Chi phí thuế môn bài hạch toán như thế nào năm 2024

Lệ phí môn bài (hay còn gọi là thuế môn bài) là một sắc thuế trực thu mà doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể bắt buộc phải đóng theo định kỳ hàng năm. Mức thuế phải nộp sẽ dựa trên vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh, hoặc doanh thu năm trước đó của doanh nghiệp.

Hàng năm, doanh nghiệp gia tăng vốn điều lệ dựa trên hình thức góp vốn sẽ làm thay đổi mức lệ phí môn bài của doanh nghiệp. Ngoài ra, mỗi địa phương, quốc gia sẽ có sự thay đổi về lệ phí môn bài khác nhau.

Cách hạch toán phí môn bài khi nộp tờ khai cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việc hạch toán phí môn bài khi nộp tờ khai cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được áp dụng theo Thông tư 113/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Cụ thể, việc thực hiện hạch toán phí môn bài cho doanh nghiệp vừa và nhỏ quy định như sau:

- Đối với trường hợp sử dụng Thông tư 113/2016/TT-BTC:

+ Nợ 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp (Điều 64)

+ Có TK 3338: (TK 33382) Các loại thuế khác (Điều 41)

- Đối với trường hợp sử dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC:

+ Nợ 6425: Thuế, phí và lệ phí;(Điều 92);

+ Có TK 3338: (TK 33382) Các loại thuế khác.(Điều 52).

Việc khai lệ phí môn bài cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được thực hiện chậm nhất trong bao lâu?

Căn cứ theo khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về việc khai, nộp lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

- Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.

+ Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Như vậy, thời hạn chậm nhất để nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi kết thúc thời gian từ năm thứ tư kể từ khi thành lập doanh nghiệp thì thời hạn nộp lệ phí như sau:

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 07 năm kết thúc thời gian miễn khi việc kết thúc diễn ra 06 tháng đầu năm;

- Trong trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng cuối năm thì thời hạn nộp sẽ chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm tiếp theo.

Ngoài doanh nghiệp thì nhóm đối tượng nào phải nộp lệ phí môn bài?

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì nhóm đối tượng ngoài doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài (trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP) bao gồm:

- Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã. - Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (nếu có).

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trân trọng!

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: [email protected]

Hạch toán thuế môn bài là nghiệp vụ kế toán không thể thiếu đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh. Theo dõi ngay bài viết dưới đây để nắm chắc về các hạch toán thuế môn bài theo từng trường hợp bạn nhé!

Tài khoản hạch toán thuế môn bài

Hạch toán thuế môn bài vào tài khoản TK 3338 hay TK 3339.

TK 3338 phản ánh số tiền phải nộp, đã nộp hoặc còn thiếu về thuế bảo vệ môi trường, thuế môn bài và các loại thuế khác. Bao gồm:

 • TK 33381: phản ánh số thuế phải nộp, chưa nộp và còn phải nộp.
 • TK 33382: Phản ánh số thuế phải nộp khác như thuế môn bài, thuế nộp thay cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Mặt khác, theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, thuế môn bài được đổi tên thành lệ phí môn bài. Lệ phí môn bài được hạch toán theo Tài khoản 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. Tài khoản này thể hiện số phí, lệ phí phải nộp, đã nộp và còn phải nộp cho Nhà nước ngoài các khoản đã ghi vào các tài khoản từ 3331 đến 3338. Do đó, để thực hiện hạch toán, kế toán viên có thể sử dụng TK 3338 hoặc TK 3339.

Xem thêm: Thuế môn bài là gì? Các mức thuế môn bài và thời hạn nộp thuế năm 2022

Chi phí thuế môn bài hạch toán như thế nào năm 2024

Các trường hợp nộp lệ phí môn bài

Trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập

– Lúc làm tờ khai lệ phí môn bài 1 lần khi thành lập, ghi:

 • Nợ 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (sử dụng TK 6422 nếu theo TT 133).
  • Có 3338 hoặc 3339: Lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải nộp .

– Thời điểm hạch toán:

 • Nếu được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên (năm thành lập) thì sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài từ năm sau. Thuế môn bài sẽ được hạch toán vào năm phải nộp thuế.

– Căn cứ vào giấy nộp tiền để hạch toán bút toán nộp lệ phí môn bài

Trường hợp là doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm

Đối với doanh nghiệp đã và đang hoạt động: Do không cần làm tờ khai lệ phí môn bài (trừ trường hợp có thay đổi vốn) nên phải tự xác định mức lệ phí môn bài phải nộp hàng năm (hạn nộp chậm nhất là 30/1 hàng năm).

Xem thêm: Cách nộp thuế môn bài mới nhất – Hướng dẫn chi tiết

Chi phí thuế môn bài hạch toán như thế nào năm 2024

Cách hạch toán thuế môn bài chi tiết theo từng trường hợp

Hạch toán thuế môn bài khi nộp tờ khai

– Theo thông tư 133

 • Nợ TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp
  • Có TK 3338: Các loại thuế khác

– Doanh nghiệp sử dụng tài khoản theo thông tư 200

 • Nợ TK 6425: Thuế, lệ phí
  • Có TK 3338: Các loại thuế khác

Hạch toán khi nộp tiền

Theo Thông tư 133 và 200, trường hợp Doanh nghiệp nộp tiền đúng thời hạn sẽ hạch toán như sau:

 • Nợ TK 3338
  • Có TK 111/112

Hạch toán khi phạt nộp chậm

Doanh nghiệp trễ hạn và nộp chậm sẽ nhận được Quyết định xử phạt của cơ quan thuế. Lúc này các bước hạch toán thuế môn bài như sau:

Khi nhận được quyết định xử phạt:

 • Nợ TK 811: Chi phí khác
  • Có TK 3339: Phí, lệ phí và khoản phải nộp

Khi thực hiện nộp tiền phạt:

 • Nợ TK 3339: Phí lệ phí và khoản phải nộp
  • Có TK 111/112

Bút toán kết chuyển cuối kỳ

 • Nợ TK 911
  • Có TK 811

Chi phí thuế môn bài hạch toán như thế nào năm 2024

Ví dụ hạch toán lệ phí môn bài

Công ty Tường An thành lập vào ngày 15/12/2021. Vốn điều lệ là 2 tỷ

– Vì mới thành lập nên năm 2021 công ty X được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập (năm 2021)

– Phải nộp lệ phí môn bài từ năm 2022. Hạn là 30/01/2022

– Phải nộp tờ khai lệ phí môn bài năm đầu thành lập: chậm nhất vào ngày 30/01/2022

\=> Nhưng do ngày 30/01/2022 là chủ nhật (ngày nghỉ) nên thời hạn nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài năm 2022 được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là ngày 31/01/2022

Ngày 15/01/2022: Công ty X làm tờ khai lệ phí môn bài

– Xác định: Mức vốn 2 tỷ => Số tiền phải nộp là 2 triệu/năm

– Căn cứ vào tờ khai lệ phí môn bài, Hạch toán chi phí lệ phí môn bài phải nộp vào năm 2022 như sau:

 • Nợ 642: 2.000.000
  • Có 33382: 2.000.000

Ngày 20/01/2022: Công ty X nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022 vào NSNN qua mạng điện tử

– Căn cứ vào giấy nộp tiền hạch toán:

 • Nợ 33382: 2.000.0000
  • Có 112: 2.000.000

Bài viết trên đã chia sẻ những kiến thức xoay quanh việc hạch toán thuế môn bài. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản để áp dụng vào công việc kế toán.


Giải pháp UBot đã cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là giải pháp UBot Invoice và UBot Meeting. Trong thời gian tới, UBot sẽ sớm cho ra mắt bộ giải pháp tự động hóa, tối ưu hóa hiệu suất doanh nghiệp như UBot ePayment, UBot Matching, UBot Statement Checking.

Quý doanh nghiệp quan tâm xin mời tham khảo và nhận tư vấn bộ giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp tại đây: https://ubot.vn

Chi phí thuế môn bài hạch toán vào đầu?

Hạch toán thuế môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nướcNợ TK 3338 – Các loại thuế khác. Có TK 111,112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Chưa nộp thuế môn bài hạch toán như thế nào?

Theo như thông tin trên, khi hạch toán thuế môn bài kế toán viên có thể áp dụng cho 2 TK là TK 3338 và TK 3339. Trong đó, TK 3338 sẽ phản ánh số tiền phải đóng, đã đóng hoặc còn thiếu, cụ thể: TK 33381: phản ánh số thuế phải nộp, chưa nộp và cần nộp.

Thuế môn bài là gì kế toán?

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu mà tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm dựa trên vốn điều lệ/vốn đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu theo năm (đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

Nộp lệ phí môn bài năm 2024 như thế nào?

Bước 1: Truy cập trang web thuedientu.gdt.gov.vn..

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp..

Bước 3: Sau khi đăng nhập chọn [Nộp thuế] => Chọn ngân hàng cần nộp tiền thuế môn bài => Tạm nộp..

Bước 4: Điền tờ khai thông tin nộp thuế môn bài 2024..