Panelist là gì

Từ: panellist

/'pænəlist/

  • danh từ

    người trong nhóm tham gia cuộc hội thảo, người trong nhóm tham gia tiết mục "trả lời câu đố" ... (ở đài phát thanh, đài truyền hình)