Chiến lược doanh nghiệp là gì năm 2024

Chiến lược (Strategy) là tổ hợp những hành động, quyết định, cách thức, các mục tiêu dài hạn được lên kế hoạch kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Thuật ngữ này vốn có nguồn gốc từ lĩnh vực quân sự, chiến lược thời điểm đó được hiểu là phương án để có thể chiến thắng đối thủ trong trận chiến.

là một kế hoạch mang tính chất tổng thể, được xem là một kế hoạch toàn diện trong công việc. Việc sở hữu một chiến lược rõ ràng, cụ thể thì dù còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng tỉ lệ thành công là cực kỳ cao.

Chiến lược doanh nghiệp là gì năm 2024

Chiến lược là một kế hoạch mang tính chất tổng thể, toàn diện trong công việc.

Nhiều người dễ nhầm lẫn giữa chiến lược và chiến thuật là 2 khái niệm giống nhau. Nhưng thực tế đây là 2 khái niệm hoạt toàn khác nhau:

Chiến lược Chiến thuật Mục đíchGiúp xác định các mục tiêu rộng hơn, mang tính chi tiết, rõ ràng thúc đẩy doanh nghiệp, tổ chức tổng thể và tổ chức nguồn lực Sử dụng các nguồn lực cụ thể để đạt được mục tiêu nhằm hỗ trợ một nhiệm vụ nhất định.Vai tròCá nhân từng nhân sự có vai trò ảnh hưởng đến nguồn lực trong tổ chức. Họ hiểu phải làm thế nào để tập hợp các chiến thuật làm việc cùng nhau để đạt được kết quả. Ban lãnh đạo một bộ phận cụ thể điều động các nguồn lực để hành động hoá nhằm đạt được những mục tiêu đề ra.Trách nhiệm Doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về năng lực tổng thể của tổ chức Tổ chức chịu trách nhiệm với các nguồn lực cụ thể đã được chỉ định.Phạm ViTất cả các nguồn lực trong công ty, cũng như các điều kiện môi trường rộng lớn hơn bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đồng minh, nền kinh tế,… Một tập hợp con các nguồn lực được sử dụng một kế hoạch cụ thể. Chiến thuật thường cụ thể và rõ ràng với nguồn lực hạn hẹp để được mục tiêu rộng hơn.Thời hạnDài hạn, ổn định, không thay đổi thường xuyên. Ngắn hạn, linh hoạt với hình tình cụ thể.Phương phápSử dụng kinh nghiệm, nghiên cứu, tư duy, phân tích, kể cả giao tiếp Sử dụng trải nghiệm, kinh nghiệm, phương pháp phù hợp nhất, kế hoạch, quy trình và nhóm.Đầu raTạo nên mục tiêu tổ chức rõ ràng, kế hoạch cụ thể Sử dụng con người, công cụ, thời gian để sản xuất phân phối và đầu ra rõ ràng.

Những đặc tính cơ bản có trong chiến lược

Chiến lược trong kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng, nó phản ánh tầm nhìn của các bậc quản lý, lãnh đạo về định hướng phát triển trong tương lai, những như cập nhật xu hướng thị trường. Từ đó bạn có thể nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đặc tính cơ bản của chiến lược gồm có:

Tính dài hạn

Đặc tính này chỉ mang tính tưởng đối vì sẽ có nhiều chiến lược được hoàn thành nhanh hơn so với thời gian dự tính. Nhưng cũng có những chiến lược kéo dài qua nhiều năm. Thế nhưng, những vấn đề lớn, phức tạp cần đầu tư nhiều nguồn lực thì phải có chiến lược dài hạn để đảm bảo thực hiện.

Tính linh hoạt

Đặc tính này rất cần thiết đối với chiến lược dài hạn cũng như là ngắn hạn. Sự thích ứng linh hoạt, mềm dẻo, dễ dàng điều chỉnh hướng đi khi xảy ra vấn đề sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro không đáng có trong quá trình triển khai.

Chiến lược doanh nghiệp là gì năm 2024

Chiến lược trong kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng

Xem thêm: Hoạch định chiến lược Marketing – Quy trình chuẩn bạn cần nắm rõ

Tính thời đại

Trong bối cảnh nền kinh tế mở, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế như ngày nay, thì việc đưa ra các chiến lược không chỉ gò bó trong một khu vực nhất định mà cần mở rộng ra các nước trên thế giới. Đây là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp học hỏi những điều mới mẻ và rút kinh nghiệm cho những thiếu sót của bản thân.

Tính hệ thống

Tính hệ thống của chiến lược sẽ đề cập đến các vấn đề mang tính chất tổng quát và ý nghĩa cốt lõi đối với sự phát triển doanh nghiệp. Tính hệ thống này phải đi kèm với sự ổn định tương đối.

Tính lượng hoá và cụ thể

Đặc tính này có nghĩa là chiến lược cần phải chi tiết, cụ thể và đo lường được. Các bước thực hiện càng chi tiết, cụ thể thì khả năng đo lường càng chính xác. Tính lượng hoá của chiến lược là việc đề ra mục tiêu tổng quát, rõ ràng, cần tính toán dự báo các chỉ tiêu chính xác, cụ thể.

Tính chọn lựa

Đối với các chiến lược dài hạn 5 năm hay 10 năm, doanh nghiệp cần lựa chọn những chiến lược mang tính then chốt để triển khai. Bởi lẽ, nguồn lực của doanh nghiệp có giới hạn và biến đổi không ngừng, nếu phân bổ đại trà sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chung của công ty.

Tính bao quát

Chiến lược phải bao quát được những vấn đề dài hạn vừa đáp ứng tốt các vấn đề ngắn hạn, bên cạnh đó cũng vừa mở rộng quy mô lớn và chú trọng nâng cấp quy mô vừa và nhỏ. Điều này giúp nhân đôi sức mạnh to lớn sự liên kết trong nội bộ, giúp doanh nghiệp có nền tảng phát triển vững vàng hơn trong tương lai.

5 Giai đoạn tạo nên một chiến lược thành công

Giai đoạn 1: Xây dựng mục tiêu

Xác định mục tiêu và mục đích mà công ty muốn đạt được đạt trong tương lai. Những mục tiêu đó phải mang tính thiết thực và được lượng hóa cụ thể những công ty muốn thu được. Trong quá trình xây dựng chiến lược, các mục tiêu đặc biệt cần ý đến: doanh thu, thị phần, lợi nhuận, tái đầu tư.

Lập mục tiêu là một công việc rất quan trọng mang đến thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng nó càng quan trọng hơn với các doanh nghiệp nhỏ. Vì đây là mẫu doanh nghiệp dễ bị rối trí khi chưa hình dung ra được mục tiêu cần tập trung. Mục tiêu chỉ đạo hành động, cung cấp cho doanh nghiệp hướng đi để bạn nỗ lực và có thể được sử dụng như một tiêu chuẩn đánh giá, đo lường mức độ thành công công việc kinh doanh của công ty. Những yếu tố cần đề cập đến khi thiết lập mục tiêu là nguyện vọng của cổ đông, năng năng tài chính và cơ hội…

Chiến lược doanh nghiệp là gì năm 2024

5 Giai đoạn tạo nên một chiến lược thành công cho doanh nghiệp phát triển

Giai đoạn 2: Đánh giá tình hình khách quan

Có hai khía cạnh cần phải đánh giá:

 • Đánh giá môi trường kinh doanh: Việc nghiên cứu môi trường kinh doanh để xác định xem liệu yếu tố nào mang lại nguy cơ hay cơ hội cho mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp. Đánh giá môi trường kinh doanh bao gồm một số các yếu tố như về kinh tế, công nghệ, các sự kiện chính trị, áp lực thị trường, quan hệ và xã hội.
 • Đánh giá nội lực: Phân tích đầy đủ những ưu điểm và nhược của công ty về các mặt như quản lý, tài chính, marketing, hoạt động sản xuất, phát triển và nghiên cứu.

Giai đoạn 3: Thiết lập chiến lược

Sau khi hoàn thành các bước đánh giá, nhà hoạch định sẽ chuyển đến giai đoạn lựa chọn. Để lựa chọn hiệu quả cần cân nhắc các biến nội lực và các biến khách quan. Sự lựa chọn thường rõ ràng từ những thông tin có liên quan trong các phần đánh giá của quá trình hoạch định. Thế nhưng, để có thêm sự lựa chọn, mỗi dự án phải được xem xét kỹ lưỡng các phần như chi phí, sử dụng các nguồn lực khan hiếm hay quỹ thời gian, tiến độ và khả năng chi trả của công ty.

Chiếc lược kinh doanh đòi hỏi phải giải quyết 2 vấn đề như:

 • Mục tiêu cần đạt được?
 • Đối thủ cạnh tranh trong thị trường gồm những ai?
 • Cạnh tranh như thế nào và lợi thế trong quá trình cạnh tranh là gì?

Giai đoạn 4: Chuẩn bị và triển khai chiến lược

Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chiến lược bao gồm hai quy trình khác nhau nhưng có sự liên quan mật thiết với nhau:

 • Giai đoạn tổ chức: là quá trình thực hiện gồm việc tổ chức con người và nguồn lực để củng cố sự lựa chọn.
 • Giai đoạn chính sách: là việc phát triển các chính sách mang tính chức năng để củng cố, chi tiết hơn các chiến lược đã chọn.

Giai đoạn 5: Kiểm soát và đánh giá chiến lược

Trong giai đoạn này của quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh, ban lãnh đạo cấp cao phải xác định xem liệu lựa chọn chiến lược của họ trong mô hình thực hiện có phù hợp với các mục tiêu đề ra hay không. Đây là quá trình kiểm soát dự toán và quản lý phổ biến nhưng cần bổ sung thêm về quy mô.

Những yếu tố tạo nên một chiến lược thành công trong kinh doanh

Những yếu tố tạo nên một chiến lược thành công cần phải lưu ý:

Mục đích

Bạn cần xác định rõ mục đích của bạn khi tạo nên một chiến lược là gì. Việc các định rõ mục tiêu sẽ mang lại những lợi ích như:

 • Chỉ ra con đường cần phải tập trung.
 • Tập trung các lực lượng thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra.
 • Doanh nghiệp của mình có thể nhận thức rõ về nhiệm vụ.
 • Mang lại định hướng cụ thể cho nhân viên.

Chiến lược doanh nghiệp là gì năm 2024

Việc đặt mục tiêu giúp mang lại định hướng cụ thể cho nhân viên

Phạm vi chiến lược

Khi xác định được phạm vi chiến lược là gì, doanh nghiệp cần đưa ra lựa chọn phù hợp về đối tượng khách hàng và phân khúc thị trường cần tập trung. Việc chọn lựa này cần dựa trên mức độ phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Yếu tố giá trị khách hàng

Yếu tố giá trị khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, để đạt được điều này, phía công ty phải xác định chính xác nhu cầu của khách hàng, giá trị mà khách hàng mong muốn có được từ sản phẩm, dịch vụ của mình.

Yếu tố hệ thống hoạt động

Trong nội dung chiến lược, ngoài giá trị mà khách hàng mang lại thì việc truyền tải về giá trị và lợi ích mà sản phẩm, dịch vụ mang lại cũng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy doanh thu của doanh nghiệp.

Thông qua hệ thống hoạt động có sự phối hợp giữa các bộ phận như chăm sóc khách hàng, marketing,… Bằng các hình thức tiếp cận khách hàng tinh tế, chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp tạo ra các chuỗi giá trị nổi bật, tạo dấu ấn đối với khách hàng. Độ tin cậy của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ cũng tăng vượt trội.

Yếu tố năng lực

Mỗi doanh nghiệp đều có giá trị cốt lõi riêng biệt. Khi xây dựng chiến lược, việc xác định được điểm mạnh mà công ty có được sẽ tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của cả công ty. Ngoài ra, nâng cao vị trí của mình trên thị trường, định hướng mục tiêu phát triển lâu dài cho tương lai.

Lợi ích doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược

Để xây dựng chiến lược mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cần phải xác định rõ mục tiêu chiến lược là gì. Hãy thực hiện những bước xác định sau:

Thúc đẩy hiệu quả kinh doanh

Dù mục đích của chiến lược là dài hạn hay ngắn hạn thì việc có đều ra mục tiêu cụ thể cũng giúp bạn có một hướng đi hiệu quả tối ưu. Nó giúp xác nhận các hoạt động giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Mỗi nhân sự sẽ ý thức được vai trò của mình trong chiến lược này tìm cách thúc đẩy năng suất công việc để đạt được các cột mốc thành tựu, mang lại hiệu suất kinh doanh tốt.

Chiến lược doanh nghiệp là gì năm 2024

Lợi ích doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược trong kinh doanh

Thiết lập định hướng phát triển doanh nghiệp

Việc có được một chiến lược rõ ràng, cụ thể sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát với nhiều góc độ. Điều này giúp phần điều chỉnh hoạt động kịp thời theo đúng xu hướng phát triển và mục tiêu chiến lược đã đặt ra. Nó cũng giúp các phòng ban, nhâ sự hiểu rõ lý do về sứ mệnh của mỗi cá nhân cũng như là lý do tồn tại của doanh nghiệp. Từ đó họ có những đóng góp, xây dựng phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của công ty.

Tạo sự kết nối linh hoạt hơn giữa các bộ phận

Tỷ lệ thành công của một doanh nghiệp đòi hỏi mọi nhân viên có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các phòng ban. Đây cũng là cơ hội tốt để các phòng ban trong doanh nghiệp làm việc và có sự trao đổi qua lại kiến thức, nâng cao các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ngôn ngữ,… Đây là tiền đề để các nhân viên trong doanh nghiệp có thể phát triển cùng nhau, nâng cao năng lực bản thân.

Hiểu rõ vị trí doanh nghiệp trên thị trường

Đối với bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào, việc xác định vị trí trên thị trường là vô cùng quan trọng trong định hướng phát triển. Không những thế, biết rõ mình đang ở đâu và đối chiếu với mục tiêu trong chiến lược đã đề trước sẽ giúp bạn hình dung ra mức độ phát triển của doanh nghiệp. Từ đó đề ra những chiến thuật cũng như là biện pháp phù hợp với tình hình.

Quyết định chính xác

Thay vì đưa ra quyết định dựa vào những đánh giá chủ quan một phía từ doanh nghiệp, chiến lược sẽ mang lại cho doanh nghiệp cái nhìn toàn diện đề có thể suy xét và đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp

Có 3 cấp chiến lược phổ biến trong doanh nghiệp chính là:

Chiến lược cấp công ty: Đây là chiến lược bạn phải tìm câu trả lời như: ngành gì, công ty nên tập trung vào các gì, tại sao phải làm như vậy. Hoặc quốc gia, khu vực vào mà mình cần tập trung đầu tư.

Chiến lược cấp đơn vị: Bạn cần chỉ rõ cách thức để phát triển hiệu quả việc kinh doanh, làm thế nào để cạnh tranh với các đối thủ khác.

Chiến lược cấp chức năng: Đây là cấp chiến lược ở các bộ phận, phòng ban chức năng. Tại cấp này các nhà quản lý, lãnh đạo cần xác định rõ vấn đề để vận hành doanh nghiệp hiệu quả nhưng vẫn phải tiết kiệm thì sẽ phải làm thế nào.

Thế nào là chiến lược của doanh nghiệp?

Chiến lược phát triển của doanh nghiệp (DN) là tập hợp toàn bộ những quyết định về các mục tiêu, định hướng, đường lối, nguyên tắc và phương thức hành động, cũng như những giải pháp và các phương án tổng thể về phân bổ các nguồn lực để đảm bảo sự phát triển dài hạn.

Chiến lược kinh doanh gồm những bước gì?

Có nhiều cách phân chia các bước xây dựng chiến lược kinh doanh, nhưng chủ yếu được phân theo 5 bước sau đây:.

Bước 1. Thiết lập mục tiêu. ... .

Bước 2. Đánh giá thực trạng. ... .

Bước 3. Xây dựng chiến lược. ... .

Bước 4: Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chiến lược. ... .

Bước 5: Đánh giá và kiểm soát kế hoạch..

Các cấp chiến lược trọng doanh nghiệp bao gồm các cấp chiến lược gì?

Theo Vancil và Lorange (1975), quá trình hoạch định chiến lược diễn ra ở ba cấp độ trong doanh nghiệp, bao gồm (1) chiến lược ở cấp lãnh đạo cao nhất hay chiến lược cấp doanh nghiệp (Corporate strategy), (2) ở các đơn vị kinh doanh hay chiến lược cấp kinh doanh (Business strategies) và (3) ở các bộ phận chức năng của ...

Chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing khác nhau như thế nào?

Chiến thuật kinh doanh và chiến thuật marketing Đầu tiên, hãy nhớ rằng chiến thuật kinh doanh bao gồm quy hoạch và triển khai chiến lược để đạt được mục tiêu kinh doanh. Trong khi đó, chiến thuật marketing là việc tận dụng các nguồn lực để tạo ra giá trị cho khách hàng và đẩy mạnh doanh số bán hàng.