Một nửa la bao nhiêu

thì số 3 của 6 là gì? Một phần ba của 6 bằng 2. Nếu chia 6 thành ba phần bằng nhau hoặc một phần ba thì một trong hai phần đó bằng 2.

Một ngày 3 trong số 12 là gì? Một phần ba của 12 là 4.

Chương trình Plus quý là gì?

Chương trình Quý Plus (Q +) cung cấp một cơ hội học tập chuyên sâu cho sinh viên năm thứ nhất sắp nhập học để tăng tốc nghiên cứu học thuật và bắt đầu kinh nghiệm đại học trong thời gian đầu mùa thu. Chương trình bốn tuần này bao gồm ghi danh vào 8 đơn vị của các môn học.

2.5 là một phân số là gì? Trả lời: Dạng phân số của 2.5 là 5 / 2.

Một phần ba cộng với một phần ba cái cốc là bao nhiêu?

Khi đo, Một cốc thứ ba, cộng với một cốc thứ ba, bằng XNUMX/XNUMX cốc.

Sự khác biệt giữa ½ và ¼ = là gì? Phần 1/4 là nhỏ hơn 1/2 . Điều này có vẻ lạ vì số 4 lớn hơn số 2.

Có bao nhiêu nửa trong một phần tư?

Do đó một nửa bằng 2 phần tư.

Làm thế nào để bạn thêm hỗn số?

Một nửa của 1 4 cốc là gì? Do đó, một nửa của 114 1 1 4 cốc là 58 .

Một nửa của 2 và một cốc thứ tư là bao nhiêu? Chính xác là một nửa của hai cốc và một cốc thứ tư là một và một phần tám cốc. Một ½ lần chín phần tư bằng chín phần tám, và chín phần tám có thể được viết lại thành một và một phần tám cốc.

Một nửa của phần tư là bao nhiêu?

Một nửa của 4 hay 1/4? Đối với 4, nó là 2. Hy vọng nó giúp!

4 chia cho nửa là gì? Nói cách khác - bốn chia cho một nửa = tám.

Làm thế nào để bạn tính 4 chia cho 5?

4 chia cho 5 được bằng 0.8. Số thập phân này cũng có thể được viết dưới dạng phân số. 0.8 = tám phần mười hoặc 8/10 (4/5 ở dạng rút gọn).

0.625 là một phân số là gì? Trả lời: 0.625 dưới dạng phân số là 625 / 100 có thể giảm xuống 5/8.

Một phần mười là gì?

Một phần năm của 10 là 2 ((phân số {10} {5})).

Làm thế nào để bạn tìm thấy thứ tám của một số? Trả lời: 1/8 số có thể tìm được bằng cách chia số cho 8. Vì vậy, 14 chia cho 8 được 1.75.

9 trên 18 là bao nhiêu phần trăm?

Bây giờ chúng ta có thể thấy rằng phân số của chúng ta là 50 / 100, có nghĩa là 9/18 dưới dạng phần trăm là 50%.

Một con cá voi có :đầu dài 2m,mình dài bằng 3 lần đầu và nửa đuôi.Đuôi dài bằng một đầu và nửa mình.Hỏi chiều dài con cá voi đó là bao nhiêu mét ?

Được cập nhật 14 tháng 5 2017 lúc 16:42

Nửa chu vi một vườn hình chữ nhật là 0,55km,chiều rôngh bằng 5/6 chiều dài . Hỏi diện tích khu vuonf bằng bao nhiêu m vuông,bao nhiêu ha?

Được cập nhật 7 tháng 10 2016 lúc 12:23

0,55 km = 550 m

chiều dài khu vườn là :

550 : ( 5 + 6 ) x 6 = 300 ( m )

chiều rộngkhu vườn là :

550 - 300 = 250 ( m )

diện tích khu vườn là :

300 x 250 = 75000 ( m2)

75000 m2= 7,5 ha

đáp số : 75000 m2và 7,5 ha

Đổi:0,55km=550m Theo sơ đồ,tổng số phần bằng nha là : 5+6=11(phần) Giá trị một phần là : 550:11=50(m) Chiều rộng khu vườn là : 50 nhân 5=250(m) Chiều dài khu vườn là: 50 nhân 6=300(m) Diện tích khu vườn là: 250 nhân 300=75000(m2) Đổi:75000m2=7,5ha Đáp số :75000m2 và 7,5ha