Dự luật đặc khu kinh tế 2023

2022-08-10T09:03:15+07:00 2022-08-10T09:03:15+07:00 https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien-421/ubnd-tinh-xem-xet-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2023-29324.html https://binhphuoc.gov.vn/uploads/binhphuoc/news/2022_08/z3631842012693_1e8e978a27e35f0886dbd20fd962da45.jpg

Bình Phước : Cổng thông tin điện tử https://binhphuoc.gov.vn/uploads/binhphuoc/quochuy_1.png

Thứ tư - 10/08/2022 08:46

(CTTĐTBP) - Chiều 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Huỳnh Anh Minh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự thảo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Dự luật đặc khu kinh tế 2023
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu kết luận cuộc họp

Đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, từ kết quả phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2022, dự báo tình hình năm 2023, kế hoạch xác định mục tiêu là tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, vững chắc.

Dự luật đặc khu kinh tế 2023
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Quang phát biểu góp ý dự thảo các kế hoạch

Kế hoạch dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu so với năm 2022 là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8 - 8,5%; GRDP bình quân đầu người 90,8 triệu đồng, tăng 8,6%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 9,5%; thu ngân sách tăng 9,47%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 0,7%. UBND tỉnh cũng đã xây dựng 11 giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, dự kiến tổng vốn đầu tư năm 2023 là 8.170 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương 6.542 tỷ đồng, ngân sách trung ương 1.628 tỷ đồng.

Dự luật đặc khu kinh tế 2023
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Trường Vũ phát biểu góp ý dự thảo tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự thảo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, thảo luận cho ý kiến đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh trên cơ sở góp ý của các bộ, ngành trung ương.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch theo phạm vi, trách nhiệm của ngành mình. Kế hoạch xây dựng phải đảm bảo tính sát thực, khả thi cao, tránh việc điều chỉnh nhiều lần. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các sở, ngành để hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận các ý kiến, hoàn thiện báo cáo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh để trình các bộ, ngành trung ương./.

Tác giả bài viết: Xuân Nguyên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập968
  • Hôm nay62,386
  • Tháng hiện tại929,889
  • Tổng lượt truy cập130,355,350

Dự luật đặc khu kinh tế 2023

Các đại biểu Quốc hội tham dự, thảo luận tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: VGP/LS

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, với 462/463 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,77% tổng số đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Quốc hội quyết nghị đổi tên dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022); điều chỉnh thời gian trình đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023); bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) theo quy trình tại một kỳ họp dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Quốc hội cũng quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) các dự án: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Quốc hội quyết nghị, tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), trình Quốc hội thông qua 6 luật, 1 nghị quyết, bao gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Trình Quốc hội cho ý kiến về 6 dự án Luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) sẽ trình Quốc hội thông qua 6 luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đồng thời, trình Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án luật: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Thực hiện nghiêm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã thông qua

Nghị quyết giao Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lập pháp được giao trong Đề án định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XV (Đề án). Trường hợp sau khi rà soát, nghiên cứu thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết thì khẩn trương chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết bảo đảm chất lượng để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình, bảo đảm thứ tự ưu tiên về tính cấp thiết ban hành, tính khả thi của Chương trình, cân đối hài hòa với khối lượng công việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng toàn bộ các nhiệm vụ lập pháp đã được đề ra trong Đề án.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh, cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo thực hiện nghiêm, thực chất việc tổng kết thi hành pháp luật; đánh giá tác động của chính sách; tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Việc soạn thảo phải đặt yêu cầu cao về chất lượng, bám sát và kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; các quy định phải bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, có tính quy phạm cao, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh và có sự thống nhất cao thì mới đề xuất quy định trong luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết nhưng là vấn đề mới, chưa có sự đồng thuận cao thì có thể đề xuất thực hiện thí điểm; đánh giá kỹ lưỡng về nguồn lực để thực hiện.

Lê Sơn