Cách thay đổi hạn mức thanh toán online vietcombank năm 2024

Khởi tạo giao dịch:

- Chọn Loại thẻ

- Chọn Số thẻ muốn thay đổi hạn mức

- Chọn Tổng hạn mức chi tiêu, Hạn mức rút tiền mặt, Hạn mức thanh toán trực tuyến

- Nhấn chọn Tiếp tục

2

Cách thay đổi hạn mức thanh toán online vietcombank năm 2024

Xác nhận thông tin:

- KH kiểm tra lại thông tin đã nhập/chọn

- Chọn phương thức xác thực mong muốn (danh sách PTXT được hiển thị tương ứng với số tiền giao dịch: mật khẩu, Smart OTP, SMS OTP,)

- Nhấn chọn Về trang chủ/ hoặc phím Back của trình duyệt Internet: quay về màn hình trang chủ

Lưu ý: Quý khách chỉ có thể cài đặt hạn mức chuyển tiền trên 100 triệu nếu đã hoàn thành toàn bộ các bước kích hoạt ứng dụng VCB-Smart OTP.

1

Cách thay đổi hạn mức thanh toán online vietcombank năm 2024

Tại màn hình chính, nhấn chọn menu Cài đặt -> chọn Cài đặt hạn mức chuyển tiền

2

Cách thay đổi hạn mức thanh toán online vietcombank năm 2024

Khởi tạo giao dịch:

- Nhấn chọn 1 hạn mức KH muốn thay đổi.

- Nhấn nút Tiếp tục

3

Cách thay đổi hạn mức thanh toán online vietcombank năm 2024

Xác nhận thông tin:

- KH kiểm tra lại thông tin.

- Chọn phương thức xác thực hiển thị tương ứng với số tiền giao dịch: Smart OTP, SMS OTP.

- Nhấn Tiếp tục.

4

Cách thay đổi hạn mức thanh toán online vietcombank năm 2024

Xác thực giao dịch

- Xác thực bằng mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập ứng dụng

- Xác thực bằng Smart OTP: (nếu KH đã đăng ký Smart OTP): KH nhập mật khẩu VCB-Smart OTP, hệ thống tự động sinh mã xác thực giao dịch