Vị trí Tỳ Hưu năm 2023 ở đâu?

Năm mới Phong Thủy 2023 bắt đầu từ ngày 04/02/2023 và kết thúc vào ngày 03/02/2024. Sao bay #4 là sao Phong Thủy của năm 2023

Mỗi Năm Mới Phong Thủy, tức là ngày 4 tháng 2 hàng năm (ngày Tết Phong Thủy Bát Quái là cố định, không giống như ngày Tết Nguyên Đán), vị trí của 9 ngôi sao bay sẽ thay đổi trong ô vuông ma thuật Lo Shu

Quảng trường Lo Shu tiêu chuẩn

Theo vũ trụ học Trung Quốc, hình vuông Lo Shu (hoặc Luo Shu) tiêu chuẩn được chia thành 9 ô vuông. Biết rằng ô vuông ở giữa tượng trưng cho trung tâm, 8 ô còn lại chỉ các hướng chính và trung gian (bắc, đông bắc, đông, đông nam, nam, tây nam, tây, tây bắc)

Cũng cần lưu ý rằng la bàn Phong Thủy chỉ hướng Bắc ở dưới cùng và hướng Nam ở trên cùng, trái ngược với phương thức đại diện của phương Tây. Mỗi ô của ô vuông Luo Shu tiêu chuẩn có tương quan với một trong 5 yếu tố, một con số và một hướng

Trong ô vuông Lo shu tiêu chuẩn, việc cộng các số theo chiều ngang, dọc hoặc chéo luôn cho kết quả là 15

👲 Tìm chuyên gia tư vấn Phong thủy gần bạn

Như vậy, ô trung tâm của ô vuông chuẩn bị chiếm bởi số 5, nguyên tố Dương Đất. Số 2 và 8 tượng trưng cho yếu tố Dương Thổ và Âm Thổ. Như vậy, số 1 là Dương Thủy, số 3 là Dương Mộc, số 4 là Âm Mộc, số 6 là Dương Kim, số 7 là Âm Kim, số 8 là Âm Thổ và số 9 là Hỏa trong Âm của nó.

Cuối cùng, trong cấu hình tiêu chuẩn của hình vuông ma thuật, số 5 tượng trưng cho trung tâm, số 1 tương ứng với hướng Bắc, số 2 tương ứng với Tây Nam, số 3 tương ứng với hướng Đông, số 4 tương ứng với Đông Nam, số 6 tương ứng với Tây Bắc.

Ý nghĩa của hệ sao bay

Hệ thống dự đoán chiêm tinh của 9 ngôi sao bay được sử dụng trong Phong Thủy hơi khác so với chiêm tinh học Trung Quốc, mặc dù nó cũng sử dụng 5 yếu tố Wu Xing, Fire, Earth, Metal, Water và Wood

Mỗi ngôi sao được đại diện bởi một số từ 1 đến 9. Chúng có chức năng riêng và thay đổi các ô hàng năm kể từ ngày cố định là ngày 4 tháng 2, để chiếm một vị trí mới trong quảng trường Luo Shu tiêu chuẩn. Sự di chuyển hàng năm của chúng trong quảng trường Luo Shu là nguồn gốc của tên 9 ngôi sao bay. Ngoài ra, mỗi ngôi sao cũng được liên kết với một trong năm yếu tố ở dạng Âm hoặc Dương (với màu sắc tương ứng). Trong trường hợp một cung được kích hoạt hoặc suy yếu, sự tương tác giữa các yếu tố của ô vuông Lộ Thủy chuẩn và sao chồng được phân tích để áp dụng giải pháp phù hợp nhất

Kỹ thuật chữa bệnh và khắc phục phong thủy

Để kích hoạt và khai thác những tác dụng tích cực (nhưng cũng tránh những tác động tiêu cực) của tọa (địa) và hướng của năm hiện tại và áp dụng vào ngôi nhà theo thuật Phong thủy truyền thống, cần phải phân tích loại hình. . Khi đó là sự tương tác tích cực trong một lĩnh vực, khát vọng sống liên quan đến lĩnh vực liên quan có thể được kích hoạt. Mặt khác, khi nói đến mối quan hệ tiêu cực giữa yếu tố của ngôi sao bay và yếu tố của hình vuông tiêu chuẩn Lo Shu, thì điều quan trọng là phải đặt một biện pháp khắc phục Phong Thủy để trung hòa và cân bằng các tác động tiêu cực do sự đối lập giữa những yếu tố này. . Để tìm hiểu thêm về việc trung hòa và tái cân bằng 5 yếu tố của Phong Thủy, hãy nhấp vào đây

Sau phần mô tả về đặc điểm của 9 sao bay Phong Thủy và vị trí của chúng trong năm 2023, KarmaWeather mời bạn tham khảo các hướng tốt nhất theo quẻ số năm sinh của bạn cũng như các hướng thuận lợi và may mắn cụ thể cho năm 2023. Cuối cùng, hãy khám phá các mẹo và phương pháp chữa bệnh Phong thủy cho năm 2023 của chúng tôi liên quan đến các lĩnh vực sẽ kích hoạt trong ngôi nhà hoặc căn hộ của bạn

Tính số Kua trong năm sinh của bạn. Số Kua của tôi là gì?Bảng xếp hạng Ngôi sao bay hàng năm 2023

Vị trí Tỳ Hưu năm 2023 ở đâu?
Biểu đồ sao bay Phong Thủy hàng năm 2023 © KarmaWeather® của Konbi
Nhấp vào đây để mua phiên bản in có thể tải xuống của Áp phích Ngôi sao bay 2023

9 sao bay của Phong Thủy năm 2023 - Vị trí và dự báo

 1. Vị trí Tỳ Hưu năm 2023 ở đâu?

  Ngôi sao bay #1. Ngôi sao may mắn (Dương Thủy)

  The Lucky Star means luck, good omen and good reputation. To be honorably known among those around you, to improve your social status and thus allow you to open yourself to new social perspectives, it is the location related to this star which must be activated during the year 2023. To obtain recognition in your field and generate prosperity and wealth in your existence, the Lucky Star is placed in the Southwest sector from February 4, 2023 until February 3, 2024 (full duration of the Feng Shui Bagua year). To activate this area, place your workstation in the Southwest side of your office or set up your desk to the Southwest of your room by turning it in the same direction. If, by changing the location of your desk, you happen to be seated with the front door behind your back, you then need to place a mirror in front of you so you can always see the door of your office. Finally, use the objects belonging to the family of the Metal element to activate this area conducive to studies and work in 2023 and fully benefit from the benefits of this energy sector.


 2. Vị trí Tỳ Hưu năm 2023 ở đâu?

  Ngôi sao bay #2. Ngôi sao Bệnh tật (Dương thổ)

  As its name suggests, the 2nd star is synonymous with illness, physical or psychological discomfort. Pregnant people, the elderly and people with chronic illnesses can be particularly sensitive to the influence of this star. This sector should be avoided as much as possible. In 2023, the Star of the Disease is placed in the East sector. Under no circumstances should this sector be activated or provoked. This star is associated with the Earth element. Any renovation (interior decoration) activity in this area of your home or office should be avoided throughout the Feng Shui year 2023, especially as the affliction of Grand Duke Jupiter (Tai Sui) also located in this sector during the year. The use of the Fire element in the East sector in 2023 is to be avoided. In order to avoid activating the negative energies of this star, abstain from any type of work in this area.


 3. Vị trí Tỳ Hưu năm 2023 ở đâu?

  Ngôi sao bay #3. Ngôi sao cãi vã (Yang Wood)

  The 3rd star is that of conflict, bad reputation, misunderstanding, opposition and prosecution. It can cause career problems, or poor management of your reputation followed by impoverishment or separation. In 2023, the Quarrelsome Star is placed in the Southeast sector. It is advisable not to activate this zone and to avoid placing a sofa, a bed or a work desk in this sector during the Feng Shui year 2023. Choose a Feng Shui remedy associated with the Fire element in this sector.


 4. Vị trí Tỳ Hưu năm 2023 ở đâu?

  Ngôi sao bay #4. Sao Tình duyên và Học hành (Âm Mộc) - Sao của năm 2023

  The 4th star is beneficial for studies, the accumulation of new knowledge and romantic relationships. In 2023, the Star of Love and Studies is positioned in the Center sector. This star is generally used by families with children who are studying in school who wish to achieve good academic results. Likewise, the 4th star is also the star of marital love and happiness. Young couples have every interest in activating the star of love by hanging up photos of their wedding or their newborn baby, in order to strengthen their romantic bonds. In 2023, to take advantage of the benefits of the flying star 4, the Center sector must be neutralized using Feng Shui objects associated with the Fire element.


 5. Vị trí Tỳ Hưu năm 2023 ở đâu?

  Ngôi sao bay #5. Sao Xấu hay Ngũ Hoàng (Dương Thổ)

  As its name indicates, the 5th star means bad luck in all areas. It is important not to activate it. In 2023, the Star of Bad Luck is placed in the Northwest. This sector should be avoided in your daily life so as not to attract bad luck. Any sedentary activity of more than 2 hours should be avoided in this area throughout the year. In 2023, the negative energies of the Northwest sector must be weakened using a Feng hui remedy linked to the Water element.


 6. Vị trí Tỳ Hưu năm 2023 ở đâu?

  Ngôi sao bay #6. Sao Thiên Vương (Dương kim)

  The 6th star symbolizes work, power and success in perseverance. It is beneficial for career, social promotions, professional recognition. In 2023, the Celestial Star is placed in the West. To activate this area, you can place a small terracotta statuette to the west of your home. For the Earth element, it is also possible to use ceramics and to favor yellow and ocher colors in the decoration of the West room of your house. Nevertheless, in 2023, the Breaker of the Year (Sui Po) affliction, those of the Three Massacres (San Sha) but cover the entire West sector. Consequently, it is necessary to avoid remaining seated or lying, back or front, in relation to the West axis (between 225° and 315°).


 7. Vị trí Tỳ Hưu năm 2023 ở đâu?

  Ngôi sao bay #7. Ngôi sao Bạo lực (Âm Kim)

  The 7th star means conflict, quarreling, theft, fraud, unfair competition or accident. In 2023, the Star of Violence is placed in the Northeast. This sector should not be activated and needs to be avoided as much as possible. Avoid using or sitting more than 2 hours long in this area. In any case, to reduce the negative influence of the Star of Violence, use a Yin Water based Feng Shui treatment (ie. a vase filled with water to be renewed once a month).


 8. Vị trí Tỳ Hưu năm 2023 ở đâu?

  Ngôi sao bay #8. Ngôi sao Thịnh vượng (Âm Thổ)

  The 8th star means material gain, prosperity as a reward for work done. It is a very beneficial star. This star brings good luck and allows good financial returns or an improvement in reputation. In 2023, the Star of Prosperity is placed in the South sector. In order to activate and strengthen the 8th flying star, use Earth and Fire Feng Shui treatments. To enhance the power of star 8 place a terracotta statuette or pottery, an electric light, a crystal chandelier, yellow or red healing stones. In general, in Feng Shui, it is preferable to place the lights on the edges of the rooms in your home. If a lamp is present in the South sector of your house (for example a ceiling lamp), the presence of this Fire object can enhance the beneficial effects of the star of prosperity in 2023.


 9. Vị trí Tỳ Hưu năm 2023 ở đâu?

  Ngôi sao bay #9. Ngôi sao đa nhân (Âm hỏa)

  As its name indicates, the 9th star symbolizes the multiplication of positive events in your life. It can be both material goods and spiritual gains. A professional promotion or the expansion of the family with the birth of a child are possible. This star also means popularity, fame and beauty. In 2023, the Multiplicative Star is placed in the North sector. It is possible to activate this area with the Wood element.


Các ngành nên tránh trong năm 2023 theo năm sinh và số Quẻ của bạn

 • Các số Kua 1, 3, 4 và 9 năm 2023

  Các ngành và lĩnh vực cần tập trung vào năm 2023 cho người có số Kua 1, 3, 4 hoặc 9

  Tây nam. Để có được may mắn, hạnh phúc, thanh thản và lợi ích vật chất, nên kích hoạt ngôi sao số 1 (ngôi sao may mắn) ở khu vực Tây Nam
  Trung tâm. Để đạt được kết quả học tập tốt, thành công trong học tập và hạnh phúc hôn nhân thịnh vượng, nên kích hoạt năng lượng của Ngôi sao bay #4
  Phía bắc. Kích hoạt ngôi sao bay # 9 để thúc đẩy sự ra đời, sự thành công của các dự án chuyên nghiệp, chiến thắng, tiện nghi vật chất, nhân lên thu nhập, thịnh vượng và tăng sự nổi tiếng

 • Các số Kua 2, 6, 7, 8 trong năm 2023

  Các ngành và lĩnh vực cần tập trung vào năm 2023 cho người có số Kua 2, 6, 7 hoặc 8
  hướng Tây. Kích hoạt Ngôi sao bay #6 để thành công trong kinh doanh, được xã hội công nhận và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy nhớ rằng sự hiện diện của hai phiền não (Sui Po và San Sha) ở khu vực phía Tây vào năm 2023 làm giảm đáng kể mức độ liên quan của việc kích hoạt hiệu quả khu vực này
  Phía nam. Kích hoạt Ngôi sao bay #8 để đảm bảo an ninh vật chất và phát triển xã hội

 • Những ngành không nên kích hoạt trong năm 2023

  Đông Nam. Ngôi sao cãi vã (ngôi sao bay #3)
  Tây Bắc. Ngôi sao xui xẻo (ngôi sao bay #5)
  Phía đông. Ngôi sao bệnh tật (ngôi sao bay #2)
  Đông Bắc. Ngôi sao Bạo lực (ngôi sao bay #7)


Các khu vực nhà để kích hoạt trong năm Phong Thủy 2023

Các phương pháp kích hoạt và điều chỉnh cách trang trí cho từng khu vực trong nhà của bạn vào năm 2023

Việc kích hoạt một khu vực trong Phong Thủy bao gồm việc điều trị bằng năng lượng (chữa bệnh). Điều này liên quan đến việc cài đặt trong nhà của bạn một đồ vật được kết nối trực tiếp với nguyên tố (Lửa, Đất, Kim loại, Nước, Gỗ) liên quan đến phương pháp chữa bệnh

Trung tâm (Trái đất) - Kích hoạt vào năm 2023. ĐÚNG

 • Đèn điện
 • Treo đèn chùm pha lê, đèn ngủ
 • Treo ảnh gia đình
 • Vật trang trí phong thủy (hành Hỏa)

Nam (Hỏa) - Kích hoạt năm 2023. ĐÚNG

 • Tượng đất nung, đồ vật bằng gốm hoặc màu vàng hoặc nâu
 • Đồ trang trí màu đỏ
 • Vật trang trí phong thủy (Thổ và Hỏa)

Tây Nam (Thổ) - Kích hoạt năm 2023. ĐÚNG

 • Chuông gió làm bằng ống đồng hoặc đồng thau rỗng
 • Nước Muối Và Đồng Tiền Phong Thủy Chữa Bệnh
 • Vật trang trí phong thủy (hành Kim)

Tây (Kim) - Kích hoạt năm 2023. CÓ (có chừng mực)

 • Tượng đất nung, đồ vật bằng gốm hoặc màu vàng hoặc nâu
 • Pha lê cắt và/hoặc pha lê tự nhiên
 • Vật trang trí phong thủy (hành Thổ)

Tây Bắc (Kim) - Kích hoạt năm 2023. KHÔNG

 • Chuông gió làm bằng ống đồng hoặc đồng thau rỗng
 • yếu hơn. bể cá nhỏ, chậu nước, vật trang trí Phong Thủy (hành Thủy)

Hướng Bắc (Thủy) - Kích Hoạt Năm 2023. ĐÚNG

 • Cây bụi, tự nhiên hoặc lụa hoặc được thể hiện trong tranh
 • Vật trang trí phong thủy (hành Mộc)

Đông Bắc (Thổ) - Kích hoạt năm 2023. KHÔNG

 • Tượng đất nung, đồ vật bằng gốm hoặc màu vàng hoặc nâu
 • yếu hơn. bể cá nhỏ, chậu nước, vật trang trí Phong Thủy (hành Thủy)

Hướng Đông (Mộc) - Kích Hoạt Năm 2023. KHÔNG

 • Cây bụi, tự nhiên hoặc lụa hoặc được thể hiện trong tranh

Đông Nam (Mộc) – kích hoạt năm 2023. KHÔNG

 • Lắp đặt cây cảnh, cây bụi, tượng gỗ, cây cảnh
 • yếu hơn. đèn điện, đồ vật màu đỏ, vật trang trí Phong Thủy (Hỏa)

🏠 Nguyên tắc phong thủy cho ngôi nhà


những phiền não. Hướng sao hung hại năm 2023

Trong năm Phong Thủy 2023, nên tránh mọi hoạt động, cải tạo hoặc hiện diện lâu dài (hơn 2 giờ) trong các lĩnh vực sau

Đặt Tỳ Hưu trong nhà năm 2023 ở đâu?

Bạn có thể đặt Tỳ Hưu ở khu vực của cải hướng về phía cửa ra vào , để nó có thể ngấu nghiến và bảo vệ của cải và tiền bạc một cách tượng trưng cho . Bạn có thể tìm thấy khu vực giàu có trong nhà bằng cách đứng ở cửa trước nhìn vào. Góc xa bên trái của ngôi nhà là góc liên quan đến sự thịnh vượng và giàu có của bạn.

Hướng tài lộc trong phong thủy 2023 là gì?

Năm 2023, Bát Bạch Tinh sẽ bay đến chính Nam, là hướng và vị trí may mắn để có được nguồn tài lộc dồi dào theo phong thủy (phong thủy Trung Quốc), và cũng là hướng vượng tài nhất trong năm nay.

Làm thế nào để thu hút may mắn và tiền bạc vào năm 2023?

Bên cạnh việc sử dụng ví màu đỏ và giữ hóa đơn có con số may mắn, một điều khác mà bạn có thể làm để thu hút vận may về tài chính là giữ một lá bùa may mắn bên trong ví của mình< . “Đồng 3 xu của Trung Quốc buộc bằng dây màu đỏ [biểu thị] bộ ba. trời, đất và người,” Chua nói. , one of which is the Chinese Three Coin. “The Chinese Three Coin tied in red strings [signifies] trinity: heaven, earth, and man,” Chua said.

Phong thủy năm 2023 là ngành gì?

2023 là biểu tượng của nguyên tố Nước trên Gỗ . Cả hai đều thuộc về cực Âm. Trong các nguyên tắc Phong Thủy, Nước hỗ trợ Gỗ và do đó năm được coi là bổ sung và bản chất của năng lượng Âm được coi là nhẹ nhàng, dễ dãi và liên quan đến sự xuất hiện của sự kiểm soát nữ tính.