1/10 giờ bằng bao nhiêu giây

7. Lúc 7 giờ 30 phút, một người đi xe đạp từ A và đi trong 1 giờ 45 phút thì đến B. Hỏi người đó đền B lúc mấy giờ ?

8. Một máy bay bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội hết 1 giờ 45 phút và đến Hà Nội lúc 9 giờ. Hỏi máy bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc mấy giờ ?

Lời giải chi tiết

1.

Phương pháp:

1 ngày = 24 giờ. Muốn đổi một số từ đơn vị ngày sang giờ ta lấy 24 giờ nhân với số đó.

Cách giải:

a. 2,5 ngày = 24 giờ ⨯ 2,5 = 60 giờ

Chọn C                                 

b. \(\dfrac{2}{3}\) ngày = 24 giờ ⨯ \(\dfrac{2}{3}\) = 16 giờ.

Chọn B

2.

Phương pháp:

- 1 giờ = 60 phút. Muốn đổi một số từ đơn vị giờ sang phút ta lấy 60 phút nhân với số đó.

- 1 phút = 60 giây. Muốn đổi một số từ đơn vị phút sang giây ta lấy 60 giây nhân với số đó.

Cách giải:

a. 1,25 giờ = 60 phút ⨯ 1,25 = 75 phút

Chọn B                                 

b. \(\dfrac{2}{5}\) phút = 60 giây ⨯ \(\dfrac{2}{5}\) = 24 giây.

Chọn A.

3.

Phương pháp:

 - Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số phút ở kết quả lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

Cách giải:

7 giờ 34 phút + 2 giờ 52 phút = 9 giờ 86 phút = 10 giờ 26 phút (vì 86 phút = 1 giờ 26 phút)

Chọn A

4.

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường .

Cách giải:

12 phút 7 giây – 5 phút 18 giây = 11 phút 67 giây – 5 phút 18 giây = 6 phút 49 giây

Chọn A

5.

Phương pháp:

- Thời gian lúc An đến trường = 7 giờ 30 phút - 15 phút.

- Thời gian lúc Bình đến trường = 7 giờ 30 phút + 10 phút.

- Hiệu thời gian lúc hai bạn đến trường = thời gian lúc Bình đến trường - thời gian lúc An đến trường.

Hiện nay, mình nhận được một số câu hỏi được gửi về trang nhiều nhất là 1/10 giờ & 3/10 giờ bằng bao nhiêu phút ? Có vẻ như việc tính toán từ những con số thập phân đang là mối quan tâm và tìm hiểu của nhiều người. Thì sau đây, baonhieu.net sẽ giải đáp cho các bạn đáp án này bằng công thức tính giờ số thập phân cực kì đơn giản và dễ nhớ. Sẽ giúp bạn dễ dàng tính ra được đáp án ở những trường hợp tương tự cho sau này.

1/10 giờ bằng bao nhiêu giây

Khái niệm về số thập phân

Những con số 10, 100, 1000,… được gọi là những con số thập phân.

Ví dụ: 1/10, 1/100, 1/1000 là những phân số thập phân.

1dm hay 1/10m còn được viết tắt thành 0,1m
1cm hay 1/100m còn được viết tắt thành 0,01m
1mm hay 1/1000m còn được viết tắt thành 0,001m

Các phân số thập phân 1/10, 1/100, 1/1000 sẽ lần lượt được viết tắt thành 0,1; 0,01; 0,001m

0,1 được đọc là không phẩy một, tức là 0,1 = 1/10
0,01 được đọc là không phẩy không một, tức là 0,01 = 1/100
0,001 được đọc là không phẩy không không một, tức là 0,001 = 1/1000

Và các số như: 0,1; 0,01; 0,001 còn được gọi là số thập phân.

Cấu tạo của số thập phân

Cấu tạo của mỗi con số thập phân đều có hai phần và được phân cách bởi dấu phẩy. Phần nằm bên trái dấu phẩy được gọi là phần nguyên, còn những phần còn lại nằm bên phải dấu phẩy thuộc về phần số thập phân.

Ví dụ như: 8,97 thì số 8 là con số nằm bên trái của dấu phẩy thì đây là hàng số nguyên. Còn những con số còn lại 97 nằm ở vị trí bên phải dấu phẩy thì thuộc về phần số thập phân.

– Phần nguyên thì gồm có: 8 đơn vị
– Phần số thập phần thì gồm có: 9 phần mười, 7 phần trăm

Số thập phân 8,97 được đọc là: Tám phẩy chín mươi bảy.

Tương tự như vậy với con số thập phân khác 406,765 thì con số 406 là số nằm bên trái của dấu phẩy thì được gọi hàng số nguyên. Còn những con số còn lại 765 nằm bên phải dấu phẩy thì được gọi là số thập phân.

– Phần nguyên gồm có: 4 trăm, và 6 đơn vị (đối với số 0 khi ở hàng chục sẽ không được tính theo hàng đơn vị trong số thập phân ở hàng số nguyên)
– Phần số thập phân gồm có: 7 phần mười, 6 phần trăm, 5 phần nghìn

Vậy số thập phân 406,765 được đọc là: Bốn trăm linh sáu phẩy bảy trăm sáu mươi lăm.

1/10 giờ & 3/10 giờ bằng bao nhiêu phút ?

Cách tính 1/10 giờ & 3/10 giờ bằng bao nhiêu phút ? rất đơn giản, sau đây, mình sẽ hướng dẫn cụ thể cũng như giải thích cặn kẽ hơn về phương thức tính toàn từ phân số thập giờ ra kết quả bằng bao nhiêu phút số tự nhiên nhé.

Theo chúng ta được biết thì 1 giờ (1h) = 60 phút. Vậy thì cách tính 1/10 giờ bằng bao nhiêu phút như sau:

– Ta lấy 60 phút (tức là 1h) chia cho 10 và nhân cho 1 (1/10): 60:10×1= 6×1= 6

Và kết quả mà chúng ta tính được là bằng 6

=> Như vậy có nghĩa là 1/10 giờ là bằng 6 phút

Cực kì đơn giản đúng không nào? Tương tự như vậy, thì ta cũng sẽ tính 3/10 giờ bằng bao nhiêu phút như sau:

– Ta lấy 60 phút (tức là 1h) chia cho 10 và nhân cho 3 (3/10): 60:10×3= 6×3= 18

Và kết quả mà chúng ta vừa tính ra được là bằng 18

=> Như vậy tức là 3/10 giờ là bằng 18 phút

Tương tự như vậy thì chúng ta có thể thử cách tính giờ cho phân số thập phân này cho những số thập phân giờ khác.

Ví dụ như: 15/10 giờ là bằng bao nhiêu phút?

– Ta lấy 60 phút (tức là 1h) chia cho 10 và nhân cho 15 (15/10): 60:10×15= 6×15= 90

Và kết quả mà chúng ta vừa thực hiện cách tính đơn giản tính được là bằng 90

=> Như vậy có nghĩa là 15/10 giờ là bằng 90 phút

Cũng như vậy, chúng ta thực hiện thêm một phép tính tương tự như vậy nữa nhé. 23/10 giờ là bằng bao nhiêu phút?

– Ta cũng lấy 60 phút (tức là 1h) chia cho 10 và nhân cho 23 (23/10): 60:10×23= 6×23= 138

Và kết quả mà chúng ta vừa tính cho công thức phân số 23/10 là bằng 138

=> Như vậy có nghĩa là 23/10 giờ là bằng 138 phút

Thật đơn giản cho cách tính này đúng không nào? Các bạn có thể tham khảo thêm một số cách tính khác hiện nay cho những phân số thập phân. Nhưng đây là cách tính phổ biến, dễ làm và dễ nhớ nhất trong những cách tính giờ bằng phân số thập phân ra bao nhiêu phút.

Với sự phát triển về những con số trong toán học hiện nay, thì đối với những bạn nhỏ có thể là những thử thách học hỏi và trau dồi lớn và nhiều hơn cho những bậc cha mẹ, anh chị như chúng ta. Bởi với sự phát triển này cũng sẽ giúp sự phát triển, thông minh trong cách tính toán ở trẻ cũng trở nên được đa dạng hơn về cách học tập cũng như việc tự tìm hiểu và tìm ra những công thức tính toán trong toán học.

Có thể thấy, hiện nay ở nước ta, sự xuất hiện khá nhiều những thần đồng toán học rất giỏi trong việc tính toán cũng như tìm được nhiều cách giải toán mà trong sách giáo khoa hiện nay cũng không có đáp án. Điều này cho thấy rằng, việc cho con tìm hiểu và học tập những bộ môn học toán học hiện nay là cực kì cần thiết và có ích cho sự phát triển cũng như hành trình học tập của trẻ sau này.