clumbsy stranger là gì - Nghĩa của từ clumbsy stranger

clumbsy stranger có nghĩa là

Master Bating với Hand không chiếm ưu thế Hand

Thí dụ

GO Hãy cho bản thân một người lạ Clumbsy