Cách điền mẫu số 01/pli

Hàng năm doanh nghiệp phải báo cáo tình hình lao động cho Sở Lao động. Vậy khi báo cáo lao động cuối năm, doanh nghiệp cần làm có những lưu ý gì? - Ngọc Phát (Kiên Giang).


Cách điền mẫu số 01/pli

Hướng dẫn điền mẫu báo cáo tình hình lao động cuối năm theo Nghị định 145 (Hình từ internet)

Hạn chót nộp báo cáo tình hình lao động cuối năm của doanh nghiệp

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP) quy định về thời hạn định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động của doanh nghiệp như sau:

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI và thông báo đến cơ quan BHXH cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Như vậy, hạn chót nộp báo cáo lao động cuối năm của doanh nghiệp là trước ngày 05/12 của năm dương lịch.

Hướng dẫn điền mẫu số 01/PLI về báo cáo tình hình lao động

Cách điền mẫu số 01/pli
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động

Khi điền mẫu mẫu 01/PLI cần lưu ý những nội dung sau đây:

- Tại (1): Ghi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện

- Tại (2): Vị trí việc làm phân loại theo: (Nhà quản lý; Chuyên môn kỹ thuật bậc cao; Chuyên môn kỹ thuật bậc trung; Khác)

- Cột (8) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cấp xã;

- Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội;

- Cột (10) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin.

Hồ sơ báo báo cáo tình hình lao động cuối năm

- Trường hợp nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia: Doanh nghiệp khai trực tuyến mà không cần nộp file hay giấy tờ gì kèm theo.

- Nộp hồ sơ giấy cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ chỉ bao gồm: Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Doanh nghiệp chỉ cần in và điền mẫu này, ký đóng dấu và gửi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nộp qua email của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hồ sơ chỉ bao gồm: Bản san mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã được điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu của doanh nghiệp.

Không báo cáo tình hình lao động cuối năm bị xử phạt thế nào?

Theo quy định trên, doanh nghiệp phải hiện cáo cáo tình hình lao động theo đúng quy định, nếu không báo cáo hoặc để quá thời hạn quy định mới nộp báo cáo lao động thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định.

Theo đó, nếu người sử dụng lao động vi phạm là cá nhân thì sẽ bị phạt từ 05 - 10 triệu đồng, còn trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức (doanh nghiệp) vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng (theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

Châu Thanh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: [email protected]

Mẫu số 01/PLI hay văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài dùng cho doanh nghiệp, tổ chức là mẫu văn bản thay thế mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH. Mẫu số 01/PLI về giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được ban hành theo nghị định 152/2020/NĐ-CP, và có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2021.

Cách điền mẫu số 01/pli

Tóm tắt nội dung

Nội dung văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu Mẫu số 01/PLI

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động

Nội dung giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu Mẫu số 01/PLI sẽ xoay quanh các thông tin sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

2. Thông tin giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

Vị trí công việc: (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

– Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)

– Số lượng (người):

– Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):

– Địa điểm làm việc (dự kiến):

– Hình thức làm việc (nêu rõ thuộc hình thức làm việc):

– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài (tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc, chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc đó, lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài…):

Yêu cầu của việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 01/PLI

Yêu cầu của giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 01/PLI là phải được đại diện doanh nghiệp, tổ chức ký tên, đóng dấu xác nhận.

Mẫu giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài – Mẫu số 01/PLI phải được trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Doanh nghiệp, tổ chức (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và giải trình với cơ quan chức năng nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

>>>Xin visa nhập cảnh vào Việt Nam

Nơi tiếp nhận văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 01/PLI

Nơi tiếp nhận văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 01/PLI là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…

Tải mẫu Mẫu số 01/PLI.doc /  Mẫu số 01/PLI.pdf

Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 01/PLI là văn bản cần khai khi thực hiện thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, thủ tục xin cấp/cấp lại, gia hạn giấy phép lao động (trừ các trường hợp người sử dụng lao động không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo nghị định 152/2020/NĐ-CP). Để tìm hiểu thêm về thủ tục cũng như cách điền mẫu văn bản, các bạn hãy liên hệ PNVT nhé.