Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024

Không chỉ cung cấp phương pháp giải cho bài 1, 2, 3, 4, tài liệu giải Toán lớp 5 trang 148, 149 - Ôn tập về phân số còn làm cho kiến thức về phân số của học sinh trở nên vững chắc, giúp họ thành thạo hơn trong môn Toán.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 148, 149 (bao gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 - Giải Toán lớp 5 trang 148, 149

Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024

Phương pháp giải:

  1. Sử dụng màu để đại diện cho tử số; mẫu số là tổng của phần được tô màu và phần không tô màu.
  2. Hỗn số xuất hiện khi có các hình riêng lẻ được tô màu; tử số là phần được tô màu trong mỗi hình, được chia theo số lượng; mẫu số là tổng số lượng phần tô màu và không tô màu trong hình được chia.

Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024

2. Giải bài 2 - Giải Toán lớp 5 ôn tập về phân số trang 148, 149

Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024

Phương pháp giải: - Bước 1: Kiểm tra xem tử số và mẫu số có thể chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1 không. - Bước 2: Chia tử và mẫu cho số tự nhiên đã xác định.

Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024

3. Giải bài 3 trang 149 SGK Toán 5

Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024

Phương pháp giải: Quy đồng mẫu số của hai phân số: - Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai. - Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ hai với mẫu số của phân số thứ nhất.

Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024

4. Giải bài 4 trang 149 SGK Toán 5

Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024

Phương pháp giải: - Đối với các phân số cùng mẫu số: So sánh phần tử số để xác định phân số lớn hơn. - Đối với các phân số khác mẫu số: + Bước 1: Làm cho mẫu số bằng nhau. + Bước 2: So sánh phần tử số để xác định phân số lớn hơn.

Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 148, 149 (tóm tắt)

Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024
Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024
Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024
Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024
Giải bài toán lớp 5 trang 148 149 năm 2024

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]

Đề bài

Rút gọn các phân số:

\(\dfrac{3}{6}\); \(\dfrac{18}{24}\); \(\dfrac{5}{35}\); \(\dfrac{40}{90}\); \(\dfrac{75}{30}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

- Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{3}{6}= \dfrac{3:3}{6:3}= \dfrac{1}{2}\); \(\dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}\);

\(\dfrac{5}{35}= \dfrac{5:5}{35:5} = \dfrac{1}{7}\); \(\dfrac{40}{90} = \dfrac{40:10}{90:10}= \dfrac{4}{9}\);