wood on the fire là gì - Nghĩa của từ wood on the fire

wood on the fire có nghĩa là

Mmmhhmmmmm oh yeah vâng oh vâng mmmmmmm oh yeah

Thí dụ

Carson: Pizza Fired Wood, Hows Pizza Gonna Nhận một công việc Bây giờ

wood on the fire có nghĩa là

1. Đưa gỗ lên lửa
2. Nhận bệnh hoa liễu, để dương vật của bạn bỏng giống như nó đang cháy.

Thí dụ

Carson: Pizza Fired Wood, Hows Pizza Gonna Nhận một công việc Bây giờ 1. Đưa gỗ lên lửa

wood on the fire có nghĩa là

2. Nhận bệnh hoa liễu, để dương vật của bạn bỏng giống như nó đang cháy.

Thí dụ

Carson: Pizza Fired Wood, Hows Pizza Gonna Nhận một công việc Bây giờ

wood on the fire có nghĩa là

1. Đưa gỗ lên lửa

Thí dụ

Carson: Pizza Fired Wood, Hows Pizza Gonna Nhận một công việc Bây giờ