Sách giáo khoa toán lớp 9 tập 1 năm 2024

Với giải bài tập Toán 9 Tập 1 hay nhất [có kèm video bài giải] được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 9 Tập 1 Đại số và Hình học giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 9. Bên cạnh đó là các bài tóm tắt lý thuyết Toán lớp 9 [có kèm video bài giảng] và bộ bài tập trắc nghiệm theo bài học có lời giải chi tiết cùng với trên 100 dạng bài tập Toán lớp 9 với đầy đủ phương pháp giải giúp bạn ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 9.

Giải bài tập Toán 9 Tập 1 (hay nhất)

Video giải Toán 9 Bài 1: Căn bậc hai - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Toán 9 Tập 1 - phần Đại số

Phần Đại số - Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

 • Bài 1: Căn bậc hai
 • Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
 • Luyện tập trang 11-12
 • Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
 • Luyện tập trang 15-16
 • Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
 • Luyện tập trang 19-20
 • Bài 5: Bảng căn bậc hai
 • Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 30
 • Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • Luyện tập trang 33-34
 • Bài 9: Căn bậc ba
 • Ôn tập chương I

Phần Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất

 • Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
 • Luyện tập trang 45-46
 • Bài 2: Hàm số bậc nhất
 • Luyện tập trang 48
 • Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b
 • Luyện tập trang 51-52
 • Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
 • Luyện tập trang 55
 • Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
 • Luyện tập trang 59
 • Ôn tập chương II

Toán 9 Tập 1 - phần Hình học

Phần Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 • Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 • Luyện tập trang 69-70
 • Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 • Luyện tập trang 77
 • Bài 3: Bảng lượng giác
 • Luyện tập trang 84
 • Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
 • Luyện tập trang 89
 • Ôn tập chương I

Phần Hình học - Chương 2: Đường tròn

 • Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
 • Luyện tập trang 100-101
 • Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
 • Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
 • Luyện tập trang 106
 • Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
 • Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
 • Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
 • Luyện tập trang 116
 • Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn
 • Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 123
 • Ôn tập chương IIGiải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 4: Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

 1. 9; b) 4/9; c) 0,25; d) 2.

Lời giải

 1. Căn bậc hai của 9 là 3 và -3 (vì 32 = 9 và (-3)2 = 9)
 1. Căn bậc hai của 4/9 là 2/3 và (-2)/3 (vì (2/3)2 = 4/9 và(-2/3)2 = 4/9)
 1. Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5 (vì 0,52 = 0,25 và (-0,5)2 = 0,25)
 1. Căn bậc hai của 2 là √2 và -√2 (vì (√2)2 = 2 và(-√2)2 = 2 )

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 5: Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:

 1. 49; b) 64; c) 81; d) 1,21.

Lời giải

 1. √49 = 7, vì 7 > 0 và 72 = 49
 1. √64 = 8, vì 8 > 0 và 82 = 64
 1. √81 = 9, vì 9 > 0 và 92 = 81
 1. √1,21 = 1,1 vì 1,1 > 0 và 1,12 = 1,21

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 5: Tìm căn bậc hai của mỗi số sau:

 1. 64; b) 81; c) 1,21.

Lời giải

 1. Các căn bậc hai của 64 là 8 và -8
 1. Các căn bậc hai của 81 là 9 và -9
 1. Các căn bậc hai của 1,21 là 1,1 và -1,1

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 6: So sánh

 1. 4 và √15; b) √11 và 3.

Lời giải

 1. 16 > 15 nên √16 > √15. Vậy 4 > √15
 1. 11 > 9 nên √11 > √9. Vậy √11 > 3

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 6: Tìm số x không âm, biết:

 1. √x > 1; b) √x < 3.

Lời giải

 1. 1 = √1, nên √x > 1 có nghĩa là √x > √1

Vì x ≥ 0 nên √x > √1 ⇔ x > 1. Vậy x > 1

 1. 3 = √9, nên √x < 3 có nghĩa là √x < √9

Vì x ≥ 0 nên √x < √9 ⇔ x < 9. Vậy x < 9

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng:

121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400

Lời giải:

Ta có: √121 = 11 vì 11 > 0 và 112 = 121 nên

Căn bậc hai số học của 121 là 11. Căn bậc hai của 121 là 11 và – 11.

Tương tự:

Căn bậc hai số học của 144 là 12. Căn bậc hai của 144 là 12 và -12.

Căn bậc hai số học của 169 là 13. Căn bậc hai của 169 là 13 và -13.

Căn bậc hai số học của 225 là 15. Căn bậc hai của 225 là 15 và -15.

Căn bậc hai số học của 256 là 16. Căn bậc hai của 256 là 16 và -16.

Căn bậc hai số học của 324 là 18. Căn bậc hai của 324 là 18 và -18.

Căn bậc hai số học của 361 là 19. Căn bậc hai của 361 là 19 và -19.

Căn bậc hai số học của 400 là 20. Căn bậc hai của 400 là 20 và -20.

....................................

....................................

....................................

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Video giải Toán 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 8: Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 5cm và cạnh BC = x (cm) thì cạnh AB = √(25- x2 ) (cm). Vì sao ? (h.2).

Lời giải

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại B có:

AB2 + BC2 = AC2 ⇔ AB2 + x2 = 52

⇔ AB2 = 25 - x2

⇒ AB = √(25 - x2) (do AB > 0)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 8: Với giá trị nào của x thì √(5-2x) xác định ?

Lời giải

√(5 - 2x) xác định khi 5 - 2x ≥ 0

⇔ -2x ≥ -5

⇔ x ≤ 5/2

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 8: Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

a -2 -1 0 2 3 a2 √(a2)

Lời giải

a -2 -1 0 2 3 a2 4 1 0 4 9 √(a2) 2 1 0 2 3

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

Lời giải:

 1. Điều kiện -5a ≥ 0 => a ≤ 0
 1. Điều kiện 4 – a ≥ 0 => -a ≥ -4 = > a ≤ 4
 1. Điều kiện 3a + 7 ≥ 0 => 3a ≥ -7

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:

Lời giải:

....................................

....................................

....................................

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (có đáp án - cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)
 • Các dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Sách giáo khoa toán lớp 9 tập 1 năm 2024

Sách giáo khoa toán lớp 9 tập 1 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 9 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sgk Toán 9 (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.