deep sea plumbing là gì - Nghĩa của từ deep sea plumbing

deep sea plumbing có nghĩa là

Đó là khi bạn dán tinh ranh của bạn đi xa vào nhà vệ sinh để đụ đường ống.Nó mô phỏng tình dục thực sự và làm thông minh cho các đường ống

Thí dụ

Hustler 1: Yo Dog, tôi không đủ khả năng không đủ khả năng
Hustler 2: Làm thế nào Big's của bạn?
Hustler 1: Người đàn ông tôi sử dụng nó như một chân máy đôi khi khi chân tôi mệt mỏi
Hustler 2: Chỉ cần đi hệ thống ống nước biển sâu, bạn cảm thấy tôi?