Quy trình mua vật tư hàng hóa văn phòng phẩm năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

 • Giới thiệu
  • Tổng quan
  • Tầm nhìn, sứ mạng và chính sách ĐBCL
  • * Hội đồng trường
   • Đảng ủy
   • Ban Giám hiệu
   • Các khoa đào tạo
   • Các phòng chức năng
   • * Trung tâm thông tin thư viện
    • Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Sao Đỏ
   • * Công đoàn
  • Cơ sở vật chất
  • Đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức
  • Ba công khai
  • Tham quan trường
  • Video clip
 • * Hoạt động chung
  • Hoạt động đào tạo
  • Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  • Thông báo
 • Tuyển sinh
  • Đăng ký xét tuyển online
  • Tin tuyển sinh
  • Ngành đào tạo và vị trí việc làm
  • Sau đại học
  • * Đề án tuyển sinh
   • Đại học chính quy
   • Đại học liên thông
 • Đào tạo
  • Chuẩn đầu ra
  • Bản mô tả CTĐT
  • Chương trình đào tạo
  • Kế hoạch tiến độ đào tạo
  • * Kiểm định CSGD lần 2
   • Đánh giá CTĐT
  • Mở ngành
 • Khoa học CN & HTQT
  • Hoạt động KHCN
  • Hoạt động HTQT
  • Tạp chí Nghiên cứu khoa học
  • Văn bản, mẫu biểu
  • Hội thảo CLB 59
   • Thông tin về hội thảo
   • Văn bản, mẫu biểu hội thảo
 • Sinh viên
  • Hoạt động sinh viên
  • Các chế độ chính sách
   • Chế độ chính sách
   • Học bổng
  • Hướng nghiệp & việc làm
  • Nghiên cứu & Sáng tạo
  • Cựu sinh viên
  • Sổ công tác GVCN & CVHT
 • * Văn bản pháp luật
  • Văn bản nội bộ
  • Mẫu văn bản
 • Robocon THPT
  • Kế hoạch
  • Giải đáp luật thi

Các khoa đào tạo

 • Khoa Điện
 • Khoa Cơ khí
 • Khoa Kinh tế
 • Khoa Ô tô
 • Khoa Công nghệ thông...
 • Khoa May và Thời...
 • Khoa Thực phẩm và...
 • Khoa Du lịch và...
 • Khoa Khoa học cơ bản
 • Khoa Giáo dục chính...

Văn bản

 • Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 (Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học)
 • Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 (Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan...)
 • Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu...)
 • Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 (Xác định nguồn kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số...)

Quy trình mua vật tư hàng hóa văn phòng phẩm năm 2024

Quy trình mua vật tư hàng hóa văn phòng phẩm năm 2024

Quy trình mua vật tư hàng hóa văn phòng phẩm năm 2024