2 2 giờ bằng bao nhiêu phút năm 2024

- Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên và ghi đơn vị đo tương ứng sau kết quả tìm được.

- Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ; số giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của giây là phút.

Lời giải chi tiết:

 1. (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3

\= 5 giờ 65 phút × 3 (65 phút = 1 giờ 5 phút)

\= 6 giờ 5 phút × 3

\= 18 giờ 15 phút.

 1. 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3

\= 3 giờ 40 phút + 6 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

\= 3 giờ 40 phút + 7 giờ 15 phút

\= 10 giờ 55 phút.

 1. (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

\= 11 phút 56 giây : 4

\= 2 phút 59 giây.

 1. 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4

\= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

\= 25 phút 9 giây.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

Bài học lần này vuihoc.vn sẽ cũng cấp kiến thức trọng tâm và hướng dẫn các bé học toán lớp 3 xem đồng hồ.

Bài học lần này vuihoc.vn sẽ cũng cấp kiến thức trọng tâm và hướng dẫn các bé học toán lớp 3 xem đồng hồ.

Xem thêm bài học:

 • Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức
 • Bài học toán tìm x lớp 3 có dư
 • Bài học toán lớp 3 số la mã

1. Giới thiệu về bài học đồng hồ

1.1. Xem đồng hồ là gì?

Xem đồng hồ là việc chúng ta xem thời gian ở trong đồng hồ, biết được tại thời điểm chúng ta xem đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ bao nhiêu phút bao nhiêu giây.

Ví dụ: Mặt đồng hồ số

1.2. Các loại đồng hồ thường gặp

 • Đồng hồ số chữ số tự nhiênĐồng hồ chữ số la mãĐồng hồ điện tử

  2. Cách xem đồng hồ

  2.1 Giới thiệu đồng hồ số

  Đồng hồ số là đồng hồ sử dụng các số tự nhiên từ 1 đến 12 ở mặt đồng hồ

  Trên mặt đồng hồ số có thể có đầy đủ kim giờ, kim phút, kim giây hoặc có thể chỉ gồm kim giờ và kim giây

  2.2 Giới thiệu về kim giờ

  Kim giờ là kim ngắn nhất trong mặt đồng hồ, nó di chuyển rất chậm, cứ 24 lần di chuyển 1 bước nghĩa là kết thúc một ngày.

  2.3 Giới thiệu về kim phút

  Kim phút là kim dài và to trong mặt đồng hồ, nó di chuyển với tốc độ vừa, mỗi lần nó di chuyển một dấu tích nhỏ thì 1 phút trôi qua. Cứ 60 lần nó di chuyển 1 bước thì có nghĩa là một giờ đồng hồ đã trôi qua

  2.4 Giới thiệu về kim giây

  Kim giây là kim dài và mỏng, di chuyển rất nhanh. Mỗi lần nó di chuyển thì một giây trôi qua

  2.5 Mối quan hệ giữa kim giây, phút, giờ

  Kim giờ, kim phút không giống nhau nhưng chúng cùng có chức năng dùng để đo lường thời gian.

  • 60 giây = 1 phút. 60 giây hoặc 1 phút là thời gian mà kim giây di chuyển 1 vòng bắt đầu từ số 12 rồi quay 1 vòng về vị trí số 12 ban đầu.
  • 60 phút = 1 giờ. 60 phút hoặc 1 giờ là thời gian mà kim phút di chuyển 1 vòng từ số 12 và kết thúc tại số 12.
  • 24 giờ = 1 ngày. 24h hoặc 1 ngày là thời gian mà kim giờ di chuyển 2 vòng theo chu kì: bắt đầu di chuyển từ số 12 kết thúc tại số 12 và lặp lại quá trình này một lần nữa.

  3. Cách xem đồng hồ

  3.1 Cách đọc giờ đúng

  • Giờ đúng là khi kim phút chỉ đúng vào số 12 và kim giờ chỉ bất kì vào số nào thì chính là giờ đúng của số đó.### Ví dụ ở mặt đồng hồ hình vẽ dưới đây:

   Giờ đúng là 5 giờ, vì: kim phút chỉ đúng vào số 12, kim giờ chỉ vào số 5, nên nó là 5 giờ đúng

   3.2 Cách đọc giờ lẻ

   - Nhắc lại một số kiến thức con cần biết:

   • Một giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây.
   • Trên mặt đồng hồ mỗi số cách nhau 5 đơn vị bắt đầu từ số 12

   Ví dụ từ số 12 đến 1 là 5 đơn vị, từ 1 đến 2 là 5 đơn vị, cứ như thế di chuyển thêm 1 số thì ta lại cộng thêm 5 đơn vị. Như vậy nếu từ 12 đến 2 sẽ là 10 đơn vị

   - Khi xem đồng hồ giờ lẻ ta có những trường hợp sau:

   Để tính số phút nếu kim phút chỉ đúng vào một số nào trên mặt đồng hồ: ta lấy 5 nhân với số mà kim phút chỉ

   Nếu kim phút chỉ lệch thì ta lấy một số lớn mà kim phút vừa vượt qua nhân cho 5 rồi cộng thêm với những vạch nhỏ ở trong. Giữa 2 số có 4 vạch nhỏ.

   - Một số trường hợp khác:

   • Khi đồng hồ chỉ 30 phút còn được gọi là “giờ rưỡi”

   Ví dụ: 7 giờ 30 phút hay 7 giờ rưỡi

   • Khi đồng hồ chỉ qua 30 phút thì được gọi là “giờ kém”

   Ví dụ: đồng hồ chỉ 2 giờ 45 phút vì còn thiếu 15 phút nữa là 3 giờ đúng nên ta có cách gọi khác là 3 giờ kém 15 phút.

   3.3 Cách đọc giờ buổi chiều

   - Một ngày có 24 giờ ta phân như sau:

   • Giờ buổi sáng là từ: 12 giờ đêm đến 11 giờ 59 phút trưa
   • Giờ buổi chiều là từ: 12 giờ trưa đến 11 giờ 59 phút đêm.

   - Cách đọc giờ buổi chiều theo có 2 cách: cách đọc theo 12 giờ chiều và cách đọc theo 24 giờ

   • Cách đọc theo 12 giờ chiều: số giờ + chiều

   Ví dụ: đồng hồ chỉ 1 giờ chiều

   - Cách đọc theo 24 giờ: bắt đầu đếm từ 12 giờ trưa cứ thêm 1 giờ thì ta lại cộng thêm 1 đơn vị. Nghĩa là nếu đồng hồ chỉ 1 giờ chiều ta lấy 12 + 1 = 13. hay 1 giờ chiều = 13 giờ

   3.4 Những lưu ý đối với dạng toán lớp 3 xem đồng hồ.

   • Con cần ghi nhớ và phân biệt đâu là kim giờ, kim phút và kim giây
   • Đối với cách đọc giờ lẻ: cần lưu ý tới kim phút đã qua những số nào, số nào là to nhất trong cách số kim giờ đi qua, đếm đúng số vạch mà kim phút đã qua giữa 2 số.
   • Đối với cách đọc giờ kém, chỉ đọc số phút ở vị trí chẵn như 35, 40, 45, 50, 55

   Ví dụ: 2 giờ 40 phút hay 3 giờ kém 20 phút; 2 giờ 45 phút hay 3 giờ kém 15 phút; 2 giờ 50 phút hay 3 giờ kém 10 phút; 2 giờ 55 phút hay 3 giờ kém 5 phút

   4. Bài tập vận dụng toán lớp 3 xem đồng hồ

   Đối với dạng bài toán xem đồng hồ này học sinh cần luyện chắc kiến thức cơ bản từ đó mở rộng với những bài tập nâng cao. Nhằm giúp các em có nền tảng vững chắc để học ở các bậc học tiếp theo, Ngoài ra còn giúp các em ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày biết cách xem giờ, sắp xếp thời gian cho khoa học hợp lí.

   Dưới đây là một số dạng bài tập của toán lớp 3 xem đồng hồ, phụ huynh, học sinh có thể tham khảo.

   Dạng 1: Xem giờ theo đồng hồ đã cho

   Bài 1: Đọc giờ đồng hồ.

   Bài giải:

   Theo thứ tự từ trái qua phải có:

   Đồng hồ A chỉ: 8 giờ đúng vì: kim giờ chỉ đúng số 8, kim phút chỉ đúng số 12

   Đồng hồ B chỉ: 9 giờ đúng vì: kim giờ chỉ đúng số 9, kim phút chỉ đúng số 12

   Đồng hồ C chỉ: 10 giờ đúng

   Đồng hồ D chỉ 11 giờ

   Đồng hồ E chỉ 12 giờ

   Đồng hồ G chỉ 1 giờ

   Đồng hồ H chỉ 2 giờ

   Đồng hồ K chỉ 3 giờ

   Đồng hồ M chỉ 4 giờ

   Dạng 2: Quay kim đồng hồ để được giờ tùy ý.

   Bài 1: Quay kim đồng hồ như thế nào để được giờ như sau:

   1. 5 giờ 15 phút
   1. 12 giờ đúng
   1. 6 giờ 35 phút
   1. 4 giờ kém 15 phút

   Bài giải

   1. Để được 5 giờ 15 phút ta cần: Quay vị trí kim giờ ở đúng số 5 và quay kim phút ở vị trí số 3
   1. Để được 12 giờ đúng ta cần quay: cả kim giờ và kim phút ở vị trí số 12
   1. Để được 6 giờ 35 phút ta cần quay vị trí kim giờ ở số 6 và vị trí kim phút ở số 7
   1. Để được 4 giờ kém 15 phút hay 3 giờ 45 phút ta cần quay: vị trí kim giờ ở số 3 và vị trí kim phút ở số 9

   Dạng 3: Đọc giờ buổi chiều

   Bài 1: Đọc giờ sau đây theo cách đọc giờ buổi chiều.

   1. 1 giờ 15 phút
   1. 10 giờ 20 phút
   1. 8 giờ 30 phút
   1. 6 giờ 45 phút

   Bài 2: Nối đồng hồ với thời gian tương ứng

   Bài giải

   Bài 1:

   Cách đọc giờ buổi chiều là:

   1. 1 giờ 15 phút được đọc là: 13 giờ 15 phút
   1. 10 giờ 20 phút được đọc là: 22 giờ 20 phút
   1. 8 giờ 30 phút được đọc là: 20 giờ 30 phút
   1. 6 giờ 45 phút được đọc là: 18 giờ 45 phút tối

   Bài 2

   Đồng hồ tương ứng với thời gian bài cho là:

   Đồng hồ A là: 7 giờ 55 phút

   Đồng hồ B là: 3 giờ 27 phút

   Đồng hồ C là: 1 giờ kém 16 phút

   Đồng hồ D là: 9 giờ 19 phút

   Đồng hồ E là: 5 giờ kém 23 phút

   Đồng hồ G là: 12 giờ rưỡi

   Đồng hồ H là: 8 giờ 50 phút

   Đồng hồ I là: 10 giờ 8 phút

   Dạng 4: Tính khoảng thời gian đã trôi qua

   Bài 1: Tính khoảng thời gian đã trôi qua

   1. Từ 2 giờ 45 phút đến 5 giờ 15 phút đã trôi qua bao nhiêu giờ.
   1. Từ 12 giờ đến 4 giờ 30 phút đã trôi qua bao nhiêu giờ
   1. Từ 10 giờ đến 11 giờ 15 phút đã trôi zqua bao nhiêu giờ
   1. Từ 3 giờ kém 15 phút đến 4 giờ đã trôi qua bao nhiêu giờ

   Bài giải

   1. Khoảng thời gian trôi qua là: 5 giờ 15 phút - 2 giờ 45 phút = 2 giờ 30 phút
   1. Khoảng thời gian trôi qua là: 12 giờ là vị trí xuất phát đầu tiên có thể có là 0 nên lấy 4 giờ 30 phút - 0 giờ = 4 giờ 30 phút
   1. Khoảng thời gian trôi qua là: 11 giờ 15 phút - 10 giờ = 1 giờ 15 phút
   1. Khoảng thời gian trôi qua là: 4 giờ - 3 giờ kém 15 (hay 2 giờ 45 phút) = 1 giờ 15 phút

   Toán lớp 3 xem đồng hồ không khó khăn nếu con nắm chắc kiến thức cơ bản, chăm chỉ luyện tập các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Vuihoc.vn luôn sẵn sàng đồng hành để con học toán thêm thú vị hơn.

   2 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút?

   Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Lí do : 1 giờ = 60 phút , 2 giờ = 120 phút .

   2 7 giờ bằng bao nhiêu phút?

   Do đó 2,7 giờ = 2 giờ 42 phút.

   2 25 là bao nhiêu phút?

   2,25giờ = 145phút.