Would all be miles away from the farm là gì năm 2024

Do you go to school in an unusual place or make an unusual journey to get there? If so, tell us about it below.

Julia_D5

I go to an international school on the other side of Tokyo. Tokyo is a huge 1 city and I have to catch a train, then the underground, then a bus to get to school. It takes nearly two hours and I hate it.

Sonia_16

My family lives on a very small 2 _____, so I get a boat every day to get to school. I can't be late because there's only one boat in the morning.

Bret@home

Australia is a huge 3 _____ and my parents own a farm hundreds of kilometres from the nearest big town. There's no secondary school in our little community, so I have all my lessons online.

pinky

I go to school near Cape Town in South Africa and about 20km from my school is the point where two 4 _____ meet - the Atlantic and the Indian. I think our school has the most beautiful location in the world.

8ball_16

I go to school in Istanbul, which is famous for being the only city in the world where two 5 _____ meet. My school is in Asia, but when I look out of the window, I can see Europe.

hellokaty 14

Everyone has heard of the famous 6 _____ in our city, but most people don't know that the city is also called Niagara Falls. In fact, my school is called Niagara Falls High School!

Kid_16

My family lives in Dubai, very close to the 7 _____. It hardly ever rains, but we regularly have storms - sand storms! When that happens we have to stay indoors, so it's impossible to get to school.

Yola

My parents own a restaurant high in the 8 _____ and I have to get a cable car down to

the town to get to school every day. Sometimes, if it's really windy, I just have to stay

at home ;)

Phương pháp giải:

*Nghĩa của từ vựng

waterfall (n): thác nước

island (n): hòn đảo

oceans (n): đại dương

city (n): thành phố

country (n): quốc gia

mountains (n): núi

desert (n): sa mạc

continents (n): lục địa

Lời giải chi tiết:

Would all be miles away from the farm là gì năm 2024

Bài hoàn chỉnh

Julia_D5

I go to an international school on the other side of Tokyo. Tokyo is a huge city and I have to catch a train, then the underground, then a bus to get to school. It takes nearly two hours and I hate it.

Sonia_16

My family lives on a very small island, so I get a boat every day to get to school. I can't be late because there's only one boat in the morning.

Bret@home

Australia is a huge country, and my parents own a farm hundreds of kilometers from the nearest big town. There's no secondary school in our little community, so I have all my lessons online.

pinky

I go to school near Cape Town in South Africa, and about 20km from my school is the point where two oceans meet - the Atlantic and the Indian. I think our school has the most beautiful location in the world.

8ball_16

I go to school in Istanbul, which is famous for being the only city in the world where two continents meet. My school is in Asia, but when I look out of the window, I can see Europe.

hellokaty 14

Everyone has heard of the famous waterfall in our city, but most people don't know that the city is also called Niagara Falls. In fact, my school is called Niagara Falls High School!

Kid_16

My family lives in Dubai, very close to the desert. It hardly ever rains, but we regularly have storms - sand storms! When that happens, we have to stay indoors, so it's impossible to get to school.

Yola

My parents own a restaurant high in the mountains, and I have to get a cable car down to the town to get to school every day. Sometimes, if it's really windy, I just have to stay at home ;)

Tạm dịch

Julia_D5

Tôi học ở một trường quốc tế ở phía bên kia Tokyo. Tokyo là một thành phố lớn và tôi phải bắt tàu, rồi tàu điện ngầm, rồi xe buýt để đến trường. Phải mất gần hai giờ và tôi ghét nó.

Sonia_16

Gia đình tôi sống trên một hòn đảo rất nhỏ nên hàng ngày tôi phải đi thuyền đến trường. Tôi không thể trễ vì buổi sáng chỉ có một chuyến tàu.

Bret@home

Úc là một đất nước rộng lớn và bố mẹ tôi sở hữu một trang trại cách thị trấn lớn gần nhất hàng trăm km. Không có trường trung học nào trong cộng đồng nhỏ bé của chúng tôi, vì vậy tôi học tất cả các bài học trực tuyến.

pinky

Tôi học ở trường gần Cape Town ở Nam Phi, cách trường tôi khoảng 20km là nơi giao nhau của hai đại dương - Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Tôi nghĩ trường của chúng tôi có vị trí đẹp nhất trên thế giới.

8ball_16

Tôi học ở Istanbul, nơi nổi tiếng là thành phố duy nhất trên thế giới có hai châu lục gặp nhau. Trường của tôi ở Châu Á, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy Châu Âu.

hellokaty 14

Mọi người đều đã nghe nói đến thác nước nổi tiếng ở thành phố của chúng ta, nhưng hầu hết mọi người không biết rằng thành phố này còn được gọi là Thác Niagara. Trên thực tế, trường của tôi có tên là Trường Trung học Niagara Falls!

Kid_16

Gia đình tôi sống ở Dubai, rất gần sa mạc. Trời hiếm khi mưa nhưng chúng ta thường xuyên có bão - bão cát! Khi điều đó xảy ra, chúng tôi phải ở trong nhà nên không thể đến trường được.

Yola

Bố mẹ tôi có một nhà hàng trên núi cao, hàng ngày tôi phải đi cáp treo xuống thị trấn để đến trường. Nhiều khi gió to quá mình phải ở nhà thôi ;)

Bài 2

2. Choose the correct option.

(Chọn phương án đúng.)

1 We should start walking back to the car. Look, the tide is coming in / out / up pretty quickly.

2 The United Kingdom is made out / up / in of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.

3 Walk slowly across the stream and you won't stir over / in / up too much mud from the bottom.

4 This soup is cold. Let's put it on the camp fire to heat it out / over / up a little.

5 Did dinosaurs really die out / over / up because a giant meteorite hit the planet?

6 We were walking through the forest when we came over / up / across some ancient ruins.

7 The sand on the beach goes on for miles when the tide goes out / in / across all the way.

Phương pháp giải:

*Các cụm động từ

come in: lên, đến

tobe made up of: bao gồm

stir up: khuấy động

heat up: làm nóng

die out: tuyệt chủng

come across: tình cờ gặp

go out: rút, tắt

Lời giải chi tiết:

1 We should start walking back to the car. Look, the tide is coming in pretty quickly.

(Chúng ta nên bắt đầu đi bộ trở lại ô tô. Hãy nhìn xem, thủy triều đang lên khá nhanh.)

2 The United Kingdom is made up of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.

(Vương quốc Anh bao gồm Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.)

3 Walk slowly across the stream and you won't stir up too much mud from the bottom.

(Đi chậm qua suối và bạn sẽ không khuấy động quá nhiều bùn dưới đáy.)

4 This soup is cold. Let's put it on the campfire to heat it up a little.

(Món súp này lạnh. Chúng ta hãy đốt nó lên lửa trại để làm nóng nó một chút.)

5 Did dinosaurs really die out because a giant meteorite hit the planet?

(Khủng long có thực sự tuyệt chủng vì thiên thạch khổng lồ va vào hành tinh?)

6 We were walking through the forest when we came across some ancient ruins.

(Chúng tôi đang đi bộ xuyên rừng thì tình cờ gặp một số di tích cổ.)

7 The sand on the beach goes on for miles when the tide goes out all the way.

(Cát trên bãi biển trải dài hàng dặm khi thủy triều rút hẳn.)

Bài 3

3. Complete the extracts from travel guides with words from the box below. Make the nouns plural if necessary. There are two extra words.

(Hoàn thành các đoạn trích từ sách hướng dẫn du lịch bằng các từ trong khung bên dưới. Làm cho danh từ ở dạng số nhiều nếu cần thiết. Có hai từ bị thừa.)

Would all be miles away from the farm là gì năm 2024

You can see thousands of interesting marine plants in the Sargasso Sea. Because of the 1 _____ currents, they get trapped and cannot escape back into the open waters. It's an incredible sight to see!

A visit to Camber Sands is recommended for lovers of sandy beaches - and during low 2 _____ it's possible to walk for miles across the golden flat earth before the sea comes back in.

The 3 _____ island of Bali is the ideal destination for lovers of sandy beaches and surfing - or, in fact, anyone that wants to relax under clear blue skies.

The Carpathians are the second largest mountain 4 _____ in Europe and home to brown bears, wolves and the lynx. You'll also find a number of thermal springs there.

The town of Nazare in Portugal has become a popular location for surfers since November 2017. This is when Rodrigo Koxa broke the world record after riding a huge 5 _____ with a height of over

24 metres.

If you don't have much time, take a walk along the 6 _____ River Thames. It's a great way to see many of London's popular tourist attractions such as Tower Bridge, the London Eye or the Houses of Parliament.

Phương pháp giải:

*Nghĩa của từ vựng

calm (adj): tĩnh lặng

coast (n): bờ biển

ocean (n): đại dương

range (n): dãy

tide (n): thủy triều

tropical (adj): nhiệt đới

volcano (n): núi lửa

wave (n): sóng

winding (adj /n): khúc quanh

Lời giải chi tiết:

Would all be miles away from the farm là gì năm 2024

Bài hoàn chỉnh

You can see thousands of interesting marine plants in the Sargasso Sea. Because of the winding currents, they get trapped and cannot escape back into the open waters. It's an incredible sight to see!

A visit to Camber Sands is recommended for lovers of sandy beaches - and during low tides, it's possible to walk for miles across the golden flat earth before the sea comes back in.

The tropical islands of Bali are the ideal destination for lovers of sandy beaches and surfing - or, in fact, anyone who wants to relax under clear blue skies.

The Carpathians are the second largest mountain range in Europe and home to brown bears, wolves, and the lynx. You'll also find a number of thermal springs there.

The town of Nazare in Portugal has become a popular location for surfers since November 2017. This is when Rodrigo Koxa broke the world record after riding a huge wave with a height of over 24 meters.

If you don't have much time, take a walk along the calm River Thames. It's a great way to see many of London's popular tourist attractions such as Tower Bridge, the London Eye, or the Houses of Parliament.

Tạm dịch

Bạn có thể thấy hàng ngàn loài thực vật biển thú vị ở biển Sargasso. Do dòng chảy quanh co nên chúng bị mắc kẹt và không thể thoát ra vùng biển rộng. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc để xem!

Một chuyến viếng thăm Camber Sands được khuyến khích cho những người yêu thích những bãi biển đầy cát - và khi thủy triều xuống, du khách có thể đi bộ hàng dặm trên vùng đất bằng phẳng vàng trước khi biển quay trở lại.

Các hòn đảo nhiệt đới của Bali là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích những bãi biển đầy cát và lướt sóng - hoặc trên thực tế, bất kỳ ai muốn thư giãn dưới bầu trời trong xanh.

Carpathians là dãy núi lớn thứ hai ở châu Âu và là nơi sinh sống của gấu nâu, chó sói và linh miêu. Bạn cũng sẽ tìm thấy một số suối nước nóng ở đó.

Thị trấn Nazare ở Bồ Đào Nha đã trở thành địa điểm ưa thích của những người lướt sóng kể từ tháng 11 năm 2017. Đây là thời điểm Rodrigo Koxa phá kỷ lục thế giới sau khi cưỡi một con sóng khổng lồ có độ cao hơn 24 mét.

Nếu không có nhiều thời gian, hãy đi dạo dọc dòng sông Thames êm đềm. Đó là một cách tuyệt vời để tham quan nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Luân Đôn như Cầu Tháp, Vòng quay London Eye hoặc Tòa nhà Quốc hội.