Toán 7 bài ôn tập chương 1 hình học năm 2024

 • Toán 7 bài ôn tập chương 1 hình học năm 2024
 • * Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12
  • Thi chuyển cấp
  • Toán 7 bài ôn tập chương 1 hình học năm 2024
   • Mầm non

    • Tranh tô màu
    • Trường mầm non
    • Tiền tiểu học
    • Danh mục Trường Tiểu học
    • Dạy con học ở nhà
    • Giáo án Mầm non
    • Sáng kiến kinh nghiệm
   • Học tập

    • Giáo án - Bài giảng
    • Luyện thi
    • Văn bản - Biểu mẫu
    • Viết thư UPU
    • An toàn giao thông
    • Dành cho Giáo Viên
    • Hỏi đáp học tập
    • Cao học - Sau Cao học
    • Trung cấp - Học nghề
    • Cao đẳng - Đại học
   • Hỏi bài

    • Toán học
    • Văn học
    • Tiếng Anh
    • Vật Lý
    • Hóa học
    • Sinh học
    • Lịch Sử
    • Địa Lý
    • GDCD
    • Tin học
   • Trắc nghiệm

    • Trắc nghiệm IQ
    • Trắc nghiệm EQ
    • KPOP Quiz
    • Đố vui
    • Trạng Nguyên Toàn Tài
    • Trạng Nguyên Tiếng Việt
    • Thi Violympic
    • Thi IOE Tiếng Anh
    • Kiểm tra trình độ tiếng Anh
    • Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh
   • Tiếng Anh

    • Luyện kỹ năng
    • Giáo án điện tử
    • Ngữ pháp tiếng Anh
    • Màu sắc trong tiếng Anh
    • Tiếng Anh khung châu Âu
    • Tiếng Anh phổ thông
    • Tiếng Anh thương mại
    • Luyện thi IELTS
    • Luyện thi TOEFL
    • Luyện thi TOEIC
   • Khóa học trực tuyến

    • Tiếng Anh cơ bản 1
    • Tiếng Anh cơ bản 2
    • Tiếng Anh trung cấp
    • Tiếng Anh cao cấp
    • Toán mầm non
    • Toán song ngữ lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 2
    • Toán Nâng cao lớp 3
    • Toán Nâng cao lớp 4

Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Gợi ý cho bạn

 • Chuyên đề giá trị tuyệt đối lớp 7### 30 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 CÓ ĐÁP ÁN### Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Toán - Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai### Các dạng toán nâng cao lớp 7### 70 bài tập Toán nâng cao lớp 7### Các trường hợp bằng nhau của tam giác### Bài tập về số hữu tỉ### Đề cương ôn tập Hình học lớp 7### Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

  Xem thêm

  • Toán 7 bài ôn tập chương 1 hình học năm 2024
   Toán 7

  Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học trang 102-103 sgk Toán lớp 7 Tập 1 : 1. Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh.

  Lời giải

  Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

  Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học trang 102-103 sgk Toán lớp 7 Tập 1 : 2. Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh.

  Lời giải

  Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

  Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học trang 102-103 sgk Toán lớp 7 Tập 1 : 3. Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.

  Lời giải

  Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc và được kí hiệu là xx’ ⊥ yy’

  Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học trang 102-103 sgk Toán lớp 7 Tập 1 : 4. Phát biểu định nghĩa đường trung trực của một đoạn thẳng.

  Lời giải

  Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

  Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học trang 102-103 sgk Toán lớp 7 Tập 1 : 5. Phát biểu dấu hiệu (định lí) nhận biết hai đường thẳng song song.

  Lời giải

  Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

  Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học trang 102-103 sgk Toán lớp 7 Tập 1 : 6. Phát biểu tiên đề Ơ – clit về đường thẳng song song.

  Lời giải

  Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

  Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học trang 102-103 sgk Toán lớp 7 Tập 1 : 7. Phát biểu tính chất (định lí) của hai đường thẳng song song.

  Lời giải

  Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

  1. Hai góc so le trong bằng nhau;
  1. Hai góc đồng vị bằng nhau;
  1. Hai góc trong cùng phía bù nhau.

  Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học trang 102-103 sgk Toán lớp 7 Tập 1 : 8. Phát biểu định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba.

  Lời giải

  Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

  Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học trang 102-103 sgk Toán lớp 7 Tập 1 : 9. Phát biểu định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba.

  Lời giải

  Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

  Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học trang 102-103 sgk Toán lớp 7 Tập 1 : 10. Phát biểu định lí về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

  Lời giải

  Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

  Bài 54 trang 103 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Trong hình 37, có năm cặp đường thẳng vuông góc và bốn cặp đường thẳng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng eke

  Lời giải:

  Năm cặp đường thẳng vuông góc là:

  d 1 ⊥ d 8 ; d 1 ⊥ d 2 ; d 3 ⊥ d 4 ; d 3 ⊥ d 5 ; d 3 ⊥ d 7

  Bốn cặp đường thẳng song song là:

  d 4 // d 5 ; d 4 // d 7 ; d 5 // d 7 ; d 2 // d 8

  Bài 55 trang 103 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm:

  1. Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M đi qua N.
  1. Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N.

  Lời giải:

  Từ hình vẽ ta có:

  1. g ⊥ d; h ⊥ d
  1. a // e; b // e

  Bài 56 trang 104 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho đoạn thẳng AB dài 28mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

  Lời giải:

  Cách vẽ: Lấy I là trung điểm AB

  Qua I vẽ đường thẳng d vuông góc với AB

  d là đường trung trực của AB

  Bài 57 trang 104 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

  Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua điểm O

  Lời giải:

  Hình vẽ:

  - Vẽ đường thẳng c//a đi qua O. Vì a//b và a//c nên c//b.

  - a//c nên (hai góc so le trong) nên

  - b//c nên (hai góc trong cùng phía) nên

  Bài 58 trang 104 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy

  Lời giải:

  Kí hiệu như hình vẽ ta có:

  a ⊥ c, b ⊥ c nên suy ra a // b

  Do đó x + 115 o = 180 o (hai góc trong cùng phía)

  Nên x = 180 o - 115 o = 65 o

  Bài 59 trang 104 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Hình 41 cho biết d // d' // d'' và hai góc 60 o , 110 o . Tính các góc E 1 ; G 2 ; G 3 ; D 4 ; A 5 ; B 6

  Lời giải:

  Xem hình vẽ. Ta có thể tính bằng nhiều cách, chẳng hạn:

  Bài 60 trang 104 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình 42, rồi viết giả thiết kết luận của từng định lí (xem Bài 5).

  Lời giải:

  1. Nếu hai đường thằng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

  Hoặc: Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại .

  1. Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

  Xem thêm Video Giải bài tập Toán lớp 7 hay và chi tiết khác:

  • Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
  • Luyện tập trang 109
  • Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
  • Luyện tập trang 112
  • Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

  Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều
  • Toán 7 bài ôn tập chương 1 hình học năm 2024
   Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

  Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
  • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

  ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

  Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

  Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Toán 7 bài ôn tập chương 1 hình học năm 2024

  Toán 7 bài ôn tập chương 1 hình học năm 2024

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Loạt bài Video Giải bài tập Toán lớp 7 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát sách giáo khoa Toán 7 Tập 1, Tập 2.

  Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.