t-e-r-r-i-f-i-e-d là gì - Nghĩa của từ t-e-r-r-i-f-i-e-d

t-e-r-r-i-f-i-e-d có nghĩa là

Một cụm từ Clique sử dụng dựa trên lời bài hát từ "Forest" của hai mươi mốt phi công.Được sử dụng phổ biến nhất khi ai đó làm tham chiếu đến Joshler fic nổi tiếng "fic fic" rất xúc động và tôi khuyên bạn nên đọc nó nếu bạn thích hai mươi mốt phi công

Thí dụ

Josh không tồn tại, nhớ không?
T-E-R-R-I-F-I-E-D