t-painin là gì - Nghĩa của từ t-painin

t-painin có nghĩa là

Nhảy vào trên ai đó Convo hoặc Business không báo trước ...

Thí dụ

Jay-Z nói với Lil Moma tại VMA của bạn, bạn T-Pains ngay bây giờ, cô ấy đã nhảy lên sân khấu với anh ấy và Alicia Keys.Tham khảo T-Pain lên sân khấu với Jay-Z không báo trước trong buổi biểu diễn của anh ấy là D.O.A. (Một số anh chàng nhảy vào một convo bạn và ai đó có) "

t-painin có nghĩa là

Dành thời gian với quan trọng khác của bạn.
đến từ t-pains Tôi đang phát triển

Thí dụ

Jay-Z nói với Lil Moma tại VMA của bạn, bạn T-Pains ngay bây giờ, cô ấy đã nhảy lên sân khấu với anh ấy và Alicia Keys.Tham khảo T-Pain lên sân khấu với Jay-Z không báo trước trong buổi biểu diễn của anh ấy là D.O.A.