Lịch đại học 2022 2023

Tổ chức sơ tuyển cho học sinh mới tốt nghiệp THPT và đăng ký lần đầu từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 năm 2022

Lịch này đặt ra các thời gian giảng dạy, các kỳ thi và kỳ nghỉ của sinh viên cũng như thời điểm bắt đầu và kết thúc năm học trong năm.

Tất cả các lịch đều có thể được sử dụng miễn phí, miễn là có logo Calendarpedia, thông báo bản quyền ("Calendarpedia", www. lịchpedia. com") và tuyên bố từ chối trách nhiệm ("Thông tin không có bảo hành") sẽ không bị xóa. Để sử dụng mà không có logo Calendarpedia và thông báo bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mọi nội dung trên website này thuộc bản quyền 2011-2023 Calendarpedia. Đã đăng ký Bản quyền. Dữ liệu được cung cấp không có bảo hành và có thể có lỗi và thay đổi mà không cần thông báo trước

Xem thêm

Các lịch khác cho năm 2022-2023

Lịch 2023 khác

Lịch đại học 2022-2023theo hướng ngang (4 mẫu)

Mẫu 1Lịch đại học 2022-2023phong cảnh, 1 trang

 • định hướng. khổ ngang (ngang), 1 trang, khổ giấy A4
 • từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023
 • Ấn bản tiếng Pháp với các ngày nghỉ lễ và số tuần
 • trống, sẵn sàng để in, dễ điền và sửa đổi, miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu Excel (. xlsx), Từ (. docx) và PDF

Mẫu 2Lịch đại học 2022-2023phong cảnh, 2 trang

 • nhật ký đại học 2 trang
 • định hướng. khổ ngang (ngang), khổ giấy A4
 • 6 tháng mỗi trang
 • trang đầu tiên. Tháng 9 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023
 • trang thứ hai. Tháng 3 năm 2023 đến tháng 8 năm 2023
 • từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023
 • Ấn bản tiếng Pháp với các ngày nghỉ lễ và số tuần
 • trống, sẵn sàng để in, dễ điền và sửa đổi, miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu Excel (. xlsx), Từ (. docx) và PDF

Phóng to hình ảnh

Lịch đại học 2022 2023

Mô hình 3.
Lịch đại học 2022-2023,
ngang, 1 trang, tuyến tính

Mẫu 3Lịch đại học 2022-2023ngang, 1 trang, tuyến tính

 • định hướng. khổ ngang (ngang), 1 trang, khổ giấy A4
 • lịch tuyến tính (ngày theo chiều ngang)
 • từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023
 • Ấn bản tiếng Pháp với các ngày nghỉ lễ và số tuần
 • trống, sẵn sàng để in, dễ điền và sửa đổi, miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu Excel (. xlsx), Từ (. docx) và PDF

Phóng to hình ảnh

Lịch đại học 2022 2023

Mô hình 4.
Lịch đại học 2022-2023,
phong cảnh, 1 trang,
sơ lược về năm học

Mẫu 4Lịch đại học 2022-2023phong cảnh, 1 trang, sơ lược năm học

 • định hướng. khổ ngang (ngang), 1 trang, khổ giấy A4
 • kế hoạch học tập được thiết kế cổ điển để xem nhanh năm học
 • từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023
 • Ấn bản tiếng Pháp với các ngày nghỉ lễ và số tuần
 • trống, sẵn sàng để in, dễ điền và sửa đổi, miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu Excel (. xlsx), Từ (. docx) và PDF

Lịch đại học 2022-2023theo hướng dọc (4 mẫu)

Phóng to hình ảnh

Lịch đại học 2022 2023

Mẫu 5.
Lịch đại học 2022-2023,
chân dung, 1 trang,
hai khối sáu tháng

Mẫu 5Lịch đại học 2022-2023chân dung, 1 trang, hai khối sáu tháng

 • định hướng. chân dung (dọc), 1 trang, khổ giấy A4
 • từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023
 • Ấn bản tiếng Pháp với các ngày nghỉ lễ và số tuần
 • trống, sẵn sàng để in, dễ điền và sửa đổi, miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu Excel (. xlsx), Từ (. docx) và PDF

Mẫu 6Lịch đại học 2022-2023chân dung, 1 trang

 • định hướng. chân dung (dọc), 1 trang, khổ giấy A4
 • từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023
 • Ấn bản tiếng Pháp với các ngày nghỉ lễ và số tuần
 • trống, sẵn sàng để in, dễ điền và sửa đổi, miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu Excel (. xlsx), Từ (. docx) và PDF

Phóng to hình ảnh

Lịch đại học 2022 2023

Mẫu 7.
Lịch đại học 2022-2023,
chân dung, 1 trang,
sơ lược về năm học

Mẫu 7Lịch đại học 2022-2023chân dung, 1 trang, sơ lược năm học

 • định hướng. chân dung (dọc), 1 trang, khổ giấy A4
 • Lịch học 12 tháng thiết kế cổ điển
 • từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023
 • Ấn bản tiếng Pháp với các ngày nghỉ lễ và số tuần
 • trống, sẵn sàng để in, dễ điền và sửa đổi, miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu Excel (. xlsx), Từ (. docx) và PDF

Phóng to hình ảnh

Lịch đại học 2022 2023

Mẫu 8.
Lịch đại học 2022-2023,
dọc, 1 trang, bố cục dạng lưới

Mẫu 8Lịch đại học 2022-2023dọc, 1 trang, bố cục dạng lưới

 • định hướng. chân dung (dọc), 1 trang, khổ giấy A4
 • từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023
 • Ấn bản tiếng Pháp với các ngày nghỉ lễ và số tuần
 • trống, sẵn sàng để in, dễ điền và sửa đổi, miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu Excel (. xlsx), Từ (. docx) và PDF

Xem thêm

Các lịch khác cho năm 2022-2023

Lịch 2023 khác

Khi nào bắt đầu năm học đại học 2022?

Giá từ Ngày 12 tháng 9 năm 2022 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023. Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến bắt buộc trước khi bắt đầu lớp học. Kiểm tra vị trí miệng. Thứ Hai ngày 5 tháng 9 năm 2022.

Ngày nghỉ đại học là ngày nào?

Ngày 2 đến ngày 10 tháng 3. Kỳ nghỉ đại học . 20 đến 28 tháng 4. Kỳ nghỉ đại học . Ngày 2 đến ngày 7 tháng 5 rồi ngày 13 đến ngày 23 tháng 5. bài kiểm tra. 10 tháng 5. Kết thúc lớp học.

Lịch học năm 2022 là gì

Ngày lễ các Thánh . từ Thứ Bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022 đến Thứ Hai ngày 7 tháng 11 năm 2022. Ngày lễ Giáng sinh. Từ Thứ Bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022 đến Thứ Ba ngày 3 tháng 1 năm 2023. kỳ nghỉ đông . từ Thứ Sáu ngày 18 tháng 2 năm 2023 đến Thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2023. kỳ nghỉ xuân . từ Chủ nhật ngày 22 tháng 4 đến Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2023.

Kỳ nghỉ hè năm 2023 diễn ra khi nào?

Kỳ nghỉ hè bắt đầu vào Thứ Bảy ngày 8 tháng 7 năm 2023 sau giờ học . Khởi hành vào kỳ nghỉ diễn ra sau giờ học, các lớp học tiếp tục vào buổi sáng vào những ngày đã chỉ định.