Cuộc gọi sau đại học của unam 2023-2

Cuộc gọi sau đại học 2023-2

Được tải lên bởi

Cánh đồng Ana Laura

0 xếp hạng0% thấy tài liệu này hữu ích (0 phiếu bầu)

1 lượt xem8 trang

thông tin tài liệu

nhấp để mở rộng thông tin tài liệu

Sự miêu tả

cuộc gọi sau đại học

Tiêu đề ban đầu

call_postgrad2023-2

bản quyền

© © Tất cả các quyền

Chia sẻ tài liệu này

Chia sẻ hoặc nhúng tài liệu

chia sẻ lựa chọn

  • Chia sẻ qua email, mở ứng dụng email

    E-mail

Bạn có thấy tài liệu này hữu ích không?

0%0% thấy tài liệu này hữu ích, Hãy đánh dấu tài liệu này là hữu ích

0%0% nhận thấy tài liệu này không hữu ích, Hãy đánh dấu tài liệu này là không hữu ích

Nội dung này có phù hợp không?

LưuLưu call_posgrado2023-2 để sử dụng sau

0 xếp hạng0% thấy tài liệu này hữu ích (0 phiếu bầu)

1 lượt xem8 trang

Cuộc gọi sau đại học 2023-2

Tiêu đề ban đầu

call_postgrad2023-2

Được tải lên bởi

Cánh đồng Ana Laura

Sự miêu tả

cuộc gọi sau đại học

LưuLưu call_posgrado2023-2 để sử dụng sau

0%0% thấy tài liệu này hữu ích, Hãy đánh dấu tài liệu này là hữu ích

0%0% nhận thấy tài liệu này không hữu ích, Hãy đánh dấu tài liệu này là không hữu ích

Chèn

Chia sẻ

Chuyển đến trang

Bạn đang ở trang 1trong tổng số 8

Tìm kiếm trong tài liệu

 

GỌI TUYỂN SINH HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC Của ĐẠI HỌC QUỐC GIA AUTONOMA DE MEXICOAUTONOMA DE MEXICO

GAZETTE UNAM

Đại Học Thành Phố, ngày 30 tháng 05 năm 2022

BỔ SUNG ĐẶC BIỆT

Cuộc gọi sau đại học của unam 2023-2

 

Ngày 30 tháng 5 năm 2022 .

 

THƯ KÝ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA TỰ CHỦ MEXICO

GỌI NHẬN TUYỂN SINH ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA AUTONOMA DE MEXICO< /a >

L

A

HOẶC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHÔNG.

QUỐC GIA

ĐẾN

TỰ CHỦ

Đ.

E

tôi

MEXICO

, thông qua Ủy ban học thuật của các chương trình sau đại học tham gia Lời kêu gọi này, dựa trên các điều 3° , phần VII, của Hiến pháp chính trị của damento en los artículos 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Hoa Kỳ Mexico;Orgánica; 1°, 4° y 87 de su Estatuto General; 1°, 4°, 41, 42, 51 y 52 del Reglamento General de Estudios Universitarios; 16 del Reglamento General de Inscripciones; 1°, 3°, párrafo tercero, 8°, 54, 56, fracción V, del Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) y; 11 y 12 de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado (LGFP),

C O N V O C A

gửi các ứng viên người Mexico và nước ngoài quan tâm đến việc tham gia quy trình tuyển chọn để tham gia học kỳ 2023-2 sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, để al-guno de los planes de estudio ofertados por los siguientes programas de posgrado.

Á r đ a tôi .     C     i    e    n    c     i    a    s     F     í    s     i    c    o   -     M    a     t    e    m     á     t     i    c    a    s    y     d    e     l    a    s     I    n    g    e    n     i    e    r     í    a    s

• Bằng thạc sĩ trong Khoa học Toán học• Tiến sĩ < / a> trong Khoa học Toán

http. //www. sau đại học. unam. mx/toán học/

• Tiến sĩ về Kỹ thuật

http. // sinh. sau đại học. unam. mx/

• Bằng thạc sĩ trong Vật lý thiên văn• Tiến sĩ trong < / a> Vật lý thiên văn

http. //www. chiêm tinh. unam. mx/ĐẠI HỌC/

• Tiến sĩ Khoa học khoa học và Anh kỹ thuật < /a> của l a Máy tính n

http. //www. mcc. unam. mx/

• Bằng Thạc sĩ về C Khoa học và Kỹ thuật Anh của M vật liệu• Tiến sĩ Khoa học encia e Ingeniería de Materiales

https. //www. pceim. unam. mx/

• Tiến sĩ trong Khoa học của la Trái đất

http. //www. trái đất. unam. mx/

• Bằng thạc sĩ trong Khoa học (Vật lý)• Tiến sĩ trong Khoa học (Vật lý)

http. //www. sau đại học. thuộc vật chất. unam. mx/

II

Cuộc gọi sau đại học của unam 2023-2

Chia sẻ tài liệu này

Chia sẻ hoặc nhúng tài liệu

chia sẻ lựa chọn

  • Chia sẻ qua email, mở ứng dụng email

Khi nào cuộc gọi cho UNAM 2023 mở?

Đăng ký thi UNAM . del 30 de enero al 5 de febrero del presente año; y el pago por derecho a examen, del 30 de enero al 7 de febrero.

Vòng thứ hai của UNAM 2023 diễn ra khi nào?

Khi nào diễn ra vòng hai của UNAM 2023? . Xuất bản cuộc gọi. Ngày 11 tháng 9 năm 2023 . Đăng ký ứng viên trực tuyến. Ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023 .

Khi nào cuộc gọi sau đại học của UNAM xuất hiện?

Đăng ký ứng viên. Bạn phải vào trang Đăng ký ứng viên sau đại học của UNAM (https. // sau đại học. dgae. unam. mx/thu nhập); . 00 giờ thứ Hai, ngày 23 tháng 1 và đến ngày 19. 00 giờ thứ Sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2023 (giờ Trung Mexico) desde las 10:00 horas del lunes 23 de enero y hasta las 19:00 horas del viernes 3 de febrero del 2023 (hora del centro de México) .

Khi nào kỳ thi UNAM 2023 được thanh toán?

30 tháng 1 đến 7 tháng 2. in phiếu gửi tiền của bạn và thực hiện thanh toán