t layzie t là gì - Nghĩa của từ t layzie t

t layzie t có nghĩa là

Tên của một thành viên của The Pimp Nigga Đơn vị, anh ta là một đầu nồi và thích hút cỏ dại và làm thuốc.Anh ấy cũng rất tuyệt trong tình dục.

Thí dụ

Carol: Tôi đã từng quan hệ tình dục với T Layzie T, tôi sẽ không bao giờ quay lại ...