Ngày kết quả UL 2023

UniSA Online sử dụng các Thời gian học (kỳ hạn) giống như phần còn lại của trường Đại học và các khóa học bắt đầu cùng lúc và kéo dài 10 tuần. Trang này chứa các ngày giảng dạy, ghi danh, điều tra dân số, thanh toán và rút lui chính cho mỗi giai đoạn học. Trong những năm tới vui lòng truy cập lịch học tập thường xuyên.  

  • Học kỳ đầu tiên
  • Học kỳ thứ hai

Học kỳ đầu tiên

Học kỳ một

Giai đoạn giảng dạy và đánh giá cốt lõi từ ngày 01/09/2023 đến ngày 17/03/2023

Ngày quan trọng

Đăng ký trước ngày20 tháng 1 năm 2023Ngày hết hạn thanh toán20 tháng 1 năm 2023Ngày điều tra dân số27 tháng 1 năm 2023Ngày cuối cùng cho Rút ​​tiền mà không thất bại (W)10 tháng 2 năm 2023Ngày cuối cùng cho rút tiền không thành công (WF)24 tháng 2 năm 2023Thời gian thi13 - 17 tháng 3 năm 2023Ngày công bố kết quả chính thức8 tháng 4 năm 2023Kỳ thi trung học10 - 14 tháng 4 năm 2023Offi quan trọng

Thời kỳ nghiên cứu thứ ba

Giai đoạn giảng dạy và đánh giá cốt lõi từ ngày 04/03/2023 đến ngày 06/09/2023

Ngày quan trọng

Đăng ký trước ngày14 tháng 4 năm 2023Ngày hết hạn thanh toán14 tháng 4 năm 2023Ngày điều tra dân số21 tháng 4 năm 2023Ngày cuối cùng cho Rút ​​lui không thành công (W)5 tháng 5 năm 2023Ngày cuối cùng cho rút lui không thành công (WF)19 tháng 5 năm 2023Kỳ thi5 - 9 tháng 6 năm 2023Ngày công bố kết quả chính thức 1 tháng 7 năm 2023Kỳ thi trung học3 - 7 tháng 7

Học kỳ thứ hai

Thời kỳ nghiên cứu thứ tư

Giai đoạn giảng dạy và đánh giá cốt lõi từ ngày 26/06/2023 đến ngày 09/01/2023

Ngày quan trọng

Đăng ký trước ngày7 tháng 7 năm 2023Ngày hết hạn thanh toán7 tháng 7 năm 2023Ngày điều tra dân số14 tháng 7 năm 2023Ngày cuối cùng cho Rút ​​lui không thất bại (W)28 tháng 7 năm 2023Ngày cuối cùng cho rút tiền không đạt (WF)11 tháng 8 năm 2023Kỳ thi28 tháng 8 – 1 tháng 9 năm 2023Ngày công bố kết quả chính thức23 tháng 9 năm 2023Kỳ thi trung học 25 - 29

Thời kỳ nghiên cứu thứ sáu

Giai đoạn giảng dạy và đánh giá cốt lõi từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/11/2023

Ngày quan trọng

Đăng ký trước ngày29 tháng 9 năm 2023Ngày hết hạn thanh toán29 tháng 9 năm 2023Ngày điều tra dân số6 tháng 10 năm 2023Ngày cuối cùng cho Rút ​​tiền mà không thất bại (W)20 tháng 10 năm 2023Ngày cuối cùng cho rút tiền không thành công (WF)3 Tháng 11 năm 2023Kỳ thi20 – 24 tháng 11 năm 2023Ngày công bố kết quả chính thức16 tháng 12 năm 2023Kỳ thi trung học8 - 12 tháng 1 năm 2024Offi quan trọng

Bạn chỉ nên sử dụng biểu mẫu này để gửi phản hồi về nội dung trên trang web này – chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi khác được thực hiện thông qua biểu mẫu này. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần trợ giúp về vấn đề khác như đăng ký, khóa học, v.v., bạn có thể liên hệ với Trung tâm Sinh viên

Vui lòng kiểm tra thời gian biểu của bạn thường xuyên trước thời gian đánh giá (thi) vì chi tiết có thể thay đổi. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào qua SMS hoặc tài khoản email sinh viên của bạn

Kỳ đánh giá

Xin lưu ý. Các bài đánh giá (bài kiểm tra) có thể được lên lịch vào Thứ Bảy mà học sinh cần có mặt

Thời gian đánh giá (kiểm tra) được hiển thị theo Giờ ban ngày miền Đông nước Úc (AEDT)

Ngày học kỳ 2 năm 2023

NgàyHoạt độngThứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 2 bắt đầuThứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 2 kết thúc

Học kỳ đặc biệt 6, Mùa hè, Học kỳ 1, ngày 2023

NgàyHoạt độngThứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ Đặc biệt 6, Mùa hè, Học kỳ 1 bắt đầuThứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023Kết thúc giai đoạn đánh giá Học kỳ Đặc biệt 6, Mùa hè, Học kỳ 1

Ngày học kỳ 1 năm 2023

NgàyHoạt độngThứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 1 bắt đầuThứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 1 kết thúc

Ngày học kỳ 3 năm 2023

NgàyHoạt độngThứ Ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 3 bắt đầuThứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 3 kết thúc

Mùa đông, năm 2023

NgàyHoạt độngThứ ba, ngày 25 tháng 7 năm 2023Kỳ đánh giá mùa đông bắt đầuThứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023Kỳ đánh giá mùa đông kết thúc

Đặc biệt/Bổ sung Học kỳ 2, Học kỳ 3, Học kỳ 1 năm 2023

NgàyHoạt độngThứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 2, 3, Học kỳ 1 Đặc biệt/Bổ sung bắt đầuThứ sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 2, 3, Học kỳ 1 Đặc biệt/Bổ sung kết thúc

Ngày học kỳ 4 năm 2023

NgàyHoạt độngThứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 4 bắt đầuThứ năm, ngày 14 tháng 9 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 4 kết thúc

Ngày học kỳ 5 năm 2023

NgàyHoạt độngThứ ba, ngày 31 tháng 10 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 5 bắt đầuThứ năm, ngày 2 tháng 11 năm 2023Giai đoạn đánh giá Học kỳ 5 kết thúc

Ngày học kỳ 2 năm 2023

NgàyHoạt độngThứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 2 bắt đầuThứ bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 2 kết thúc

Ngày học kỳ 6 năm 2023

NgàyHoạt độngThứ Ba, ngày 19 tháng 12 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 6 bắt đầuThứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2023Thời gian đánh giá Học kỳ 6 kết thúc

Đặc biệt/Bổ sung Học kỳ 4, 5, Mùa đông, Học kỳ 2 năm 2023

NgàyHoạt độngThứ Hai, ngày 18 tháng 12 năm 2023Học kỳ đánh giá Đặc biệt/Bổ sung Học kỳ 4, 5, Mùa đông, Học kỳ 2 năm 2023 bắt đầu Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2023Kỳ đánh giá Đặc biệt/Bổ sung Học kỳ 4, 5, Mùa đông, Học kỳ 2 năm 2023 kết thúc

Tôi có thể tìm thấy kết quả kỳ thi UL của mình ở đâu?

Cổng thông tin sinh viên cung cấp các dịch vụ liên quan đến hồ sơ sinh viên UL của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân, cố vấn sinh viên, tuyển sinh, đăng ký học phần, cv sinh viên, kết quả thi và bảng điểm. Bạn có thể đăng nhập bằng số ID sinh viên và mật khẩu tài khoản máy tính của mình tại www. tôi. ul. I E.

Trường đại học ở Úc khai giảng vào tháng mấy?

Các khóa học đại học ở Úc thường bắt đầu vào Tháng 2/Tháng 3 , với một số khóa học có kỳ nhập học bổ sung vào tháng 6/tháng 7. Trò chuyện trực tuyến với người lập kế hoạch giáo dục của bạn để tìm hiểu thêm.

Lịch học ở Úc như thế nào?

Năm học ở Úc kéo dài từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 12 . Nó được chia thành hai giai đoạn nửa năm (học kỳ) với hai học kỳ mỗi kỳ, được gọi là Học kỳ Trung học. Mỗi học kỳ kéo dài khoảng 10 tuần. Cuối mỗi học kỳ đều có những ngày nghỉ học.

Leeds Uni bắt đầu vào ngày nào?

Phiên 2023/24