chức;

 • Giấy phép của cấp trên trực tiếp đối với Công chức (PNS);

 • thư tuyên bố 1. Trung thành với Pancasila với tư cách là Nền tảng Nhà nước, Hiến pháp năm 1945 của Cộng hòa Indonesia và những lý tưởng của Tuyên bố ngày 17 tháng 8 năm 1945;

 2. Có tính chính trực, nhân cách mạnh mẽ, trung thực và công bằng;

 3. Chưa từng bị kết án tù dựa trên quyết định của tòa án có hiệu lực pháp lý vĩnh viễn vì phạm tội có thể bị phạt tù từ 5 (năm) năm trở lên;

 4. Chưa bao giờ là thành viên của một đảng chính trị hoặc đã từ bỏ tư cách thành viên của một đảng chính trị trong ít nhất 5 (năm) năm tại thời điểm đăng ký;

 5. Chưa từng là thành viên ban vận động tranh cử của một trong các cặp ứng cử viên tổng thống, phó tổng thống, ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân, ĐBQH cấp vùng, ĐBQH cấp vùng, cũng như các cặp ứng cử viên trưởng, phó trưởng đặc khu ít nhất 05 (năm) năm;

 6. Sẵn sàng làm việc toàn thời gian;

 7. Sẵn sàng từ bỏ các chức vụ chính trị, chức vụ trong chính phủ, và/hoặc doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp thuộc sở hữu khu vực tại thời điểm bầu cử;

 8. Không có quan hệ hôn nhân với các quản trị viên bầu cử đồng nghiệp;

 9. Sẵn sàng không nắm giữ các vị trí chính trị, vị trí chính phủ và/hoặc doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp thuộc sở hữu khu vực trong thời gian thành viên nếu được bầu;

 10. Không lạm dụng chất gây nghiện; • Ứng viên đính kèm thông tin hoặc bằng chứng khác hỗ trợ năng lực của ứng viên làm cơ sở để đánh giá trong lựa chọn hành chính

 • Có thể lấy các biểu mẫu hồ sơ hành chính cho các thành viên Panwaslu của Tiểu khu và thông tin thêm trên trang web của Cơ quan / Thành phố Bawaslu hoặc Tỉnh Bawaslu, phương tiện truyền thông xã hội hoặc ban thư ký Lumajang Regency Bawaslu

 • Tài liệu đăng ký có thể được gửi trực tuyến đến địa chỉ email đã đặt. [email protected]. đi. vi hoặc qua thư chuyển phát nhanh hoặc gửi trực tiếp đến Ban thư ký Lumajang Regency Bawaslu, Jl. Kalimas Không. 15 Làng Rogotrunan, Quận Lumajang lúc 09:00. 00 đến 17 giờ. 00 giờ địa phương

 • Trong trường hợp các tài liệu đăng ký của ứng viên được gửi trực tuyến, thì các ứng viên tiềm năng phải nộp các tài liệu vật lý (bản cứng) cho Nhóm công tác trong quá trình thực hiện bài kiểm tra viết với điều kiện là họ đã vượt qua vòng quản lý.

 • Trong trường hợp đăng ký được thực hiện qua đường bưu điện, Nhóm công tác sẽ nhận được các tài liệu đăng ký vào ngày đăng ký cuối cùng và gửi đến địa chỉ Lumajang Regency Bawaslu.

 • Mỗi hồ sơ yêu cầu được lập thành 03 (ba) bản, gồm 01 (một) bản chính và 02 (hai) bản sao chụp

 • Thời gian nhận đăng ký bắt đầu từ ngày 21/09 đến ngày 27/09/2022

 • Đăng ký và lựa chọn là miễn phí

Tài liệu đăng ký có thể được tải xuống trên Bawaslu Kab chính thức. Lumajang http. // lumajang. Bawaslu. đi. nhận dạng

Mức lương Panwaslu là bao nhiêu?

Đối với thành viên Panwascam từ 450 nghìn IDR mỗi tháng, đến 750 nghìn IDR mỗi tháng. Trong khi đó đối với chủ tịch của Panwascam, từ 500 nghìn IDR mỗi tháng lên 1 triệu IDR mỗi tháng. Điều này đã được tuyên bố bởi Imam Muchtar, một thành viên của Ủy ban Giám sát Bầu cử Thành phố Blitar (Panwaslu).

Panwascam hoạt động trong bao lâu?

Như những năm trước, ba thành viên Panwascam sẽ được thành lập cho mỗi tiểu khu. Với thời gian làm việc là 11 tháng từ giai đoạn Pilkada đến sau cuộc bầu cử. Panwascam sau này có thể hình thành các giám sát viên cấp làng, nơi mỗi làng có một giám sát viên cấp làng với thời gian làm việc là bảy tháng

Nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra cấp huyện là gì?

Tiểu khu Panwaslu đang làm nhiệm vụ. .
Xác định và lập bản đồ các vi phạm bầu cử tiềm năng trong khu vực tiểu quận;
Phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc tổ chức bầu cử ở cấp huyện;
Phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương có liên quan;

Có bao nhiêu người trong Panwascam cho Cuộc bầu cử năm 2024?

Tổng cộng 78 Panwascam chính thức được chỉ định để bảo vệ cuộc bầu cử năm 2024