Cách tính điểm trung bình học kỳ iuh năm 2024

 • Home
 • Học tập
 • Công Giáo
  • Giáo án GLý
  • Truyện ngắn
 • Mật Thư
  • Tài Liệu Mật Thư
  • Mật Thư Tổng Hợp
  • Cách Giải
 • Hình Ảnh
 • Tài Liệu
 • Liên Hệ
 • Giới Thiệu

Tìm kiếm

Cách tính điểm Trung Bình môn học IUH

Cách tính điểm trung bình học kỳ iuh năm 2024

Lưu ý: với những môn có nhiều cột điểm Thường kỳ, các bạn lấy trung bình cộng của các cột nhé!

Cách tính điểm TBC Tích Lũy IUH

Cách tính điểm trung bình học kỳ iuh năm 2024

Cách tính điểm này áp dụng cho cả hệ thống cũ và hệ thống mới!

By Jos Trần Toàn

Điều hướng bài viết

 • Home
 • Học tập
 • Công Giáo
  • Giáo án GLý
  • Truyện ngắn
 • Mật Thư
  • Tài Liệu Mật Thư
  • Mật Thư Tổng Hợp
  • Cách Giải
 • Hình Ảnh
 • Tài Liệu
 • Liên Hệ
 • Giới Thiệu

Tìm kiếm

Cách tính điểm trung bình học kỳ iuh năm 2024

Lưu ý: với những môn có nhiều cột điểm Thường kỳ, các bạn lấy trung bình cộng của các cột nhé!

Cách tính điểm này áp dụng cho cả hệ thống cũ và hệ thống mới!

By Jos Trần Toàn

Điều hướng bài viết