Bài tập thực tế chương số nguyên toán 6 năm 2024

 • Toán Lớp 6 Tất cả bộ sách
 • Các bài toán thực tế về số nguyên âm
 • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
 • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
 • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
 • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Bắt đầu luyện tập

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Câu 1:

Nước đóng băng ở nhiệt độ dưới 0℃ trở xuống. Ở nhiệt độ -10℃ và 3℃. Trạng thái của nước lần lượt là:

 1. Đóng băng và đóng băng;

Câu 2:

Vào một ngày mùa đông ở thủ đô Paris của nước Pháp, nhiệt độ lúc 7 giờ tối là -3℃. Hãy đọc nhiệt độ của Paris vào 7 giờ tối.

 1. Nhiệt độ lúc 7 giờ tối là ba độ C;
 1. Nhiệt độ lúc 7 giờ tối là âm ba độ C;
 1. Nhiệt độ lúc 7 giờ tối là 3;
 1. Nhiệt độ lúc 7 giờ tối là -3.

Câu 3:

Cho bảng sau:

Sự kiện

Năm

Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc.

Năm 40, Hai Bà Trưng Phất cờ khởi nghĩa chống quân Hán xâm lược.

Năm 207 TCN, An Dương Vương thôn tính Văn Lang, thành lập quốc gia Âu Lạc.

Năm 111 TCN, chiến tranh Hán-Nam Việt.

Năm 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Các số nguyên thích hợp để điền bào bảng theo thứ tự lần lượt từ trên xuống dưới là:

 1. -221; -40; -207; 111; 1939;
 1. -211; -20; -207; -111; 1939;
 1. -221; 40; -207; -111; 1939;
 1. -221; 40; 207; 111; 1939.

Câu 4:

Một kho gạo sẽ biểu diễn lượng gạo nhập kho bằng nguyên dương, lượng gạo xuất kho bằng số nguyên âm. Hãy điền số thích hợp vào bảng sau biết tháng I kho nhập vào 500 tấn gạo, tháng II kho xuất 150 tấn gạo, tháng III kho xuất đi 200 tấn gạo và tháng IV kho nhập 100 tấn.

Dãy số nguyên biểu diễn số gạo xuất nhập kho trong các tháng I; tháng II; tháng III; tháng IV là:

Câu 5:

Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển là 30m. Khi đó ta nói độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là….

Câu 6:

Ác – si – mét là một nhà khoa học vĩ đại của thế giới. Ông sinh ra vào những năm trước Công nguyên. Và người ta biết được Ác-si-met sinh năm 287 trước công nguyên. Số nguyên biểu diễn năm sinh của ông là:

Câu 7:

Công ty A tháng 5 vừa qua thua lỗ 30 000 000 đồng. Lợi nhuận tháng 5 công ty A thu được là:

Câu 8:

Minh tham gia một trò chơi, mỗi lần thắng Minh được cộng 15 điểm và mỗi lần thua Minh bị trừ 10 điểm. Dùng số nguyên thể hiện số điểm Minh nhận được ở mỗi thắng và mỗi lần thua.

 1. Số điểm Minh nhận được ở mỗi lần thẳng là 15 điểm; Số điểm Minh nhận được ở mỗi lần thua là 10 điểm;
 1. Số điểm Minh nhận được ở mỗi lần thẳng là -15 điểm; Số điểm Minh nhận được ở mỗi lần thua là 10 điểm;
 1. Số điểm Minh nhận được ở mỗi lần thẳng là -15 điểm; Số điểm Minh nhận được ở mỗi lần thua là -10 điểm;
 1. Số điểm Minh nhận được ở mỗi lần thẳng là 15 điểm; Số điểm Minh nhận được ở mỗi lần thua là -10 điểm.

Câu 9:

Khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra năm 248. Khẳng định nào sau đây sai:

 1. Năm Bà Triệu khởi nghĩa là năm 248;
 1. Năm Bà Triệu khởi nghĩa là sau Công nguyên;
 1. Năm Bà Triệu khởi nghĩa là năm trước Công nguyên;
 1. Năm Bà Triệu khởi nghĩa cách năm Công nguyên 248 năm.

Câu 10:

Cho bảng sau

Bài tập thực tế chương số nguyên toán 6 năm 2024

Khẳng định nào sau đây đúng.

 1. Nhiệt độ nóng chảy của chì là số nguyên dương và nhiệt độ sôi của chì là số nguyên âm;
 1. Nhiệt độ nóng chảy của thủy ngân là số nguyên âm và nhiệt độ sôi của thủy ngân là số nguyên dương;