Dự báo thời tiết hôm nay hoàng hóa năm 2024

Dự báo thời tiết cho Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa (Hoang Hoa, Tinh Thanh Hoa), Hoằng Hóa - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

Giờ

Nhiệt độ °C

Gió, m/s

Độ ẩm

14:00

28°Nhiều mây

8.8

82%

19:00

26°Nhiều mây

4.3

88%

Giờ

Nhiệt độ °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

26°Nhiều mây

2.7

91%

07:00

29°Ít mây không mưa

2.8

79%

13:00

29°Ít mây không mưa

3.9

83%

19:00

27°Ít mây không mưa

3.1

96%

Giờ

Nhiệt độ °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

26°Sương mù

4.2

98%

07:00

31°Nắng đẹp

4.6

83%

13:00

32°Ít mây, trời nắng

5.6

75%

19:00

30°Nắng đẹp

7.2

78%

Giờ

Nhiệt độ °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

29°Nắng đẹp

5.9

80%

07:00

29°Nắng đẹp

2.6

75%

13:00

36°Nắng đẹp

2.4

60%

19:00

34°Nắng đẹp

4.9

47%

Giờ

Nhiệt độ °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

29°Nắng đẹp

1.9

68%

07:00

30°Nắng đẹp

2.8

64%

13:00

37°Nắng đẹp

1.9

55%

19:00

35°Nắng đẹp

7.3

46%

Giờ

Nhiệt độ °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

30°Nắng đẹp

4.2

65%

07:00

30°Nắng đẹp

1.4

67%

13:00

36°Nắng đẹp

3.1

59%

19:00

34°Ít mây, trời nắng

6.3

51%

Giờ

Nhiệt độ °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

31°Nắng đẹp

4

55%

07:00

31°Nắng đẹp

3.9

59%

13:00

38°Nắng đẹp

3.5

58%

19:00

37°Ít mây không mưa

6.7

33%

Giờ

Nhiệt độ °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

32°Nắng đẹp

3

45%

07:00

32°Nắng đẹp

4.2

49%

13:00

42°Nắng đẹp

4.4

30%

19:00

37°Nắng đẹp

6.9

36%

Giờ

Nhiệt độ °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

31°Nắng đẹp

2.1

50%

07:00

29°Nắng đẹp

5.2

74%

13:00

35°Nắng đẹp

5

61%

19:00

29°Nắng đẹp

3.2

85%

Giờ

Nhiệt độ °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

27°Nắng đẹp

0.9

92%

07:00

29°Nắng đẹp

3

83%

13:00

33°Nhiều mây

4.9

68%

19:00

29°Ít mây không mưa

4.1

85%

Thời tiết ở Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Hoang Hoa, Tỉnh Thanh Hóa thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Hoằng Hóa. Việt Nam.