1 mẫu ruộng bao nhiêu mét vuông

Bài viết này giới thiệu, Mẫu là gì? 1 mẫu bằng bao nhiêu sào? 1 mẫu bằng bao nhiêu ha? Và sự khác nhau giữa kích thước của 1 mẫu ở 3 miền: Nam Bộ, Trung Bộ, và Bắc Bộ.

Mẫu là gì?

Mẫu là một đơn vị đo diện tích; được sử dụng ở một số nước thuộc khu vực Đông Á, ví dụ như Trung Quốc và Việt Nam.

Đây là một đơn vị đo lường trong hệ đo lường cổ của Việt Nam.

1 mẫu bằng bao nhiêu sào?

Theo hệ đo lường cổ của Việt Nam:

 • 1 mẫu bằng 10 sào (1 mẫu = 10 sào)
 • 1 sào bằng 1 công (1 sào = 1 công)

Như vậy, suy ra: 1 mẫu bằng 10 công (1 mẫu = 10 công)

Tuy nhiên kích thước của 1 sào giữa ba miền là khác nhau.

 • Miền Nam: 1 sào = 1000 m2
 • Miền Trung: 1 sào = 500 m2
 • Miền Bắc: 1 sào = 360 m2

1 mẫu bằng bao nhiêu ha?

Từ bài: 1 ha bằng bao nhiêu m2?, ta có 1 ha = 10.000 m2.

Từ công thức 1 mẫu bằng 10 sào, và kích thước của sào ở từng miền, ta có bảng sau:

Khu vực Mẫu Sào m2 Ha Miền Nam 1 mẫu 10 sào 10.000 m2 1 Ha Miền Trung 1 mẫu 10 sào 5.000 m2 0,5 Ha Miền Bắc 1 mẫu 10 sào 3.600 m2 0,36 Ha

Như vậy:

 • 1 mẫu bằng 1 Ha đối với khu vực Nam Bộ
 • 1 mẫu bằng 0,5 Ha đối với khu vực Trung Bộ
 • 1 mẫu bằng 0,36 Ha đối với khu vực Bắc Bộ

1 mẫu bao nhiêu mét vuông?

Từ bảng ở trên, ta cũng có thể quy đổi giữa mẫu và mét vuông như sau:

 • 1 mẫu bằng 10.000 m2 đối với khu vực Nam Bộ
 • 1 mẫu bằng 5.000 m2 đối với khu vực Trung Bộ
 • 1 mẫu bằng 3.600 m2 đối với khu vực Bắc Bộ

1 mẫu ruộng bao nhiêu mét vuông

Những thông tin liên quan về mẫu và sào

Đơn vị mẫu hay sào hiện nay vẫn còn được sử dụng trong nền Nông nghiệp ở Việt Nam.

Bởi vì kích thước của 1 mẫu ở 3 miền là khác nhau; để cho dễ dàng tính toán, người ta hay dùng theo quy ước của khu vực Nam Bộ. Tức là 1 mẫu bằng 1 ha (hecta) bằng 10 sào (hay 10 công) và bằng 10.000 m2.

Phân biệt mẫu và mẫu Anh

Bởi vì cùng từ mẫu, nên dễ nhầm lẫn. Nhưng 'mẫu' trong hệ đo lường cổ của Việt Nam khác với 'mẫu Anh'.

Mẫu Anh, tiếng Anh là Acre, là một đơn vị đo diện tích thường dùng ở Anh và Mỹ.

1 mẫu Anh bằng 4.046,8564224 mét vuông.

Các đơn vị đo diện tích cổ ở Việt Nam

Ngoài sào và mẫu, còn có các đơn vị đo diện tích khác như sau: miếng, xích, than, tấc, phân, ô, khấu.

Sau đây là cách quy đổi của những đơn vị này sang m2.

 • 1 miếng = 36 m2
 • 1 xích hay thước = 24 m2
 • 1 than = 4 m2
 • 1 tấc hay thốn = 2,4 m2
 • 1 phân = 0,24 m2
 • 1 ô hay ghế = 0,16 m2
 • 1 khấu = 0, 016 m2

Hỏi và đáp các câu hỏi liên quan

1 mẫu anh bằng bao nhiêu ha

Ta có, 1 mẫu Anh bằng 4.046,8564224 m2 và 1 ha = 10.000 m2.

Như vậy, suy ra 1 mẫu Anh bằng khoảng 0,4 ha.

1 mẫu đất bằng bao nhiêu ha

Điều này phụ thuộc vào khu vực của mẫu đất. Sau đây là danh sách quy đổi dành cho cả 3 miền trên cả nước.

Do nước ta là nước chủ yếu làm nông nghiệp nên các đơn vị hecta, mẫu, sào, mét vuông ... được sử dụng rất nhiều. Nếu ở Nam Bộ phổ biến dùng đơn vị "công đất" thì ở Bắc Bộ và Trung Bộ lại thường sử dụng đơn vị đo diện tích như mẫu hay sào hơn.

1 mẫu ruộng bao nhiêu mét vuông

1 công đất bằng bao nhiêu mét vuông (m²), hecta (ha)?

Công hay Công đất là một đơn vị đo diện tích ruộng đất thường dùng ở miền Tây Nam bộ Việt Nam.

1 công = 1000 m² = 0,1 ha

1 sào bằng bao nhiêu mét vuông (m²), hecta (ha)?

Sào là đơn vị đo diện tích được sử dụng trong nông nghiệp Việt Nam. Đơn vị đo này khác nhau trên mỗi vùng miền.

- Bắc bộ:

1 sào = 360 m² = 0,036 ha

- Trung bộ:

1 sào = 500 m² = 0,05 ha

- Nam bộ:

1 sào = 1000 m² = 0,1 ha

1 hecta bằng bao nhiêu mét vuông (m²), kilômét vuông (km²), mẫu, sào?

Hecta (ha hay héc-ta) là một đơn vị đo diện tích phổ biến trong hệ thống các đơn vị đo lường, đặc biệt là trong nông nghiệp và ngành trắc địa.

1 ha = 10.000 m² = 0,01 km²

 • 1 ha = 27,7777777778 sào Bắc Bộ
 • 1 ha = 20 sào Trung Bộ
 • 1 ha = 10 sào Nam Bộ

Vì 1 mẫu = 10 sào cho nên:

 • 1 ha = 2,77777777778 mẫu Bắc Bộ
 • 1 ha = 2 mẫu Trung Bộ
 • 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ

1 thước bằng bao nhiêu mét (m), centimet (cm)?

Thước còn gọi là "thước ta" để phân biệt với "thước tây" (hay mét) dùng để đo lường kích thước áp dụng cho cả đất đai, nông nghiệp.

1 thước = 1 m = 100 cm = 10 tấc

Hy vọng rằng những thông tin trong bài viết đã giúp cho các bạn nắm rõ hơn về khái niệm và cách quy đổi về đơn vị đo diện tích đất của Việt Nam cùng với những quy ước chung về đo lường. Chúc bạn thành công!

1 mẫu bằng bao nhiêu m2 ở Mỹ?

Mẫu cũng có thể là viết tắt của mẫu Anh (tiếng Anh Acre), đơn vị thường dùng để đo diện tích đất đai tại Anh, Mỹ, tương đương 4.046,8564224 mét vuông.

1 mẫu miền Nam bằng bao nhiêu mét vuông?

1 Mẫu bằng bao nhiêu km2 Tương tự như cách chuyển đổi từ mẫu sang mét vuông (m2), chúng ta cũng có thể chuyển đổi được mẫu sang đơn vị đo lường ki lô mét vuông (km2) một cách dễ dàng. Cụ thể như sau: Nam Bộ: 1 mẫu sẽ bằng 0.01296 km2. Trung Bộ: 1 mẫu sẽ bằng 0.0049995 km2.

1 sào ruộng được bao nhiêu mét vuông?

Trong hệ đo lường cổ của Việt Nam, sào là một đơn vị đo diện tích. Một sào bằng 1/10 mẫu hoặc 1 công. Cách tính diện tích theo đơn vị mẫu hay sào tùy theo từng vùng. Chẳng hạn, ở Bắc Bộ 1 sào = 360 m²; Trung Bộ 1 sào = 500 m²; Nam Bộ 1 sào = 1000 m².

500m2 là bao nhiêu sào?

Khu vực Bắc Bộ: 1ha = 10.000m2/360m2 (tương đương với 27,78 sào). Khu vực Trung Bộ: 1ha = 10.000m2/500m2 (tương đương với 20 sào). Khu vực Nam Bộ: 1ha = 10.000m2/1000m2 (tương đương với 10 sào).