Bộ sách kế toán tài chính kinh tế năm 2024

Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu, toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Tài chính, Kế toán với tư cách là công cụ quản lý và một loại hình dịch vụ trong thị trường tài chính mở đã và đang hội nhập với thế giới như một quy luật tất yếu của sự phát triển. Việt Nam đã cam kết lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán. Hiện nay, phần lớn các công ty hoạt động tại Việt Nam áp dụng chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Để giúp người làm công tác kế toán tìm hiểu các vấn đề liên quan đến phương pháp thực hành TT số 200/2014 và 202/2014 (VAS); Làm tốt hơn kế toán Việt Nam và có thể thực hành được hệ thống kế toán quốc tế IFRS và US GAAP; Nắm vững các nguyên tắc, thực tế kế toán tốt nhất của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam cũng như các chuẩn mực, thông lệ kế toán quốc tế (IFRS); PGS-TS ĐẶNG VĂN THANH (Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – Nguyên Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế Toán, Bộ Tài Chính – Chuyên gia kinh tế – tài chính cao cấp của Quốc hội) có lời giới thệu cùng Tác giả Trần Xuân Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính biên soạn bộ sách:”KẾ TOÁN TÀI CHÍNH” bao gồm 2 tập. Nội dung bộ sách gồm những phần chính sau:

Tập 2:

PhẦn 5. BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH (FINANCIAL PERFORMANCE)

PhẦn 6. KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

PhẦn 7. PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PhẦn 8. KẾ TOÁN CHI PHÍ/ GIÁ THÀNH (COST ACCOUNTING)

PhẦn 9. SO SÁNH VAS VỚI IFRS VÀ CÁC THỰC TẾ TỐT NHẤT

PHỤ LỤC (Appendices) (DANH MỤC HỆ THỐNG TK KẾ TOÁN DN THEO TT200/2014 TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH- DANH MỤC HỆ THỐNG TK KẾ TOÁN DN NHỎ VÀ VỪA TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH-CÁC BIỂU MẪU bCTC VÀ THUYẾT MINH BCTC THEO TT200 VÀ 202/2014)

THUẬT NGỮ KẾ TOÁN VIỆT – ANH (VIETNAMESE – ENGLISH GLOSSARY)

Hy vọng rằng, cuốn sách có ích cho tất cả những người đang và sẽ làm kế toán. Các kế toán viên và những nhà quản lý kế toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp là đối tượng mục tiêu hàng đầu của cuốn sách này. Những người mới tiếp cận với nghề kế toán, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên về kế toán hay quản trị kinh doanh, các khóa ngắn hạn về kế toán cho người chuyên kế toán, các nghiên cứu sinh, các học viên cao học chắc chắn sẽ tìm thấy sự hữu dụng thực sự của cuốn sách này.

TẠI SAO BẠN CẦN BỘ SÁCH NÀY!

Bạn đã có bộ thong tư 200 và 202, tại sao Bạn cần có bộ sách này? Vì nó bổ sung, hoàn thiện TT 200 và 202. Nó là cuốn “cẩm nang” kế toán khác biệt và thành công nhất từ trước đến nay.

1.TT 200 và 202 có rất ít các ví dụ thực tế minh họa. Bộ sách này được viết rất cuốn hút, logic, đi từ đơn giản đến phức tạp, có đầy đủ các ví dụ tình huống thực tế sinh động mang tính phổ biến để người đọc dễ dàng hiểu và thực hành, kể cả bạn là người chuyên hay không chuyên về kế toán.

2.TT 200 và 202 còn rất nhiều điều chưa rõ rang, hoặc thiếu, thực tế phát sinh nhưng chưa được hướng dẫn. Bộ Sách này cập nhập đầy đủ TT 200, 202 mà hơn thế nữa còn thảo luận rất nhiều giao dịch chưa được hướng dẫn trong TT 200, 202 trên cơ sở tham chiếu IFRS và các thực tế tốt nhất.

3.TT 200 không đề cập các thực tế tốt nhất. Bộ sách này trình bày các thực tế kế toán tốt nhất mà nó được áp dụng rộng rãi và hiệu quả tại các công ty đa quốc gia và các công ty thành công ở Việt Nam. Do vậy bạn đọc có thể áp dụng các thực tế kế toán tốt nhất mà luật pháp cho phép.

4.TT 200 còn có những chỗ mâu thuẫn lẫn nhau hay thậm chí chưa thực sự hợp lý ( ví dụ như bán hàng khuyến mại trả bằng tiền mà doanh nghiệp mua từ bên ngoài để làm quà tặng khách hàng ). Khi đề cập đến những vấn đề như vậy, bộ sách này luôn có phân tích, bình luận sâu sắc và so sánh TT 200 với các thông lệ quốc tế ( IFRS ) và các thực tế kế toán tốt nhất, giúp bạn giải quyết được vấn đề.

5.TT 200 và 202 chỉ đưa ra quy định mà không giải thích tải sao phải ghi chép, báo cáo như vật. Bộ sách này đặt trọng tâm vào việc tìm hiểu các nguyên tắc căn bản làm nền tảng cho việc ghi nhận và báo cáo các dự kiện tài chính cho việc ra các quyết định kinh tế. Thấu hiểu được các nguyên tắc rồi, người đọc có thể phân tích ghi nhận, báo cáo các giao dịch mới lạ, bất thường.

6.TT 200 không hướng dẫn chi tiết cách tính giá thành. Trên thị trường duy nhất chỉ có bộ sách này trình bày đầy đủ và chính xác các nguyên tắc và hướng dẫn các phương pháp tính giá thành theo đúng chuẩn VAS, IFRS và các thực tế tốt nhất. Nó khác rất xa với thực tế hiện nhiều công ty đang áp dụng. Cách cũ có thể làm sai lệch nghiêm trọng, ảnh hưởng đế các quyết định quản trị.

7.TT 200 hầu như không đề cập đến các vấn đề quản trị doanh nghiệp. Bộ Sách này hướng dẫn việc thiết kế và vận hành hệ thống kế toán hiệu quả ( tài khoản, báo cáo, sổ sách, chứng từ) cho cả kế toán tài chính và kế toán quản trị. Sách thảo luận cách thiết lập các hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả về kế toán và hành chính của các công ty thành công trên thế giới và Việt Nam

8.TT 200 và 202 không hướng dẫn cách sử dụng các thông tin tài chính cho việc ra các quyết định đầu tư và quản trị. Bộ sách này giúp bạn hiểu sâu sắc các khoản mục của các báo cáo tài chính và cách phân tích đa chiều một cách tốt nhất cho việc ra các quyết định đầu tư đầu tư và quản trị.

9.TT 200 và 202 không so sánh với IFRS. Bộ sách này so sánh từng khoản mục kế toán theo VAS ( TT 200 ) với IFRS và các thực tế kế toán tốt nhất. Vì vậy bạn có thể hiểu tốt hơn VAS, TT 200. Bạn có thể sử dụng IFRS ( cho công ty nước ngoài ) và các thực tế tốt nhất. Ví dụ như việc dung phương pháp mới để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tự động từ số liệu bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ.

10.TT 202 đưa ra rất ít các ví dụ về hợp nhất báo cáo tài chính, Duy nhất trên thị trường, bộ sách này trình bày đầy đủ, chi tiết về nguyên tắc, phương pháp và hướng dẫn thực hành các tình huống thực tế về hợp nhất các báo cáo tài chính từ đơn giản đến phức tạp, nên rất đễ hiểu và dễ thực hành.

11.TT 200 và 202 không có tiếng Anh. Bộ sách này viết song ngữ Việt Anh các thuật ngữ kế toán, các tài khoản, báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS. Nó giúp bạn có thể sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc, nhất là các bạn đã, đang và sẽ làm cho các công ty nước ngoài.