Bài tập thị trường chứng khoán cơ bản năm 2024

Cost of debt is one of factors that firms consider when making their financing decision. Firms use more debt for their operating business in case of lower debt cost. Therefore, determing the impact factors on cost debt is interested in by firms and scholars. This study uses samples of 313 listed firms on Ho Chi Minh Stock exchange over period 2012 to 2017. The finding is that foreign ownership, state ownership, and financing leverage adversely affect on debt cost, while average 12-month interest positively impacts on the cost of debt.

Bài viết này nhằm giới thiệu kết quả nghiên cứu kiểm định sự tồn tại của hành vi bầy đàn (hay tâm lý bầy đàn) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Dữ liệu phục vụ nghiên cứu là chuỗi giá trị chỉ số HNX-Index và giá đóng cửa của các cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo tần suất tuần từ 01 tháng 01 năm 2009 đến 30 tháng 06 năm 2015. Phương pháp độ lệch chuẩn theo không gian CSSD (Cross-sectional standard deviation) và phân tích hồi quy được sử dụng nhằm phân tích dữ liệu thu thập được. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tồn tại của hiệu ứng bầy đàn trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Bài báo nghiên cứu về sự biến động giá giữa các thị trường ngoại hối của các nước ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam). Dữ liệu nghiên cứu theo ngày: từ 1-1-2018 đến 13-2-2023. Để tiến hành nghiên cứu, chúng tôi sử dụng mô hình Spillover Index được phát triển Diebold và Yilmaz (2014) để phân tích lan tỏa về giá và kiểm định nhân quả Granger trên từng miền tần số khác nhau của Breiting và Candelon (2006) để khám phá mối quan hệ hai chiều giữa thị trường ngoại hối trong: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Kết quả cho thấy, tồn tại lan tỏa về giá giữa các thị trường ngoại hối ASEAN-6 theo thời gian. Tổng chỉ số lan tỏa của 6 thị trường ngoại hối tương ứng 21,7%. Trong đó có các nước: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore là các quốc “truyền” lan tỏa giá, trong khi đó Thái Lan và Việt Nam “nhận” biến động giá. Ngoài ra, tồn tại mối quan hệ hai chiều giữa các thị trường ngoại hối ở trên các miền tần số khác nhau. Kết quả này là kênh thông tin h...

TÓM TẮT Trên cơ sở xác định nguyên nhân cơ bản gây xói lở bờ sông Cửu Long, là tải lượng phù sa mịn giảm và thiếu hụt lượng cát sỏi; bài báo đề xuất các giải pháp tổng thể giải quyết vấn đề xói lở bờ sông Cửu Long. Đó là (i) đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; (ii) nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo và di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xói lở cao; (iii) làm tốt công tác quản lí khai thác và sử dụng dòng sông; (iv) quy hoạch chỉnh trị sông tổng thể gắn với liền với quy hoạch lãnh thổ; (v) tăng cường vai trò của Ủy ban sông Mekong Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ. Từ khóa: xói lở bờ sông, sông Cửu Long, tiếp cận địa lí tổng hợp, chỉnh trị sông. ABSTRACT An overview study of primary causes and general solutions to erosion of riverbank in the Mekong river This study proposed the general solutions based on determinating primary reasons for resolving river bank erosion problems in the Mekong river based on sediment load decrement and sand-grave...

Preparing soft skills for students has been being a matter of great concern to both society and the education industry. Soft skills are an essential factor for the success and happiness of each individual. Many decades ago, the weakness of soft skills of Vietnamese students have been warned by educational organizations, businesses and domestic and foreign experts. Although knowledge that is considered as a necessary condition during the learning process; it is still not a sufficient condition for students who want to get a desired job. Nowadays, soft skills training activities are quite popular in almost universities and it is one of requirements for student’s graduation. However, these training activities are different in each university. In this study, from the practical experience in training soft skills of other universities, the authors recommend some basic solutions for integrating soft skills into main subjects in the specialized knowledge teaching process.

Tài liệu "Bài tập và bài giải Phân tích chứng khoán và định giá chứng khoán" được chia sẻ dưới đây có nội dung gồm các phần ôn tập lý thuyết, phần bài tập, một số mẫu phân tích công ty niêm yết, phần câu hỏi trắc nghiệm, và đáp án cho tất cả các bài tập,... Mời các bạn cùng tham khảo!

277 p TaiLieuvn 27/08/2021 60 22

Từ khóa: Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1, Tài chính doanh nghiệp 1, Tài chính doanh nghiệp, Định giá chứng khoán, Chi phí sử dụng vốn, Quan hệ lợi nhuận, Quan hệ rủi ro